ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ “ΑΓΙΟΥ” ΟΡΟΥΣ! ΤΟ 2009 ΕΔΩΣΑΝ 2.750.000.00ΕΥΡΩ!

ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ “ΑΓΙΟΥ” ΟΡΟΥΣ! ΤΟ 2009 ΕΔΩΣΑΝ 2.750.000.00ΕΥΡΩ!


0 0 ψήφοι
Article Rating

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 845
6 Μαΐου 2009 10719

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός ύψους ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, για το οικονομικό έτος 2009.

1 Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής τους κατάστασης προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

2 Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής της σχετικά με τον Ορισμό της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των έργων ευθύνης του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
1. Επανασχεδιασμός της πολιτικής Δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο.
2. Προσαρμογή των δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με τις ανάγκες εφαρμογής της νέας ΚΑΠ.
3. Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας στον τομέα κυβερνητικής προτεραιότητας των «Δασών».
4. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Το μέα ς «Γεωργικές Επιδοτήσεις».
5. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Το μέα ς «Ασφάλεια Τροφίμων».
6. Ωρίμανση και υλοποίηση Δράσεων για τον Το μέα ς «Αλιεία».
7. Σύστημα εποπτείας της αγοράς τροφίμων.
8. Δημιουργία Μονάδας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης πολιτικής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβερνήσεως.

3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1) Καθορισμός ύψους ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, για το οικονομικό έτος 2009. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Αριθμ. πράξης 5) Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1166/1981 «Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τας ς Μονάς του Αγίου Όρους» (ΦΕΚ Α΄ 161),
β. την υπ” αριθμ. Φ.2/21/277 της 7ης Φεβρουαρίου/20ης Φεβρουαρίου 2009 πρόταση της ς Κοινότητος του Αγίου Όρους, γ. την υπ” αριθμ. 387/3/ΑΣ221/30.3.2009 εισήγηση της Υπουργού Εξωτερικών και δ. το υπ” αριθμ. 2/16513/5.3.2009 έγγραφο της 20ης Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής ς, στο οποίο αναφέρεται ότι, η εγγεγραμμένη πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό για την επιχορήγηση των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, για το έτος 2009, ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000,00) ευρώ και έχει προβλεφθεί στον Κ.Α.Ε. 2461 του Ε.Φ. 23140 «Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών Υπηρεσίες Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», αποφασίζει: Καθορίζει το ύψος της ετήσιας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για το οικονομικό έτος 2009, στο ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (2.750.000,00) ευρώ. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαΐου 2009 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ F Aριθμ. Φ. 420/7/80857 Σ. 161
(2) Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρα τολογικής τους κατάστασης προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005…. .

Σχόλιο Απολλώνιου:  ΙΙΙ. Ν. 1166/1981 Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τας ς Μονάς του Αγίου Όρους.!! Από το 1981 με αυτόν τον απίστευτο νόμο του συντάγματος  η πολιτεία χαρίζει κάθε χρόνο τα χρήματα του ελληνικού λαού στους ρασοφόρους εκατομμυριούχους την ώρα που ο ελληνικός λαός πεινάει!!


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x