Τί πραγματικώς συνέβη νοτίως τής νήσου Καρπάθου τήν 23 Μαϊου 2006

Τί πραγματικώς συνέβη νοτίως τής νήσου Καρπάθου τήν 23 Μαϊου 20060 0 ψήφοι
Article Rating

Πώς κατερρίφθη καί εφονεύθη ο ηρωϊκός πιλότος, σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης.

( Η ελλαδική κυβέρνησις, ως συνήθως, προσπαθεί νά αποκρύψη καί νά συγκαλύψη τά πραγματικά γεγονότα τής αερομαχίας νοτίως τής Καρπάθου, διά νά μήν δημιουργήση πρόβλημα εις τούς ή / καί εις τήν , καί διά νά μήν διαταράξη τούς Έλληνας από τόν βαθύ καί τήν εις τά οποία τούς έχει ρίξει, περί τών εθνικών, πολιτικών καί άλλων γενικώς θεμάτων ).

Είναι απορίας άξιον γιατί όλες οι ελλαδικές κυβερνήσεις αιφνιδιάζονται πάντα από τήν τουρκική προκλητικότητα όταν συμβαίνει ένα θερμό ελληνοτουρκικό επεισόδιο, καθώς καί η ελλαδική υποχωρητικότης στίς τουρκικές απαιτήσεις όταν κλιμακώνεται η έντασις. Επίσης τό θράσος τών ελλαδιτών κυβερνώντων προκαλεί, όταν προσπαθούν, κάθε φορά πού προκύπτει τέτοιου είδους θέμα, νά μάς πείσουν ότι η διαχείρισις τής κρίσεως εκ μέρους των ήταν αυτή πού απέτρεψε τά , χωρίς η Πατρίς μας νά έχη απωλέσει τό ελάχιστο τών κυριαρχικών της δικαιωμάτων….. Όμως, τό ότι είναι όλοι τους > κατά δήλωσιν τού βουλευτού Κεφαλογιάννη, δέν τούς απαλλάσσει από τάς βαρυτάτας ευθύνας των έναντι τού Έθνους μας καί τής Ιστορίας του
Ας έρθουμε όμως στά πραγματικά καί δραματικά γεγονότα πού συνέβησαν νοτίως τής Καρπάθου καί όχι στά διαστρεβλωμένα πού παρουσιάζουν καθ` υπόδειξιν όλα τά ελεγχόμενα ( = μαζικά μέσα ελέγχου ή επιβολής η επηρεασμού ) κατόπιν εντολών τών κρατούντων…( όποιοι αυτοί κι` άν είναι…..).
Τήν Τρίτη 23 Μαϊου 2006 τό μεσημέρι, απογειώνονται από τουρκικό αεροδρόμιο απέναντι από τήν Ρόδο δύο οπλισμένα μαχητικά F-16 ( δηλαδή προετοιμασμένα γιά αερομαχία μέ πραγματικά πυρά ) καί ένα RF-4 (δηλαδή: F-4 = ΦΑΝΤΟΜ καί R =αναγνωριστικό-φωτογραφικό =κατασκοπευτικό =καταρρίψιμο/καταρριπτέο πάραυθα, όπως τό κατασκοπευτικό Υ-2 τού Πάουερς…. πάνω από τήν τότε ΕΣΣΔ…., ή ακόμα καί το επιβατικό νοτιοκορεατικό Β-747 Τζάμπο…. κοντά στήν Σαχαλίνη….). Παράλληλα μία τουρκική φρεγάτα πλέει στά διεθνή ύδατα ανοικτά βορείως τής Κρήτης. Τά ραντάρ τής Κρήτης από τήν προηγουμένη ημέρα έχουν εντοπίσει τήν μεταστάθμευσι τών τουρκικών πολεμικών Α/Φ (= αεροσκαφών)στήν αεροπορική βάσι απέναντι από τήν Ρόδο, άρα γνώριζαν ότι οι Τούρκοι θά επιχειρούσαν έξοδο διά τήν συνηθισμένη κατασκοπευτική τους δράσι. (Αν είχαμε καταρρίψει υπεράνω τού Αιγαίου ένα-δύο τουρκικά αεροπλάνα, τότε πού είχαμε την αεροπορική υπεροπλία, τώρα δέν θά τολμούσαν οι πέραν τού Αιγαίου νά προβαίνουν σέ κανενός είδους δράσι, πόσον μάλλον κατασκοπευτικήν…..// Ο γράφει στήν του ότι αξίζει διά μικράν αιτίαν ή αφορμήν νά κάνης μικρόν πόλεμον τώρα, παρά διά μεγαλύτερην αιτίαν ή αφορμήν μεγαλύτερον πόλεμον εις τό μέλλον
Αλλά βεβαίως ποίος από τούς > πού μάς κυβερνούν μελετά Θουκυδίδη, καίτοι αυτός διδάσκεται σέ ξένες στρατιωτικές ακαδημίες καί σχολές πολιτικών επιστημών. Εξ άλλου η μελέτη τών Αρχαίων μας κειμένων καί η εξ αυτών λήψις παραδειγμάτων καί συμπερασμάτων πρός άμεσον εφαρμογήν, αποτελεί συμφώνως μέ κάποιους εγκαθέκτους πράκτορες τής Νέας Τάξεως ή ανοήτους ή συνειδητούς συμφεροντολόγους, προγονολατρεία, ρατσισμό, οπισθοδρόμησιν, εθνικιστικό παραλήρημα, κτλ,…)
Τά τουρκικά Α/Φ κινούνται πρός τήν Κρήτη καί δύο ελληνικά F-16 απογειώνονται διά νά τά αναγνωρίσουν από τήν βάση τών Χανίων. Όταν αποκτούν οπτικήν επαφήν διαπιστώνουν ότι τό ένα τουρκικό Α/Φ είναι αεροφωτογραφικό. Τά τρία τουρκικά ίπτανται σχεδόν παράλληλα καί τά δύο ελληνικά έρχονται από πίσω διά νά τά . Ο σμηναγός Κ. Ηλιάκης διεισδύει ανάμεσα στό ένα τουρκικό F-16 καί στό RF-4 διά νά πάρη τά διακριτικά του νούμερα καί νά διαπιστώση τά φωτογραφικά μηχανήματα καί τά όπλα πού φέρει.Τό άλλο τουρκικό F-16 ( σμηναγός Χαλί Ιμπραήμ) αφήνει τόν σχηματισμό καί έρχεται πίσω από τόν Ηλιάκη, ενώ ο άλλος Έλληνας πιλότος έχοντας μείνει πιό πίσω, έρχεται πίσω από τόν Τούρκο καί τόν εγκλωβίζει.Ο Τούρκος σμηναγός λέγει στόν Ηλιάκη νά φύγη δίπλα από τό RF-4, ενώ παραλλήλως τόν εγκλωβίζει. Ο Ηλιάκης δέν φεύγει, ο Ιμπραήμ μιλά συνθηματικά στούς άλλους δύο Τούρκους πιλότους καί εκτοξεύει έναν πύραυλο, ενώ ταυτοχρόνως τά τρία τουρκικά Α/Φ στρέφουν πρός διάφορες κατευθύνσεις λαμβάνοντας πορείες απεμπλοκής.
Ο πύραυλος πλήττει τό Α/Φ τού Ηλιάκη τό οποίον εκρήγνυται – ανατινάσσεται στόν αέρα. Ο άλλος Έλληνας πιλότος εξαπολύει καί αυτός έναν πύραυλο, αλλά λόγω τού αποτόμου ελιγμού τού Τούρκου τόν ευρίσκει στήν πτέρυγα καί τόν καταρρίπτει, χωρίς όμως νά εκραγή – ανατιναχθή τό τουρκικό Α/Φ. ==> Συνέβη λοιπόν αερομαχία καί όχι >, όπως προσπαθούν νά μάς πείσουν……
Ας δούμε τώρα μερικά στοιχεία καθώς καί πληροφορίες πού επιβεβαιώνουν τά ανωτέρω, τά οποία δέν αποτελούν σενάριον επιστημονικής φαντασίας, όπως σκοπίμως…..ισχυρίζονται και επιμένουν…..
Κατ` αρχήν ο Αιγύπτιος κυβερνήτης τού πολιτικού αεροπλάνου πού διήρχετο κατά τόν χρόνον τού συμβάντος πλησιέστατα τής συγκεκριμένης περιοχής, εδήλωσε ότι είδε δύο εκρήξεις ( στά τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων τήν πρώτη ημέρα καί στίς εφημερίδες τήν δεύτερη ημέρα, ανεκοινώθη μία έκρηξις ). Άν όντως είχε γίνει σύγκρουσις τών δύο μαχητικών F-16 ενώ ίπταντο μέ ταχύτητες άνω τών 500 μιλίων (= 925 χιλιομέτρων) τήν ώρα, ο Αιγύπτιος κυβερνήτης θά έβλεπε μίαν έκρηξη καί ουδείς θά εσώζετο από τέτοιου είδους καί μεγέθους έκρηξιν…..
Έπειτα ο Φιλιππινέζος πλοίαρχος τού παραπλέοντος φορτηγού πλοίου, πού περισυνέλεξε από τήν θάλασσα τόν καταρριφθέντα Τούρκο πιλότο, δήλωσε καί αυτός ότι πρώτα είδε καί άκουσε μία μεγάλη έκρηξι ( τό Α/Φ τού Ηλιάκη πού εξεράγη ) καί μετά είδε καί μία δεύτερη μικρότερη μέ ολιγώτερο καπνό ( ο ελληνικός πύραυλος πού έπληξε τό τουρκικό Α/Φ στό φτερό // τηλεοπτικός δίαυλος ). Αλλά ακριβώς επειδή ο άλλος Έλλην πιλότος τόν πέτυχε στό φτερό, γι` αυτό είδε λιγότερο καπνό. Επίσης αυτός είναι ο λόγος γιά τόν οποίο πρόλαβε νά ενεργοποιηθή τό αυτόματο σύστημα εκτινάξεως του καθίσματος καί ο Τούρκος πιλότος νά διασωθή τελείως ανέπαφος από τό διερχόμενο φορτηγό πλοίο…., καί τελικώς νά μεταφερθή μέ τουρκικό SAR… στην Τουρκία…
Ο Φιλιππινέζος πλοίαρχος, ενώ είχε προορισμό τον Πειραιά, τελικώς πήγε στήν Μάλτα. Γιατί ;;;;;;
Πώς δικαιολογείται ο πανικός καί τό σόκ τής ελλαδικής κυβερνήσεως αν όντως ήταν ;
Στήν δεκαετία τού 1990 είχαν πέσει ένα ελληνικό καί δύο τουρκικά μαχητικά μέ νεκρούς πιλότους εκατέρωθεν κατά τήν διάρκεια αναχαιτίσεων καί εμπλοκών, όμως δέν ακολούθησε ούτε κλιμάκωσις τής κρίσεως, ούτε θερμό επεισόδιο όπως στήν τελευταία περίπτωσιν, ενώ οι ελληνοτουρκικές σχέσεις τότε δέν ήταν καθόλου >, σέ αντίθεσι μέ τήν σημερινή συνεχώς καλλιεργούμενη από κάποιους >….
Γιατί βρέθηκαν στόν αέρα περί τά 120 μαχητικά καί από τίς δύο πλευρές, πράγμα πού δέν συνέβη στίς προηγούμενες περιπτώσεις ; Στήν Κρήτη ενεργοποιήθηκαν οι S-300, κάτι πού δέν μεταδόθηκε από πουθενά. Οι Τούρκοι έδειξαν διάθεσι νά τελειώση γρήγορα αυτή η έντασις πού δημιουργήθηκε, ακριβώς επειδή γνώριζαν ότι από υπαιτιότητα τού πιλότου τους ξεκίνησε καί δι`αυτό τά τουρκικά μέσα κράτησαν χαμηλούς τόνους μετά από υποδείξεις τής πολιτικο-στρατιωτικής ηγεσίας τής Άγκυρας (= τό τής Τουρκίας ). Οι Τούρκοι από τίς τρείς η ώρα τό μεσημέρι τής Τρίτης 23-5-2006 ανακοίνωσαν ότι ο Έλληνας πιλότος είναι νεκρός.Είναι επόμενον ότι τό γνωρίζανε, επειδή ο πιλότος τους, αφού είχε > τόν Έλληνα πιλότο από πολύ κοντά, τούς είχε αναφέρει όλα όσα είδε καί έπραξε, μετά τήν ασφαλή επάνοδόν του στήν Τουρκία…..
Γιατί τό ΥΠ.ΕΘ.Α. δέν δίδει στήν δημοσιότητα τήν αναφορά τού άλλου Έλληνα πιλότου, καθώς καί τό video από τό δεύτερο F-16 αφού ήταν ατύχημα; Είναι φανερό ότι επιχειρείται συγκάλυψις τών αληθινών γεγονότων, όπως καί τότε μέ τό ελικόπτερον τού Πολεμικού Ναυτικού πού , στήν περίπτωσιν τών Ιμίων.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις καί τά αναπάντητα ερωτήματα, επιβεβαιώνουν τήν περιγραφή τής αερομαχίας και τής καταρρίψεως τού ηρωϊκού σμηναγού Κ. Ηλιάκη. Γιά αυτούς τούς λόγους οι Έλληνες πιλότοι μας είναι τόσο εξαγριωμένοι καί τρέχουν οι νά κατευνάσουν τά πνεύματα καί νά τούς ηρεμήσουν…… Δέν είναι καθόλου απίθανο όταν η κ. Μπακογιάννη πάει στήν Τουρκία, νά επισκεφθή τόν διασωθέντα Τούρκο πιλότο γιά νά τού ζητήση συγγνώμη επειδή τόν καταρρίψαμε…..λόγω….. ….
Οι αφιλότιμοι καί ανελλήνιστοι > πού μέ τίς ψήφους μας τούς επιτρέπουμε ακόμη νά μας κυβερνούν, δυστυχώς συνεχίζουν νά εμπαίζουν τόν Ελληνικό Λαό, καθιστώντας τον, εν αγνοία του, συμμέτοχο στά > των, καί νά συρρικνώνουν τά κυριαρχικά του δικαιώματα σέ αυτά πού ήδη τού ανήκουν καί διά τά οποία έχει καταβάλλει βαρύτατον φόρον αίματος διά νά τά ελευθερώση, αλλά καί διά νά τά διατηρή ελεύθερα. Η υποχωρητικότης καί ο ραγιαδισμός των έναντι τών παραλόγων καί ανιστορήτων διεκδικήσεων, αξιώσεων καί απαιτήσεων….. τών γειτόνων μας……, καί όχι μόνον………, δέν έχει όρια……..
Έχει όμως όρια η ανοχή καί η υπομονή τών Ελλήνων……. ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ…….
Ο ήρωας Κ. Ηλιάκης έπεσε υπέρ πατρίδος εκτελώντας τό καθήκον του ως πιστός καί φιλότιμος Έλλην στρατιώτης στίς επάλξεις τού Αιγαίου. Τόν κλείνουμε κι` αυτόν μέσα στίς καρδιές μας μαζί μέ τούς άλλους ήρωες συναδέλφους του : Ν. Σαλμά, Χρ. Καραθανάση, Π. Βλαχάκο καί Έκτορα Γιαλοψό.

Ερισθένης


Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών
0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x