Σύλλαλητήριο για την Μακεδονία 8/12/2007

Σύλλαλητήριο για την Μακεδονία 8/12/2007


ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2007

Εστία - 2o και 3ο Εργαστήριο Κυριαρχίας

Πλατεία Κολοκοτρώνη

7:00 το βράδυ ΑΘΗΝΑΙ

http://www.youtube.com/watch?v=whY6SL-1-no

http://www.youtube.com/user/sakisathens

http://www.youtube.com/watch?v=sjdkLJvL6qY