Η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην ΕΕ των «28» στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και έχει ήδη απορροφήσει το 78,4% των διαθέσιμων πόρων

Η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην ΕΕ των «28» στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και έχει ήδη απορροφήσει το 78,4% των διαθέσιμων πόρων


Η Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, με επικεφαλής τον Χορστ Ράιχενμπαχ, δημοσίευσε την έκτη έκθεση δραστηριοτήτων, για το διάστημα Οκτωβρίου 2013-Ιανουαρίου 2014. Σε αυτήν, αναφέρεται σε «σημαντικές μεταρρυθμίσεις», καθώς και στη βελτίωση του βαθμού απορρόφησης των πόρων της ΕΕ από την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας είναι πλέον η τέταρτη χώρα στην Ε.Ε των «28» στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.

Ο Όλι Ρεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τα Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα και το Ευρώ, υπό την πολιτική καθοδήγηση του οποίου λειτουργεί η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, σημείωσε πως «η Ομάδα Δράσης συνεχίζει να παρέχει πολύτιμη στήριξη στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για να βελτιώσει τη λειτουργία της διοίκησής της, καθώς και το επιχειρησιακό περιβάλλον, προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών και των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι τα τέσσερα κυριότερα έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων βρίσκονται πλέον στο στάδιο της εκτέλεσης».

Σύμφωνα με την έκθεση, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη απορροφήσει το 78,4% των διαθέσιμων κονδυλίων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, δηλαδή ποσοστό πολύ ανώτερο του μέσου όρου της Ε.Ε. Τα έργα σε τέσσερις σημαντικούς αυτοκινητόδρομους, συνολικού προϋπολογισμού 7,6 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν διακοπεί για τρία χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ξανάρχισαν με την έγκριση και τη χρηματοδοτική στήριξη της Ε.Ε, και τη συμφωνία εγχώριων και διεθνών πιστωτών. Για την ολοκλήρωση αυτών των έργων θα δημιουργηθούν γύρω στις 20.000 θέσεις εργασίας. Τα κατασκευαστικά έργα καλύπτουν σημαντικά τμήματατης Ιονίας Οδού, το οδικό τμήμα Μαλιακός-Κλειδί, τον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα και τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας.Ξεκίνησαν επίσης οι εργασίες και η τεχνική βοήθεια όσον αφορά στην επανεκκίνηση της πέμπτης σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Μωρέας.


Για να στηρίξει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, η τεχνική βοήθεια εξακολούθησε να εστιάζει στη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μέσω του τραπεζικού συστήματος και στην ενίσχυση των ροών ρευστότητας, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Task Force στήριξε περαιτέρω τη δημιουργία ενός «Ιδρύματος Ανάπτυξης», με στόχο την ικανοποίηση χρηματοδοτικών αναγκών που δεν μπορούν να καλυφθούν από τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Η σχετική συνεισφορά της Γερμανίας ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ. Η έκθεση αναφέρεται και στην ικανοποιητική πρόοδο που σημειώνει η εφαρμογή του προγράμματος επιμόρφωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο στηρίζει η ΟΔΕ. Μέχρι σήμερα έχουν επιμορφωθεί 700 άτομα. 

Η Ομάδα Δράσης συνέβαλε επίσης στην κατάρτιση νομοθεσίας για τη δημιουργία έμμεσου μητρώου τραπεζικών λογαριασμών, το οποίο είναι ήδη έτοιμο. 

Όσον αφορά στη στήριξη των ελληνικών αρχών επιβολής του νόμου, εντάθηκε ο ρυθμός τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της ικανότητας της Μονάδας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών. Από τις αρχές του 2012, 1.446 υποθέσεις “εικαζόμενης φοροδιαφυγής” έχουν ήδη αναφερθεί στις Αρχές, 405 υποθέσεις έχουν σταλεί στις εισαγγελικές αρχές και έχουν δεσμευτεί περιουσιακά στοιχεία αξίας 170 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, η Task Force συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη Γερμανία ως «επικεφαλής τομέα» για την υλοποίηση της στρατηγικής «Υγεία σε Δράση», που αφορά στον προγραμματισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η βελτίωση, αφενός, της υγείας του πληθυσμού και, αφετέρου, της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Προτεραιότητες είναι η δημιουργία δικτύου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης και η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στην περίθαλψη (δίχτυ ασφάλειας υγείας για τον πληθυσμό).

Παρασχέθηκε επίσης τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των πολιτικών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας, ιδίως εκείνων που αφορούν τον καθορισμό των τιμών και την επιστροφή δαπανών για τα φαρμακευτικά προϊόντα, καθώς και τη διαχείριση του Εθνικού Ταμείου Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΟΠΥΥ) και τη διοίκηση νοσοκομείων.

Πηγή…