Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ


 

Η έρευνα, που συνοπτικά παρουσιάζεται στην ομιλία «Η Σύγχρονη Επιστημονική Γνώση μέσα από τον ΤΙΜΑΙΟ του ΠΛΑΤΩΝΑ», αφορά στην ανάδειξη κάποιων, εκ των πολλών, γνώσεων που, αλλού αναλυτικά και αλλού συγκεκαλυμμένα, εμπεριέχονται ήδη στον κοσμολογικό μύθο του Πλάτωνα ΤΙΜΑΙΟΣ και οι οποίες απετέλεσαν επιστημονικά επιτεύγματα των τελευταίων αιώνων. Στην έρευνα μου αυτή, που αποτελεί ένα πρώτο μόνο μέρος των αποτελεσμάτων από την έως τώρα μελέτη μου του ΤΙΜΑΙΟΥ, αναδεικνύονται ως γνωστά από τον Πλάτωνα τα θέματα:


1) της δομής του ανθρώπου, με βάση το DNA, 2) της φύσης του χρόνου, κατά την σύγχρονη Κβαντική Φυσική,

3) των 1ου και 2ου, τουλάχιστον, Νόμων του Νεύτωνα, 4) του ήχου, ως αίτιο συχνοτήτων , 5) των αιτιών των ψυχικών παθήσεων και του τρόπου ίασής τους, 6) της Χρυσής Αναλογίας Φ, ως στοιχειώδους δομικής οντότητας της δημιουργίας του ανθρώπου και των αισθητών σε ισορροπία στη Φύση.

Ο ΤΙΜΑΙΟΣ κρύβει πολλές ακόμα επιστημονικές πληροφορίες, που η ανάδειξή τους ξεπερνά τις δυνατότητες ενός ανθρώπου και καλεί σε διαθεματική επιστημονική μελέτη του έργου του Πλάτωνα συνολικά. Απαιτεί την ερευνητική σύγκλιση αρκετών μελετητών από τους κλάδους Φυσικής, Αρχαιογνωσίας και Φιλολογίας, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Βιο-επιστημών. Ελπίζουμε η παρούσα μελέτη, με πάμπολλες άλλες αξιόλογες, να δώσει το έναυσμα για μια τέτοια ευγενή προσπάθεια. Ο ΤΙΜΑΙΟΣ, κατά κάποιο τρόπο, στέκεται στο μεταίχμιο μεταξύ των προσεγγίσεων των προσωκρατικών και φυσικών φιλοσόφων και εκείνων του Αριστοτέλη, Επίκουρου και άλλων που ακολούθησαν, στην πορεία για την ερμηνεία της φύσης. Η ουσιαστική μελέτη λοιπόν της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, με ό,τι θαυμαστό έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από πλήθος άοκνων ερευνητών δια των αιώνων, φαίνεται τελικά ότι συνιστά μια πρόταση, που είναι μόνο στην αρχή της.

Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν την ομιλία: «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΙΜΑΙΟ», Αναλύει και τεκμηριώνει ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΗΛΙΟΥΝΗΣ, Φυσικός, Μηχανικός Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Εκδηλώσεις με την Ρέα Καραγιάννη