ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ – Ο ρόλος του Πατριαρχείου στην τουρκοκρατία


Απόσπασμα από μάθημα στο Μαράσλειο διδασκαλείο (6/5/1998).
(περισσότερα ηχητικά στο
 
http://www.liantinis.org ) Κλείστε τον ήχο της σελίδας και ακούστε τον μεγάλο Δάσκαλο προσεκτικά.
Από το YouTube – Το κανάλι του χρήστη LiantinisORG

Πηγή: ΕΝΝΕΑ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ

Σύνδεσμος στην Πηγή…