Οι ανίερες σχέσεις Marfin – Μ. Βατοπεδίου!

Οι ανίερες σχέσεις Marfin – Μ. Βατοπεδίου!


0 0 ψήφοι
Article Rating

Τις ανίερες σχέσεις της Marfin Egnatia Bank και της Marfin Investment Group με την Μονή Βατοπεδίου (ΙΜΒ) αποκαλύπτει σε πολλές τους διαστάσεις το πόρισμα των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος για το σκάνδαλο που συγκλόνισε την πολιτική της χώρας και πλέον θα αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης από προανακριτική επιτροπή της Βουλής. Οι πολυδιάστατες σχέσεις αποκαλύπτονται στο υποκεφάλαιο του πορίσματος των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που έχει τον τίτλο «Οι λογαριασμοί, η διακίνηση μετρητών, οι δανειακές συμβάσεις και οι χρηματιστηριακές συναλλαγές της ς Μονής Βατοπεδίου και των λοιπών συνδεδεμένων και εμπλεκομένων φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Στις δέκα σελίδες αυτού του κεφαλαίου αναδεικνύονται οι ύποπτες σχέσεις της ΙΜΒ με την Marfin Egnatia Bank και την Marfin Investment Group, δηλαδή με τις δύο «ναυαρχίδες» του ευρύτερου επιχειρηματικού συγκροτήματος, που διοικεί ο κ. Ανδρέας Βγενόπουλος. Όπως προκύπτει από το πόρισμα, η Marfin Egnatia ήταν η βασική τράπεζα που χρησιμοποιούσαν για τις συναλλαγές τους ο μοναχός Εφραίμ και η παρέα των… καλόγηρων με τα λάπτοπ, τις μεγάλες business και τις σχέσεις διαπλοκής με την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Επιπλέον, η Marfin Investment Group εμφανίζεται να υποδέχεται τεράστιες τοποθετήσεις κεφαλαίων της ΙΜΒ στην πολυδιαφημισμένη αύξηση του 2007, ενώ εμπλέκεται και σε ένα τουλάχιστον ύποπτο χρηματιστηριακό «παιχνίδι», καθώς οι «φωτισμένοι» επενδυτικά μοναχοί εμφανίζονται να αγοράζουν μετοχές του ΟΤΕ την ίδια περίοδο προ των εκλογών του 2007 που συγκέντρωνε μετοχές και η MIG, και να τις πωλούν λίγο μετά τις εκλογές με σεβαστό κέρδος.

Οι βουλευτές τονίζουν για τις ύποπτες συναλλαγές της ΙΜΒ και άλλων προσώπων που πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο, στις οποίες κατά κύριο λόγο εμπλέκονται εταιρείες του ευρύτερου συγκροτήματος της Marfin, ότι «δημιουργούνται βάσιμες υπόνοιες ότι πίσω από αυτές τις συναλλαγές της Μονής και των εταιρειών Rassadel και Madeus, πίσω από όλους αυτούς τους λογαριασμούς και τις κινήσεις τους, πίσω από τις δανειακές συμβάσεις, τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, τις επενδύσεις και τις αναλήψεις μετρητών, υπάρχουν σκοτεινά και αδιαφανή σημεία και ύποπτες διαδρομές των ροών του χρήματος».

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Επιπλέον, οι βουλευτές τονίζουν, ότι «η χορήγηση δανείου στη Μονή από την τράπεζα MARFIN προκειμένου να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην αγορά μετοχών αξίας 50.000.000 € της Marfin Investment Group (MIG), δεν αποτελεί συνήθη τραπεζική και χρηματιστηριακή πρακτική και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης». Αφήνουν, έτσι, ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ερευνών για τις σκοτεινές συνθήκες συμμετοχής της ΙΜΒ στην αύξηση κεφαλαίου της MIG το 2007.

Τα συγκλονιστικά στοιχεία:

Το “S” παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά το σκέλος του πορίσματος που φωτίζει την εμπλοκή εταιρειών του ομίλου Marfin στο σκάνδαλο Βατοπεδίου:


1.     Από την Τράπεζα της Ελλάδας κατατέθηκαν τόσο στην προηγούμενη (του 2008) όσο και στην παρούσα Εξεταστική Επιτροπή κατατέθηκαν συνολικά τρείς (3) Εκθέσεις με την αποτίμηση των Συναλλαγών της ς Μονής ΒατοπεδΙου και το άνοιγμα των λογαριασμών της ιδίας και των συνδεδεμένων ή των εμπλεκομένων με αυτή φυσικών και νομικών προσώπων. (…) Από τα στοιχεία όμως που παρατίθενται στις παραπάνω Εκθέσεις και καταθέσεις, ανεξάρτητα εάν δεν φωτίζονται όλες οι πτυχές του σκανδάλου και δεν αποκαλύπτονται όλα τα πρόσωπα που ωφελήθηκαν από τη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας και του κρατικού πλούτου, μπορεί κανείς με προσεκτική μελέτη και διασταύρωση της πληθώρας των στοιχείων που προέκυψαν από το άνοιγμα των λογαριασμών να συνάγει και να απολήξει σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα που δεν επιδέχονται καμιάς αμφισβήτησης. Και τούτο γιατί όταν οι μάρτυρες, που παρέλασαν στην Εξεταστική Επιτροπή και οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κλήθηκαν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις, αδυνατούσαν ή αρνήθηκαν να δικαιολογήσουν τις “περίεργες” συναλλαγές. Αξίζει να αναφερθεί ότι από την Εξεταστική Επιτροπή ζητήθηκε από τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών (17.2.2010) και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (2.3.2010 και 11.3.2010) το άνοιγμα των λογαριασμών συνολικά για σαράντα τρία (43) φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνδέονται με το σκάνδαλο του 8ατοπεδίου και την ΙΜΒ.

2.     Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας, τα συνολικά κεφάλαια που άντλησαν και διαχειρίστηκαν η Μονή και οι δύο κυπριακές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει, Rassadel Co Ltd και Madeus Ltd, το εξεταζόμενο διάστημα (1.1.1998 έως 28.2.2010), ανέρχονται στο υπέρογκο ύψος των 360.813.250 €. Οι κύριες πηγές κεφαλαίων της Μονής και των δύο εταιρειών της προήλθαν στο μεγαλύτερο μέρος τους από δάνεια (173.600.811 €), από πώληση ακινήτων και συμμετοχών (70.659.550 €), από πώληση μετοχών (50.264.526 €) και από ενοίκια και επιχορηγήσεις (16.410.126 €). Από τα παραπάνω κεφάλαια διατέθηκαν συνολικά τα 289.418.976 €, ενώ η διαφορά μεταξύ των κεφαλαίων που αντλήθηκαν και αυτών που διατέθηκαν οφείλεται στη μη διάθεση ποσού ύψους 50 εκατ. € περίπου από το λογαριασμό όψεως που τηρεί η Μονή στη MARFIN. Έναντι δανείων διατέθηκαν 55.577.867 €, για αγορά μετοχών 115.537.379 €, σε λογαριασμούς τρίτων διατέθηκαν 21.660.237 €, ενώ έγιναν αναλήψεις μετρητών 8.049.222 €. Σήμερα στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών έχουν απομείνει μετοχές αξίας κτήσης 69.254.208 €, καθώς ήδη πουλήθηκαν μετοχές αξίας κτήσεως 46.283.170 €. Είναι προφανές ότι η παραπάνω εικόνα της οικονομικής διαχείρισης και της περιουσιακής κατάστασης της ΙΜΒ και των δύο εταιρειών της παραπέμπει περισσότερο σε εταιρεία επενδύσεων ή σε εταιρεία συμμετοχών, παρά σε ένα Μοναστήρι ή σε κάποιο νομικό πρόσωπο της εκκλησίας ή έστω ακόμη και σε ένα εκκλησιαστικό Ίδρυμα. Η δραστηριότητα αυτή και μάλιστα αυτού του όγκου και αυτού του μεγέθους δεν συνάδει με τη συνήθη λειτουργία μιας Μονής και μάλιστα του Αγίου Όρους. Θα ήταν εξαιρετικά δυσχερές σε κάποιον που είχε την εικόνα των οικονομικών της Μονής να διακρίνει εάν επρόκειτο για την ΙΜΒ ή για κάποια Α.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία) Επενδύσεων ή Συμμετοχών.

3.      Δέσμευση Επενδυτικού Λογαριασμού της εταιρείας Rassadel Co. Ltd.: Μέσω του επενδυτικού λογαριασμού 00601251066197 που τηρείται στην ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ (του Ομίλου Marfin I.G.) στο όνομα της Rassadel Co. Ltd., διενεργούνται κατ' εντολήν και για λογαριασμό της Μονής επενδυτικές πράξεις (αγορές και πωλήσεις εισηγμένων μετοχικών τίτλων). Ο λογαριασμός αυτός έχει δεσμευτεί, βάσει της υπ' αριθμ. 2 Διάταξης της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατά το ποσό των 17.500.000 €.

4.     Δανειακές Συμβάσεις της Μονής και των εταιρειών της Rassadel Co Ltd και Madeus Ltd με τις Τράπεζες:  Το σημαντικότερο μέρος των κεφαλαίων που διαχειρίστηκε η Μονή και οι εταιρείες Rassadel Co Ltd και Madeus Ltd, προήλθε από τη σύναψη και τη λήψη δανείων συνολικού ύψους 173.600.811 €. Κύριος χρηματοδότης της Μονής και των εταιρειών της ήταν η MARFIN EGNA ΤΙΑ ΒΑΝΚ και η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (του Ομίλου MARFIN I.G.), χορηγώντας δάνεια συνολικού ύψους 156.920.780 €, ήτοι το 90% των συνολικών δανείων. Το πιο σημαντικό όλων των δανείων που συνήψε η Μονή αποτελεί τοκοχρεωλυτικό δάνειο ύψους 80.000.000 € που χορηγήθηκε από την τράπεζα MARFIN, βάσει της από 27.6.2007 σύμβασης δανείου. Σύμφωνα με την από 24.4.2009 Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας: « … έγιναν δύο εκταμιεύσεις ύψους 50.000.000 € και 30.000.000 €. Η πρώτη εκταμίευση χρησιμοποιήθηκε στις 28.6.2007 ως συμμετοχή για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Marfin lnvestment Group (MIG). Η δεύτερη εκταμίευση έγινε στις 12.9.2007 και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά μετοχών ΟΤΕ. Οι μετοχές αυτές στην συνέχεια πουλήθηκαν στις 19.9.07 και στις 20.9.07 και το προϊόν της πώλησης, ποσού 30.129.261,74 € πιστώθηκε στο λογαριασμό 00273036021197 της εταιρείας Rassadel. Το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά με την πληρωμή των τόκων». Δεύτερη σημαντική δανειακή σύμβαση μεταξύ Μονής και MARFIN ΕΓΝΑΤIΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., αποτελεί η από 12.12.2007 Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό για ποσό μέχρι 54.000.000 €.

5.     Από τις ανωτέρω δύο δανειακές συμβάσεις μεταξύ Μονής και MARFIN προκαλούνται πλείστα ερωτηματικά. Η χορήγηση δανείου στη Μονή από την τράπεζα MARFIN προκειμένου να συμμετέχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην αγορά μετοχών αξίας 50.000.000 € της Marfin Investment Group (MIG), δεν αποτελεί συνήθη τραπεζική και χρηματιστηριακή πρακτική και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η διάθεση ποσού 30.000.000 € από το ίδιο δάνειο για την αγορά μεγάλου πακέτου μετοχών του ΟΤΕ από τη Μονή, με την υπόδειξη της MARFIN, την εβδομάδα πριν τις εθνικές εκλογές του 2007 και την πώλησή τους αμέσως μετά ης εκλογές, χρήζει επίσης περαιτέρω διερεύνησης, δεδομένου ότι την εποχή εκείνη η MARFIN συγκέντρωνε ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ μέσω του Χρηματιστηρίου. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των δανείων είναι ότι οι καλύψεις και οι διασφαλίσεις της τράπεζας για το δάνειο των 80.000.000 € είναι μόλις 40.322.000 €, ήτοι περίπου το 50% αντί 110% κατ' ελάχιστο που αποτελεί τη συνήθη τραπεζική πρακτική. Επιπλέον οι ως άνω δανειακές συμβάσεις δεν συμβαδίζουν με τη συνήθη τραπεζική πρακτική, αφού η τράπεζα προτείνει τις επενδύσεις και επιλέγει ο πιστούχος (ΙΜΒ), χωρίς να γίνεται προσδιορισμός ποιος θα καλύπτει ή ποια πλευρά θα ευθύνεται για τις ενδεχόμενες ζημιές των επενδυτικών επιλογών, ούτε επίσης διαφαίνεται από τους όρους της σύμβασης η πηγή αποπληρωμής τους.

6.     Η επένδυση στην Κύπρο της RassadeI σε αμοιβαία κεφάλαια της MARFIN POPULAR ΒΑΝΚ: Η ΙΜΒ στις 12.9.2007, με το δάνειο που της χορήγησε και με την καθοδήγηση της MARFIN EGNA Τ1Α ΒΑΝΚ στην Ελλάδα, προέβη στην αγορά μετοχών του ΟΤΕ αξίας 30.000.000 €, τις οποίες πούλησε στις 19 και 20.9.2007 έναντι του ποσού των 30.129.261,74 €. Το ποσό αυτό μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε λογαριασμό της Rassadel και το μεγαλύτερο μέρος αυτού επενδύθηκε στην Κύπρο σε αμοιβαία κεφάλαια της κυπριακής τράπεζας MARFIN POPULAR ΒΑΝΚ. Ειδικότερα, 10.000.000 € επενδύθηκαν στο αμοιβαίο κεφάλαιο Αris Multi-Strategy Offsh, Fund EUR – Α Shares και επίσης 10.000.000 € στο αμοιβαίο κεφάλαιο MFG DIVERSIFIED STRATEGY FUND EUR- Α SHARES. Από τις δύο αυτές επενδύσεις σε ελάχιστο χρόνο, ήτοι μέχρι τις 5.12.2008, η RassadeI είχε ήδη ζημιωθεί με το ποσό των 2.050.720,47 € (!!!).

7.     Η οικονομική συνεργασία της Μονής και η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών REAL ESΤ Α ΤΕ του Ομίλου ΠΑΠΙΣΤ Α – Τα παρένθετα πρόσωπα (Άθως Κοιρανίδης -Ιορδάνης Παπαϊωάννου): Η Μονή Βατοπεδίου είχε, διατήρησε και ανέπτυξε στενή οικονομική συνεργασία με τον Όμιλο ΠΑΠΙΣΤΑ, οι εταιρείες Real Estate του οποίου είχαν αναλάβει την αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ανταλλαγέντων ακινήτων. Η σχέση αυτή έγινε ακόμη πιο στενή όταν η εταιρεία της Μονής Madeus Ltd που ιδρύθηκε στις 15.10.2007 στην Κύπρο και διαχειριστής της οποίας ήταν ο οικονομικός σύμβουλος της ΙΜΒ κ. Άθως Κοιρανίδης, συμμετείχε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΠΑΠΙΠΑΣ Συμμετοχική ΑΕ. του Ομίλου ΠΑΠΙΣΤΑ, για τη συνεκμετάλλευση των ανταλλαγέντων ακινήτων. Σύμφωνα με την από 24.4.2009 Έκθεση της Τράπεζας τα Ελλάδας (σελ. 12), στις 24.12.2007 πιστώθηκε ο λογαριασμός της εταιρείας Madeus Ltd με προϊόν χορήγησης της Τράπεζας Marfin Egnatia ύψους 15.000.000 €. Την ίδια ημέρα το ποσό αυτό των 15.000.000 € μεταφέρθηκε σε λογαριασμό που τηρεί στην ίδια Τράπεζα η εταιρεία ΠΑΠΙΣΤΑΣ Συμμετοχική ΑΕ., για κάλυψη της συμμετοχής της Madeus Ltd στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής. Την ίδια ημέρα επίσης (24.12.2007) ποσό ύψους 20.000.000 € μεταφέρθηκε στο λογαριασμό της εταιρείας ΠΑΠΙΣΤΑΣ Συμμετοχική Ακινήτων ΑΕ. που τηρείται στην Marfin Egnatia γα την κάλυψη της συμμετοχής της Madeus Ltd στο μετοχικό της κεφάλαιο. Οι παραπάνω δύο εταιρείες αποτελούν τις εταιρείες επενδυτικών συμμετοχών των δύο επιχειρηματικών κλάδων της εταιρείας ΠΑΠΙΣΤΑΣ, του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων και του κλάδου ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Με το ανωτέρω ποσό των 35.000.000 € τεκμαίρεται ότι η Madeus Ltd κάλυψε την ίδια συμμετοχή της στον Όμιλο ΠΑΠΙΣΤΑ.


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x