Ο λόγος για την θλιβερὴ κατάντια της σημερινής Ευρώπης και της Ελλάδος

Ο λόγος για την θλιβερὴ κατάντια της σημερινής Ευρώπης και της Ελλάδος0 0 ψήφοι
Article Rating

Ὁ λόγος γιὰ τὴν θλιβερὴ κατάντια τῆς σημερινῆς Εὐρώπης, καὶ τῆς ἐπαίσχυντης ἀντιμετωπίσεως τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ὅτι ἀπώλεσε τὴν Κλασική της παιδεία, ρίζες, ἀξίες καὶ Παράδοση, κι αὐτὸ ἄφησε τὸν χριστιανισμὸ νὰ ἐξαπλωθῇ καὶ πάλι, δυστυχῶς, εἰδικὰ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῶν , τῆς χώρας ποὺ ἰδρύθη σὲ πουριτανικὲς ἀξίες.
 
Ἐπιπροσθέτως ἦταν οἱ χριστιανικὲς ἠγεσίες τῶν προηγουμένων δεκαετιῶν ποὺ ἐναγκαλίσθησαν τὸ ἰσλάμ, προώθησαν τὴν ἀνοησία τῆς πανθρησκείας, καὶ ἰσχυρίσθησαν ὅτι τὸ ἰσλάμ εἶναι τὸ ἴδιο μὲ τὸν χριστιανισμό, ἔχουν τὸν ἴδιο θεό, κι ἂς συνεργαστοῦν ὅλοι μαζὶ γιατὶ δὲν ἔχουν τίποτε νὰ χωρίσουν (ἀφελῶς πιστεύοντας τότε οἱ βλαμμένοι, ὅτι θὰ προσυλήτιζαν τοὺς μουσουλμάνους ἢ ἔστω θὰ τοὺς ἤλεγχαν).

Εἶναι περισσότερο ἀναγκαῖο ἀπὸ ποτέ, ἡ Εὐρώπη νὰ ἐπιστρέψῃ στὸν Κλασικὸ πολιτισμὸ καὶ Παραδόσεις, ἀποκαθαρίζοντας τὰ χριστιανικὰ στοιχεῖα, εἰδικὰ στὴν χείριστη μορφὴ τους, τὸν προτεσταντισμό, καὶ στὴν χείριστη ἔκδοση αὐτοῦ, τὸν πουριτανισμό.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

» Κι ἂς μὴν παραπλανηθοῦν ἢ παρασυρθοῦν νὰ πιστεύουν οἱ διάφοροι ἄσπονδοι φίλοι μας ἢ οἱ ἠλίθιοι ἐχθροὶ μας, ὅτι ἡ ἐπίδρασις ἑνὸς οἰουδήποτε εὐδαιμονισμοῦ, ὅπως τοῦ σημερινοῦ, ἢ ἡ διαβρωτικὴ μέθοδος διαφόρων ψεύτικων καὶ δολίων ἰδεολογιῶν ποὺ συνήγειρον παλαιότερον καὶ συνεγείρουν καὶ τοὺς καθυστερημένους καὶ ἀμαθεῖς ἢ ἐνθουσιώδεις καὶ ἀφελεῖς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, εἶναι ἰκαναὶ νὰ διαφθείρουν καὶ νὰ ἐξουθενώσουν πλήρως τὴν Ἑλληνικὴν ψυχήν.


Διότι εἰς τὴν κατάλληλον στιγμήν, ὅταν θὰ θιγεῖ τὸ φιλότιμο, τὸ ἰδιαίτερον αὐτὸ καὶ μοναδικὸν γνώρισμα τοῦ Ἕλληνος καὶ διεγερθεῖ, ἀπὸ οἰανδήποτε πρόκλησιν ἡ Ἐθνικὴ του συνείδησις, ἡ ἀκατανίκητη, ἡ τιτανική, ἡ φοβερὰ αὐτὴ δύναμίς του, ποὺ τὸν παρόρμησε, τὸν παρορμᾶ καὶ τὸν ὡθεῖ εἰς ἀπίστευτες ἐκδηλώσεις, θὰ ἀποδειχθῆ καὶ σήμερον καὶ αὔριον καὶ πάντοτε, ὅπως συνέβη καὶ τοῦτο καὶ κατὰ τὸ διάστημα τῶν χιλιετερίδων, ποὺ ὑπῆρξεν, ὑπάρχει καὶ θὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ αἰώνια φυλή, ὅτι οὔτε διαφθείρεται οὐσιαστικῶς, οὔτε δαμάζεται τελικῶς, οὔτε ὑποτάσσεται ὁριστικῶς, ἐπειδὴ ἔχει γαλουχηθῆ, διαποτισθῆ, ἐμπνέεται, ὀδηγεῖται καὶ κατευθύνεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα, ἀπὸ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ ἰδεώδη τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος, τὸ ὁποῖον εἶναι ἀδάμαστον, ἀδιάφθορον καὶ ἀθάνατον καὶ διὰ τοὺς λόγους αὐτούς, ὅπως καὶ ἡ Ἐλευθερία, οὔτε συλλαμβάνεται, οὔτε ὑποκύπτει, οὔτε ἀποθνήσκει!»

~ Ἰ. Πασσᾶς, Ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν Πνεῦμα (1977)

 

Πηγή…


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x