Ποιοι κατέστρεψαν τους ναούς και τα έργα τέχνης των Ελληνων τον μεσαίωνα.


Ποιοι κατέστρεψαν τους ναούς και τα έργα τέχνης των Ελληνων τον μεσαίωνα.

Posted by lykofron στο 28/10/2010

Παρακάτων εμφανίζεται μια ζωγραφιά (εικονα) σε μοναστήρι που δείχνει τον “αγιο” Νικόλαο με οπαδούς του να καταστρέφουν αγάλματα γιατί (ως έλεγαν) κρύβουν μέσα δαιμόνους (!)

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

Σύνδεσμος στην Πηγή…