Γιατί δεν διδάσκεται η “Εξέλιξη της Ζωής” στο ελληνικό σχολείο;

Γιατί δεν διδάσκεται η “Εξέλιξη της Ζωής” στο ελληνικό σχολείο;


Η «θεωρία» της Εξέλιξης, που μόνο για ιστορικούς λόγους αναφέρεται πλέον σαν θεωρία μιας και είναι πλέον ένα
αδιαμφισβήτητο γεγονός, αποτελεί ίσως την σημαντικότερη ανακάλυψη στην ιστορία του πολιτισμού μας. Η δημοσιοποίηση του έργου του Δαρβίνου «συγκλόνισε τον κόσμο» μιας και μας επέτρεψε να καταλάβουμε ότι ζούμε σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο κόσμο δια μέσου ενός συνεχούς «διαλόγου» των οργανισμών με το περιβάλλον τους.

Αρχείο: Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων