Σεμινάρια Συγκριτικής Μυθολογίας

Σεμινάρια Συγκριτικής Μυθολογίας


Σ ύμπαν
Υ πέρβαση
Γ λώσσα
Κ ώδικες
Ρ ητορική
Ι στορία
Τ ελετουργίες
Ι σότης
Κ ήδος
Η θική

Μ υστήριο
Υ λισμός
Θ εογονία
Ο ρκος
Λ ογική
Ο ρφισμός
Γ νώση
Ι ερουργία
Α νθρωπος 

Με αφορμή τις δημιουργικές ερμηνείες των μύθων αλλά και της περίεργης προέλευσης τους καθώς και για μια πλήρη φιλοσοφική και μεταφυσική προσέγγιση, η ΑΛΣ προτείνει μια αναζήτηση που θα σας φέρει μπροστά στις πύλες των μυστηρίων της Ζωής, αλλά και στις άδυτες αισθήσεις του Ανθρώπου και του Κόσμου. Έτσι λοιπόν, ένας Νέος Κύκλος Σεμιναρίων ξεκινά, με τον Γιώργο Κλήμη (Ιστορικός-Πολιτισμολόγος), που πραγματικά θα καθηλώσει ακόμη και την πιο δύσπιστη προσωπικότητα σε θέματα που θα έχουν ως βάση την Συγκριτική Μυθολογία. Ένας κλάδος που στη χώρα μας ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί ώστε όλα αυτά που σήμερα μας φαίνονται απλές διηγήσεις δεν είναι τίποτε άλλο από αποκομμένα ιστορικά τμήματα προερχόμενα από κάποιους αρχαίους πολιτισμούς που ήκμασαν πριν χιλιάδες έτη και έτσι θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τι είναι πραγματικότητα και τι φαντασία. Και όλα αυτά μέσα από τις Μυθολογίες των αρχαίων λαών εξετάζοντάς κάθε τι που αφορά και έχει άμεση σχέση με την αρχαία Ελληνική Μυθολογία. Έτσι θα καταφέρουμε μετά το πέρας των Σεμιναρίων να γνωρίζουμε την αληθινή Αρχαία Ιστορία και να την διαχωρίζουμε από την παραμυθολογία που τόσα έτη μας διδάσκουν τελείως λανθασμένα. Γιʼ αυτό λοιπόν ήρθε η στιγμή να αφυπνίσουμε τις δυνάμεις που βρίσκονται κρυμμένες μέσα μας και να ανακαλύψουμε την αλήθεια που βρίσκεται στα κείμενα των άλλων αρχαίων πολιτισμών που από όποια πλευρά και να το εξετάσουμε επηρεάστηκαν από το μεγαλείο των προγόνων μας. Επειδή λοιπόν όλα είναι ορατά και τίποτα δεν μένει κρυφό, θα αναζητήσουμε τον δρόμο της πραγματικής Γνώσης. Έτσι, θα ασχοληθούμε στον Κύκλο των Σεμιναρίων με την μυθολογία των: Ελλήνων – Αζτέκων – Ίνκας – Μάγιας – Τολτέκων – Ολμέκων – Περσών – Σουμερίων – Ασσυρίων – Ινδών – Κελτών – Αιγυπτίων – Σκανδιναυών – Λαών της Αφρικής – Λαών της Ωκεανίας – Λαών της Βόρειας Αμερικής – Λαών της Ευρώπης κ.ά.


Και θα μελετήσουμε θέματα που αναφέρονται στα αρχαία γραπτά κείμενα τους, όπως: Έννοια και Είδη του Μύθου-Γιατί οι Μύθοι προέρχονται μέσα από αληθινά περιστατικά-Κατηγορίες και Διαχωρισμός Μύθων, Θρύλων, Διηγήσεων, Παραβολών-Μυθολογικοί Κύκλοι-Θεογονία και Σύμβολα-Αποκωδικοποίηση κοινών Συμβόλων-Κοσμογονία και Κοσμολογία-Γεωμυθολογία-Διαφορές και Ομοιότητες Μύθων-Αρχαία Συγκριτική Θρησκειολογία-Περί Ψυχής και Αναγέννηση-Περί Δημιουργίας του Κόσμου-Περί Δημιουργίας των Ανθρώπων-Περί Φύσης-Αποσυμβολισμός Στοιχείων-Περί Ζωής-Αρχαία Τεχνολογία και Επιστήμη-Περί Βοτάνων-Αρχαία Ιατρική-Ονειροχρονικοί Κόσμοι-Ο Κύκλος των Τιτάνων και των Γιγάντων στην Μυθολογία-Παράλληλοι και Νοητοί Κόσμοι-Αρχαία Μυστήρια και Τελετουργίες-Αρχαίοι Καταστροφικοί Πόλεμοι-Κατακλυσμοί άλλων Λαών-Περί Φιλοσοφίας-Σύμπαν και Νόμοι και πλήθος άλλων θεμάτων που έχουν να κάνουν με τις Μυθολογίες αρχαίων λαών που πάντα σε αντιπαραβολή με την Ελληνική θα αποκαλύψουν την ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Ο Κύκλος των Σεμιναρίων θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου (17:30΄ – 20:30΄) και θα πραγματοποιείται ένα σεμινάριο κάθε μήνα στην έδρα της ΑΛΟΣ από τον

Ιστορικό – Πολιτισμολόγο Γιώργο Κλήμη (Καλλίμαχος) g_klim@yahoo.gr

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 51 (4ος Όροφος) ΑΘΗΝΑ
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 5202393

Εκδηλώσεις με την Ρέα Καραγιάννη