Το ειρηνοδικείο Πόρου διέγραψε χρέος 500.000 ευρώ


Μια απόφαση-σταθμός για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά του Ν. 3869/2010. Το ΙΝΚΑ/Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας, σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο Βέργο Δημήτριο, ενήργησε με ιδιαίτερη επιμέλεια τις διαδικασίες του Ν. 3869/2011 υπέρ της εγγυήτριας δανειολήπτη.

Με την υπ’ αρίθμ. 22/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας (Πόρου) αποφασίστηκε να εξαιρεθεί η εκποίηση της κύριας κατοικίας και η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της οφειλής, δηλαδή ποσό 500.000 ευρώ.


 

Η καταναλώτρια ενέχετο ως εγγυήτρια στο συγκεκριμένο δάνειο, όπου υπήρχε συνολικό ποσό οφειλής 569.600,95 ευρώ.
Η απόφαση του ειρηνοδικείου την καλεί να πληρώσει το ποσό των 68.136 ευρώ, το 85% της εμπορικής αξίας του ακίνητου της δηλαδή, με 334 ευρώ για 204 μήνες (17 χρόνια), με το τρέχον επιτόκιο της Τραπέζης της Ελλάδος.

Τέλος, υπήρξε απαλλαγή 84% επί του συνολικού πόσου της οφειλής.

http://fimotro.blogspot.gr

Εκδηλώσεις με την Ρέα Καραγιάννη

 

Πηγή: Καλά Νέα

Σύνδεσμος στην Πηγή…