Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα σημαντικότερα σύγχρονα Πανεπιστήμια!

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα σημαντικότερα σύγχρονα Πανεπιστήμια!


Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρέθηκε πρόσφατα στην 53η θέση της κατάταξης «THE-100-Under-50» Times Higher Education World UniversityRankings για τα καλύτερα Πανεπιστήμια που λειτουργούν λιγότερο από 50 χρόνια, διεθνώς.

«Το να κατορθώσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης να παραμένει σε αυτή την κατάταξη, μέσα σε συνθήκες πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης στην χώρα αλλά και έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, αποτελεί από μόνο του, ένα μεγάλο επίτευγμα…», τονίζει ο Phil Baty, εκδότης των Times Higher Education Rankings.

Η κατάταξη χρησιμοποιεί τους ίδιους 13 δείκτες «απόδοσης» που καλύπτουν την έρευνα, την διδασκαλία, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την διεθνοποίηση, αλλά δίνει μικρότερη έμφαση σε «υποκειμενικούς» δείκτες ακαδημαϊκής αναγνώρισης που συνδέονται στενά με την «αίγλη» και την οικονομική δυνατότητα μέσω δωρεών και κληρονομιών, δείκτες που ευνοούν τα «παραδοσιακά» Πανεπιστήμια στις διεθνείς κατατάξεις.


Η κατάταξη:
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/one-hundred-under-fifty

Εκδηλώσεις με την Ρέα Καραγιάννη

Πηγή: Καλά Νέα

Σύνδεσμος στην Πηγή…