ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ #2


Σχεδόν 2500 χρόνια πέρασαν από τον θάνατο του Πλάτωνος. Κι όμως οι σκεπτόμενοι Άνθρωποι σε κάθε μέρος του κόσμου ασχολούνται πάντοτε με το έργο του. Δυστυχώς στην Ελλάς δεν συμβαίνει το ίδιο, εκτός από κάποιους τολμηρούς μαχητές του πνεύματος που δεν φοβούνται να εκφράσουν αυτό που πιστεύουν και αγαπούν. Ο Πλατών είναι αναμφιβόλως ο μεγαλύτερος στοχαστής. Η σκέψη του αποτελεί το Α και το Ω της φιλοσοφίας. Κανένας διανοητής δεν μπορεί να τον αγνόηση. Κι αυτοί που τον αποδέχονται και αυτοί που τον αρνούνται είναι εξίσου αναγκασμένοι να ανατρέχουν πάντα σε αυτόν. Το πλάτος της φιλοσοφίας του αγκάλιασε τις διδασκαλίες όλων των μεγάλων προηγηθέντων Ελλήνων στοχαστών, συνθέτοντας αρμόνικα τις επιφαινόμενες διαφορές τους. Ορφισμός, Πυθαγορισμος , Ιωνική Φιλοσοφία σ’ αυτήν χωρίς αντιφάσεις. ΠΡΟΥΠΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟ ΜΑΝΘΑΝΕΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ. Η Λέξις αλήθεια δείχνει αφ’ εαυτής ότι η μάθησης είναι Ανάμνησης, καθότι η λέξις αυτή συντίθεται εκ του στερητικού α’ και της λέξεως λήθη. Αποδεικνύεται τούτο και εκ του ονόματος της μητρός των Μουσών κληθείσης Μνημοσύνης, δηλαδή τέχνης του αναμιμνησκεσθαι. Δια των Μουσών αναζητούμε, δια της Μνημοσύνης ανευρίσκουμε. Πασά γνώσιν και πασά άγνοια αποδίδει ο Πλατών εις την Μνήμη και την ΛήθηDaidalos19 

Πηγή: ΕΝΝΕΑ ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ

Σύνδεσμος στην Πηγή…