Απαίτηση του λαού, η εφαρμογή του δημοψηφίσματος του 2015

Απαίτηση του λαού, η εφαρμογή του δημοψηφίσματος του 2015


0 0 ψήφοι
Article Rating

 
Δελτίο Τύπου
 
Το Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας που χαιρετίζει ΣHΜΕΡΑ, την ημέρα
 
της Ευρώπης και της Νίκης των Ρώσων ενάντια στο Ναζισμό, είναι περήφανο για την
 
ολοκλήρωση των εργασιών της «Νέας Ελληνικής Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης
 
(Ν.Ελ.Σ.Ε) ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
 
2015» που έλαβε χώρα την 7η Μαΐου 2016 στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου.
 
Κατόπιν των πολιτικών μας αναλύσεων που ακολούθησαν τις εκλογές του
 
Σεπτεμβρίου του 2015 και οδήγησαν το Κίνημά μας στην έκφραση της Διακήρυξης
 
της 28ης Οκτωβρίου 2015 και στην απαρέγκλιτη τήρηση όλων των σταδίων του
 
προβλεπόμενου Οδικού Χάρτη που καθορίσαμε μέχρι την 7η Μαΐου για την
 
έναρξη των εργασιών της Νέας Ελληνικής Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης (σχετικό
 
δημοσίευμά μας http://www.dimopolis.gr/?p=4318>) αποδείχτηκαν ακριβείς οι
 
προβλέψεις και η ανταπόκριση των Ελληνικών Κοινοτήτων που συνέβαλαν στην
 
ολοκλήρωση αυτών των εργασιών, ταυτόχρονα με τον απόλυτο διασυρμό των
 
κομμάτων που εκπροσωπούνται στην Βουλή των Ελλήνων χτες με την
 
επιψήφιση του εθνοκτόνου κυρίως ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που ήδη σήμερα
 
αποτελεί νόμο του Ελληνικού κράτους και μας υπαγορεύτηκε ως νέο μνημόνιο.
 
Συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα να αναζητηθούν άμεσα λύσεις εκτός
 
του πολιτικού καθεστώτος της δήθεν αντιπροσώπευσης μας από πολιτικούς και
 
κόμματα. Κι αυτό ακριβώς γεννήθηκε στην Νέα Ελληνική Συντακτική
 
Εθνοσυνέλευση της 7ης Μαΐου 2016, όταν εκτός από την πρωινή συνεδρίαση που
 
επικύρωσε τις εργασίες για άλλο Σύνταγμα των Πολιτών μιας «Ελληνικής
 
Συμπολιτείας», ακολούθησαν τα ψηφίσματα που αναγεννούν με το «ΑΘΛΗΜΑ
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ» την πολιτική μας ζωή και τις προοπτικές επίλυσης της κρίσης,
 
ενώ στην Βραδινή συνεδρία ετέθη ο θεμέλιος λίθος και η ίδρυση της «Διαρκούς
 
Εθνοσυνέλευσης Ελληνισμού (Δι.Εθ.Ελ.)», που θα καταπιαστεί με όλα τα μείζονα
 
θέματα που μας απασχολούν (Ελλαδίτες, Απόδημους και Φιλέλληνες) σύμφωνα
 
με την συνημμένη ανακοίνωση:

 
«Ν.Ελ.Σ.Ε. – Νέα Ελληνική Συντακτική Εθνοσυνέλευση»
 
Ελληνικές Κοινότητες
 
για εφαρμογή του Δημοψηφίσματος 2015 και για άλλο Σύνταγμα
 
«Δι.Εθ.Ελ. – Διαρκής Εθνοσυνέλευση Ελληνισμού»
 
Με χαρά ανακοινώνουμε ότι ξεκίνησαν με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα
 
το Σάββατο 7 Μαΐου 2016 οι εργασίες της προεξαγγελθείσας Νέας Ελληνικής
 
Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο
 
του Δήμου Αθηναίων, παρά τις αντιξοότητες που προέκυψαν από την γενική
 
απεργία όλων των επαγγελματικών κλάδων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,
 
επηρεάζοντας την προσέλευση των ενδιαφερομένων πανελλαδικά συμπολιτών μας να
 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα κατά την πρωινή συνεδρίαση και μαζί με τους
 
χαιρετισμούς των ενδιαφερομένων φορέων (Λαϊκή Ενότητα, Πρωτοβουλία για
 
Συνταγματική Ριζοσπαστική Αλλαγή, Παρατηρητήριο της Κοινωνίας των Πολιτών,
 
Οικολόγοι Ελλάδας κ.λ.) αναπτύχθηκαν οι διαφορετικές προτάσεις για άλλο
 
Σύνταγμα Άμεσης Περιφερειακής Δημοκρατίας που αποτελεί τη μόνη λύση στην
 
Στην απογευματινή συνεδρίαση δόθηκε η ευκαιρία στους παραβρισκόμενους
 
συνέδρους να εξάγουν τα εξής τρία ψηφίσματα με βάση τους κανόνες του
 
«Αθλήματος Δημοκρατίας» (πνευματικού έργου του συντονιστή της Νέας
 
Συντακτικής Ελληνικής Εθνοσυνέλευσης και δικηγόρου Γ. Λ. Κόκκα, που
 
κατατέθηκε στην «Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2004») με βάση τα καλλιτεχνικά έργα του
 
γνωστού σκηνοθέτη Θεόδωρου Μαραγκού (κινηματογραφική ταινία « Πως να
 
σωπάσω») και του μουσικοσυνθέτη Αλέξανδρου Χάχαλη (το μουσικό κομμάτι
 
«Citizens of the Earth Stand Up for Greece, Strike the Tyrants!») τα οποία
 
καταδεικνύουν την δυνατότητα λήψης αποφάσεων από τους πολίτες :
 
Ι. Προτείνεται σε όλους τους φορείς που διοργανώνουν διαδηλώσεις και άλλες
 
μορφές κινητοποιήσεων πολιτών ενάντια στα μνημόνια και στα μέτρα υποδούλωσης
 
της Ελλάδας να συλλέγουν υπογραφές των συμμετεχόντων κάτω από εγκεκριμένα
 
κείμενα, που θα αξιοποιούνται για δημοψηφίσματα λαϊκής πρωτοβουλίας ώστε
 
να προκύψουν συνθέσεις και ενωτικές διαδικασίες στην προσπάθεια καλύτερης
 
κατανόησης μεταξύ των Ελλήνων και ενωτικών αγώνων για την Εθνική
 
Αυτοδιάθεση, απελευθέρωση και ανάπτυξη της Πατρίδας μας.
 
ΙΙ. Προτείνεται να επανέλθει ο αρχαιοελληνικός θεσμός της «Γραφής
 
Παρανόμων», ώστε να αποδίδεται προσωπική ευθύνη αποζημίωσης σε όσους
 
ασκούν εξουσία στην πατρίδα μας από ένα μεικτό σώμα λαϊκών και νομικών
 
συμπολιτών που θα λειτουργεί με τις αρχές της «Νέας Ηλιαίας» για την απονομή
 
του κοινού περί Δικαίου αισθήματος και με τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες των
 
αποκαλούμενων διεθνώς ως : «Citizens’ Juries-δικαστήρια πολιτών» .
 
ΙΙΙ. Προτείνεται να καταστεί η Νέα Ελληνική Συντακτική Εθνοσυνέλευση
 
(Ν.Ελ.Σ.Ε) ο βασικός μοχλός για την ενότητα των σύγχρονων Ελλήνων ενάντια σε
 
κάθε διχαστική και κομματική αντίληψη ώστε με υπομόχλιο το Δημοβούλιο
 
Πολιτών και άλλες πρακτικές «Κοινωνικών Κυττάρων Προγραμματισμού-
 
Planning Cells» αμεσοδημοκρατικών αντιλήψεων να δημιουργήσουν ένα Νέο
 
Σύνταγμα της «Ελληνικής Συμπολιτείας» με βάση το Πολίτευμα της Άμεσης
 
Στην βραδινή συνεδρία θεμελιώθηκε η σύσταση της «Διαρκούς
 
Εθνοσυνέλευσης Ελληνισμού (Δι.Εθ.Ελ») διευρύνοντας την αρχικά προτεινόμενη
 
από το πρόγραμμα θεματολογία της και στα εξής ενδεικτικά ζητήματα :
 
Ι. Ανίχνευση δυνατοτήτων και ψηφίσματα για ΑΟΖ .
 
ΙΙ. Εθνικό νόμισμα Ελλάδας- Μη Νομισματικές Ανταλλαγές (Μ.Ν.Α.).
 
ΙΙΙ. Όλες οι Διεθνείς συμβάσεις να εγκριθούν και να εγκρίνονται πλέον από τον
 
Ελληνικό λαό με δεσμευτικά δημοψηφίσματα (αρθ. 44 παρ. 2 συντάγματος)
 
μετά από τη ψήφισή τους από το Κοινοβούλιο.
 
ΙV. Διερεύνηση κατόπιν «Δημοψηφίσματος Λαϊκής Πρωτοβουλίας- Citizens
 
Initiative» της διάστασης λαϊκής Βούλησης με την υφιστάμενη Κυβερνητική
 
V. Διεκδίκηση ιστορικής μας κληρονομιάς και εσόδων από την επίσκεψη
 
ελληνικών θησαυρών στα μουσεία του εξωτερικού.
 
VI. Ελληνική Ονοματοδοσία Κράτους Σκοπίων με Δημοψήφισμα.
 
VII. Διερεύνηση αλλαγής γεωστρατηγικού προσανατολισμού της Ελλάδας και
 
σύμπλευσή της με τις εγκυκλίους διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια και
 
με τα εθνικοαπελευθερωτικά Συντάγματα του Επαναστατικού αγώνα μας.
 
Επιτέλους διαπιστώνουμε ότι οι αστείρευτες δυνατότητες του Ελληνικού λαού
 
για φαντασιακή θέσμιση της νεοελληνικής κοινωνίας, σύμφωνα και με της υποθήκες
 
του μεγάλου σύγχρονου φιλόσοφου Κορνήλιου Καστοριάδη, δείχνουν φωτεινά
 
μονοπάτια ελπίδας σε όλους μας για υπέρβαση των προβλημάτων της σύγχρονης
 
Ελλάδας, εφόσον στελεχώσουμε τους νεοπαγείς αυτούς θεσμούς της Νέας Ελληνικής
 
Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης για άλλο Σύνταγμα και της Διαρκούς Εθνοσυνέλευσης
 
ΟΡΘΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
 
ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2015
 
ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2015
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:
 
28η Οκτωβρίου 2015: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2015 (σχετικό άρθρο: http://www.s120s.gr/?p=1931)
 
16/17 Ιανουαρίου 2016: ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ για διαδικασία Αυτοοργάνωσης Εθνοσυνέλευσης –
 
Ανάθεση στο ΔΗΜΟΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ της εκτέλεσης έργου.
 
29 Ιανουαρίου 2016: Εκδήλωση για Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου 1822 και
 
Εθνικοαπελευθερωτικό Σύνταγμα ως σημείο αναφοράς για σύγχρονη Ελλάδα – Καθορισμός
 
και στελέχωση 11μελούς Συντονιστικής Επιτροπής Εθνοσυνέλευσης (σχετικό άρθρο:
 
21 Φεβρουαρίου 2016: Συγκρότηση Επιτροπής και ανάθεση έργου στα μέλη της –
 
Προετοιμασία δύο προπαρασκευαστικών δημόσιων εκδηλώσεων Εθνοσυνέλευσης 26/2 και
 
26 Φεβρουαρίου 2016: Κατάθεση Κειμένων Νέου Συντάγματος και διαδικασίες
 
Αντιπαραβολής τους κατ’ άρθρο και συνολικά προς κατάθεση στη Ν.Ελ.Σ.Ε. – Διαδικασίες
 
Συγκρότησης Σώματος 500 Μελών Εθνοσυνέλευσης (σχετικό άρθρο:
 
26 Μαρτίου 2016: Πιστοποίηση συνέδρων Εθνοσυνέλευσης και Προσκλήσεις. –
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ν.Ελ.Σ.Ε. με Δημόσια Ανακοίνωση / Αποδοχή
 
(σχετικό άρθρο: http://www.s120s.gr/?p=2196).
 
7 Μαϊου 2016: Νέα Ελληνική Συντακτική Εθνοσυνέλευση (Ν.Ελ.Σ.Ε) ΓΙΑ ΑΛΛΟ
 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2015 – Έναρξη Διαδικτυακής
 
Διαδικασίας Διαβούλευσης άρθρων Νέου Συντάγματος Πολιτών.
 
www.s120s.gr
 
Ελληνικές Κοινότητες
 
 
 
Σας περιμένουμε στις
 
5 Ιουλίου 2016 στην Πρώτη Επέτειο Δημοψηφίσματος 2016 – Εκδήλωση για ΑΛΛΟ
 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 2015
 
Στην ετήσια εκδήλωση μας στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 (Παγκόσμια μέρα δημοκρατίας) στα
 
Καθώς και στις 28 Οκτωβρίου 2016 για την λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης Άρθρων
 
Νέου Συντάγματος και την έναρξη Κωδικοποίησης του Τελικού Κειμένου προς
 
Δημοψήφισμα Επικύρωσής του το 2017 .
 
Για διευκρινήσεις και εγγραφές παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους
 
 
τηλ: 210 3632000 & 2103648300 – fax: 210 3610882
 
www.s120s.gr , www.dimopolis.gr


0 0 ψήφοι
Article Rating
Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x