Περί Συνειδήσεως

Μέτρο γενικό προς διάγνωση των αληθειών της Φύσεως, των μορφών της και των ενεργειών των μορφών της είναι η διανόησή μας. Επομένως οι σχέσεις της διανοήσεώς μας προς τα φαινόμενα της ουσίας της Φύσεως είναι πρόδηλη απόδειξη, ότι η διάνοιά

Περισσότερα...

Μυστηριακός Υλισμός στην Αρχαία Ελλάδα

  1.    Εισαγωγή Η απόπειρα αντικειμενικής διερεύνησης του αρχαίου Ελληνικού Μυστηριακού υλισμού, ως εγχείρημα είναι δυσχερέστατο. Ιδίως, αν τούτο πρόκειται να εκτυλιχθεί μέσα στα αναγκαστικώς περιορισμένα πλαίσια ενός άρθρου. Εντούτοις, είναι βέβαιον ότι, λογικώς, η απόπειρα αυτή, ως προσπάθεια, θα

Περισσότερα...

1 92 93 94