Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2010-2011

Στοιχεία Προγράμματος: 2817 Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2010-2011 Περιγραφή: Ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία ETA με αντίστοιχους φορείς της Τουρκίας, μέσω της από κοινού εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων σε επιστημονικά πεδία που ορίστηκαν από κοινού από τις

Περισσότερα...