Βιβλία διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Βιβλία διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας


0 0 ψήφοι
Article Rating

Στην Ελλάδα του σήμερα ζουν χιλιάδες άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων. Δουλεύουν, σπουδάζουν, παντρεύονται, κάνουν παιδιά και ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον. Ο παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση των μεταναστών σε μια ξένη χώρα είναι η γνώση της αντίστοιχης εθνικής γλώσσας.

Κάναμε έρευνα αγοράς, εντοπίσαμε και σας προτείνουμε κάποιες αξιόλογες εκδόσεις βιβλίων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς.


1)
Ελληνικά Α'- Μέθοδος εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Εκδότης: Πατάκης

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Το βιβλίο είναι το πρώτο μιας σειράς τεσσάρων βιβλίων, τα οποία σκοπό έχουν να προετοιμάσουν τους σπουδαστές για τις εξετάσεις ελληνομάθειας που διοργανώνουν το Κέντρο Ελληνικής ς (ΚΕΓ) και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). Το πρώτο αυτό βιβλίο ανταποκρίνεται στο α΄ επίπεδο γλωσσομάθειας.


2) Ξεκινώντας- Η νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα


Εκδότης: Hellenic American Union

Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές αρχάριους και μέσου επιπέδου (Α1 και Α2 επιπέδου του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς). Περιέχει: – 12 επικοινωνιακές ενότητες με 4 μαθήματα η κάθε μία – 1 εισαγωγική και 2 επαναληπτικές ενότητες – Επαναληπτικά τεστ – Δυναμικές επικοινωνιακές δραστηριότητες – Εξάσκηση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων – 3 CD με κείμενα και ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου – Παρουσίαση του λεξιλογίου με εικόνες, παραδείγματα και πληροφορίες για λεξιλογικές σχέσεις – Παράρτημα με τα ακουστικά κείμενα – Λύσεις ασκήσεων και τεστ.


3) Τα Νέα Ελληνικά για Ξένους

Εκδότης: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Εκδόσεις Πατάκη

Περιλαμβάνει 38 μαθήματα με τις ανάλογες ασκήσεις, γραμματική και πλήρες λεξιλόγιο στα ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά. Εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε πολλά πανεπιστημιακά και άλλα κέντρα διδασκαλίας γλωσσών σε ολόκληρο τον κόσμο.


4)  Επικοινωνήστε ελληνικά 1

Εκδότης: Δέλτος

Η σειρά “Επικοινωνήστε Ελληνικά” είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της Νέας Ελληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ως το επίπεδο του προχωρημένου.


5) Ελληνικά τώρα 2+2

Εκδότης: Νόστος

Τα “Ελληνικά τώρα 2+2” είναι ένα βιβλίο για την 3η, 4η και 5η τάξη των νέων ελληνικών. Χωρίζεται σε δύο μέρη (2, +2) και 12 ενότητες.

6) Πολιτιστικό πανόραμα


Εκδότης: University Studio Press

Στο βιβλίο “Πολιτιστικό πανόραμα” δίνεται μια συνοπτική εικόνα του ελληνικού πολιτισμού μέσα από εννιά ενότητες που αφορούν την ιστορία (αρχαία και σύγχρονη), την τέχνη, τη λογοτεχνία, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, την παράδοση. Απευθύνεται σε αλλοδαπούς σπουδαστές της Νέας Ελληνικής σε προχωρημένο επίπεδο αλλά και στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.


7) Νέα ελληνικά για μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες και ξένους Β' επίπεδο

Εκδότης: Μεταίχμιο

Απευθύνεται στους παλιννοστούντες Έλληνες, στις νεότερες γενιές των απόδημων Ελλήνων και στους ξένους που γνωρίζουν τις βασικές δομές της Νέας Ελληνικής ς και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στον γραπτό και προφορικό λόγο.


8) Τα ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων

Εκδότης: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Εκδόσεις Πατάκη

Η αυθεντικότητα των κειμένων του σε συνδυασμό με τις πολιτιστικές αναφορές βοηθά στην ένταξη του μαθητή στην ελληνική κοινωνία και τον πολιτισμό της, με εποικοδομητικό και αποτελεσματικό τρόπο.


9) Επικοινωνήστε ελληνικά 2α

Εκδότης: Δέλτος

Η σειρά Επικοινωνήστε Ελληνικά είναι μια σύγχρονη μέθοδος εκμάθησης της νέας ελληνικής για ξενόγλωσσους μαθητές, από το επίπεδο του αρχαρίου ως το επίπεδο του προχωρημένου.


10) Μαθαίνουμε ελληνικά: Ακόμα καλύτερα!

Εκδότης: Κέδρος

Το εγχειρίδιο “Μαθαίνουμε ελληνικά: Ακόμα καλύτερα!” απευθύνεται σε ενήλικους σπουδαστές της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, προορίζεται για όσους έχουν ολοκληρώσει το Α΄ επίπεδο ελληνομάθειας ή έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις της Ελληνικής χωρίς συστηματική διδασκαλία.


11) Ελληνικά για προχωρημένους

Εκδότης: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Εκδόσεις Πατάκη

Στόχος του είναι η ανάπτυξη της ικανότητας για κατανόηση και χρήση του σύνθετου και ποικίλου προφορικού και γραπτού νεοελληνικού λόγου, όπως αυτός εμφανίζεται στην καθημερινή ζωή.


12) Ξενοδοχείο Ατλαντίς, παρακαλώ

Εκδότης: Δέλτος

Οι “Ιστορίες σε απλά ελληνικά” είναι πρωτότυπες και απλές. Δίνουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα να διαβάσει ένα κείμενο χωρίς τη βοήθεια του λεξικού. Έχουν λεξιλόγιο στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, καθώς και ασκήσεις με τις λύσεις τους.


13) Μιλάμε ελληνικά, ζούμε ελληνικά

Εκδότης: Κορφή

Το βιβλίο Μιλάμε Ελληνικά – Ζούμε Ελληνικά είναι ένα πολύτιμο βοήθημα στην εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας…

14) Το περίπτερο στην Αριστοτέλους


Εκδότης: Δέλτος

Οι “Μικρές Ιστορίες σε Απλά Ελληνικά” είναι πρωτότυπες και απλές. Δίνουν στον σπουδαστή τη δυνατότητα να διαβάσει ένα κείμενο χωρίς τη βοήθεια λεξικού. Έχουν λεξιλόγιο στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, και γερμανικά, καθώς και ασκήσεις με τις λύσεις τους.

15) Εμβαθύνοντας στα ελληνικά


Εκδότης: Μεταίχμιο

Το βιβλίο είναι γραμμένο σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες και με τα αναλυτικά προγράμματα του Σχολείου Νέας Ελληνικής και του Κέντρου Ελληνικής ς.

16) Ασκήσεις ελληνικών

Εκδότης: Κλειδάριθμος


Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ενήλικες μαθητές, οι οποίοι μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα, και η ύλη που καλύπτεται αντιστοιχεί στο επίπεδο ελληνομάθειας Α1.

17) Νέα ελληνικά για ξένους

Εκδότης: Γρηγόρη


Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο απευθύνεται στο αλλόγλωσσο σπουδαστικό κοινό, σε ομογενείς και αλλογενείς που επιδιώκουν την επαρκή κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας τόσο στην Ελλάδα όσο και στα τουλάχιστον 300 επίσημα κέντρα εκμάθησης του εξωτερικού.

18) Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας


Εκδότης: Κέντρο Ελληνικής ς

Το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα διδασκαλίας του λεξιλογίου και απευθύνεται σε σπουδαστές της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης γλώσσας που βρίσκονται στο μέσο ή το προχωρημένο στάδιο.

19) Φιλογλωσσία +1

Εκδότης: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου


Η σειρά Φιλογλωσσία+ αποτελείται από εκπαιδευτικά CD-ROM πολυμέσων για την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, με γλώσσα υποστήριξης την Αγγλική. Aπευθύνεται σε αρχάριους που δεν μιλούν καθόλου ή ξέρουν λίγα ελληνικά και επιθυμούν να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους.

Πηγή: Πολιτισμός

Σύνδεσμος στην Πηγή…


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x