Καθολική η αντίδραση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας των Πληροφορικών για την πλήρη υποβάθμιση της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Λύκειο


0 0 ψήφοι
Article Rating

Ολοι οι φορείς ζητούν την άμεση αναθεώρηση του εκπαιδευτικού νόμου.

Ριζικά αντίθετοι στο σχέδιο νόμου που προβλέπει ότι η πληροφορική στο Λύκειο θα αποτελεί στο εξής ένα δίωρο μάθημα επιλογής στην Α' τάξη δηλώνουν εκατοντάδες καθηγητές από την δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανοικτή διαβούλευση για το νέο εκπαιδευτικό σύστημα και την διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ολοκληρώθηκε στις 20 Αυγούστου 2013. Στο πρόγραμμα του Υπουργείου ς, η Πληροφορική στο Λύκειο θα διδάσκεται μόνο ως δίωρο μάθημα επιλογής στην Α' τάξη του Λυκείου («Εφαρμογές Πληροφορικής»). Τα μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται όσοι μαθητές της Γ' Λυκείου επιλέξουν την Ομάδα Προσανατολισμού των θετικών σπουδών είναι τα , η και η Χημεία.

Διακόσιοι δύο καθηγητές πληροφορικής απευθύνονται στους βουλευτές με ανοικτή επιστολή, στην οποία διαχωρίζουν την ικανότητα χρήσης υπολογιστή (την οποία, γράφουν, θα αποκτούν οι μαθητές ήδη από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο) από την επιστήμη της πληροφορικής και τονίζουν ότι ιδιαίτερα οι αρχές του προγραμματισμού μπορούν να δώσουν στους μαθητές Λυκείου την απαραίτητη αναλυτική και συνθετική σκέψη ώστε να σκέπτονται και επιλύουν οποιαδήποτε προβλήματα, όχι μόνο αυτά για τις ανάγκες της συγγραφής κώδικα ενός προγράμματος υπολογιστή.

Οι αντιδράσεις των Ενώσεων καθηγητών πληροφορικής

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Καθηγητές μέλη όλων των συναφών ενώσεων χαρακτηρίζουν απολύτως αναγκαίες αλλαγές στο σχέδιο νόμου. ΕΠΕ (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας),  ΕΜηΠΕΕ (Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος), ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) και ΠΕΚΑΠ (Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής) προτείνουν το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής να είναι υποχρεωτικό στην Α'Λυκείου και όχι επιλογής, και αναφέρονται στην απαιτούμενη θεματολογία του μαθήματος. Στην Β' Λυκείου προτείνουν επίσης ως υποχρεωτικό δίωρη διδασκαλία όλων των μαθητών στην Επιστήμη Υπολογιστών/Αλγοριθμική για να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη. Τέλος, στην Γ'Λυκείου προτείνεται να προστεθεί το μάθημα Επιστήμη Υπολογιστών/Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθμων, Προγραμματισμός, ως μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών. Σε ότι αφορά στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προτείνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην Χημεία και την Επιστήμη Υπολογιστών.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των κοινών προτάσεων των Ενώσεων στο epe.org.gr

Ανοικτή επιστολή από καθηγητές Πανεπιστημίου


Οι καθηγητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δημοσιεύουν την ανοικτή επιστολή τους προς τον υπουργό ς και Θρησκευμάτων, κ. Αρβανιτόπουλο. Την επιστολή συνυπογράφουν περισσότεροι από 850 Καθηγητές υπό μορφή διαμαρτυρίας στο ipetitions.com. Οι καθηγητές Πανεπιστημίου δηλώνουν την αντίθεσή ους στην υποβάθμιση της διδασκαλίας της πληροφορικής ως γνωστικού αντικειμένου στο Γενικό Λύκειο καθώς και στο πρόγραμμα που προβλέπει ότι οι δυνητικά μελλοντικοί φοιτητές τους δεν θα εξετάζονται σε κάτι συναφές με το αντικείμενο της επιστήμης, όπως η Χημεία, σημειώνουν με έμφαση. Τέλος, οι καθηγητές στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση καταθέτουν την δική τους πρόταση. Σε αυτήν προτείνονται τρεις υποχρεωτικές ώρες διδασκαλίας στην Α'Λυκείου όπου οι μαθητές θα αποκτούν βασικές γνώσεις ικανές να οδηγήσουν σε πιστοποίηση ικανοτήτων χρήσης τεχνολογικών εργαλείων. Στην Β'Λυκείου, πληροφορική προτείνεται να διδάσκονται μόνο όσοι προσανατολίζονται στις Θετικές Επιστήμες (2 ώρες την εβδομάδα) και στην Γ'Λυκείου προτείνεται να διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα η αναλυτική, αλγοριθμική σκέψη σε όσους θα διεκδικήσουν σπουδές τεχνολογικού χαρακτήρα (εναλλακτικά με την Χημεία). Τέλος, οι προτάσεις αυτές, γράφουν οι καθηγητές, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στο επαγγελματικό Λύκειο.

Αντιδράσεις από τη Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού ανοικτού κώδικα

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προκάλεσε την αντίδραση και της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση των Ανοιχτών Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η μη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε από 25 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικά ιδρύματα, συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου ς και Θρησκευμάτων σχετικά με το σχέδιο νόμου για την “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”. Τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ δηλώνουν έκπληκτα από την υποβάθμιση των μαθημάτων πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (κατάργηση στο Γενικό Λύκειο και μείωση των ωρών διδασκαλίας στο Επαγγελματικό Λύκειο).

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ με τη συμμετοχή της στη διαβούλευση  επισημαίνει τη σημασία της Επιστήμης της Πληροφορικής στην εκπαίδευση και καταθέτει προτάσεις για τη διατήρηση και ενίσχυση της στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σήμερα, όπου σε όλους τους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνολογίες της πληροφορικής βρίσκονται στον πυρήνα των επιστημονικών εξελίξεων, είναι αδικαιολόγητο οι Έλληνες μαθητές να ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις πληροφορικής.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ζητάει όχι απλά τη διατήρηση της διδασκαλίας της Πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αλλά προτείνει την ενίσχυσή της με την υιοθέτηση Ανοικτών Τεχνολογιών. Ενημερώνει επίσης το Υπουργείο ς ότι τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ  μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασισμένων στις ανοιχτές τεχνολογίες, καθώς οι ανοιχτές τεχνολογίες και ειδικά το ανοιχτό λογισμικό είναι συμβατές με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης και δεν εγκλωβίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές σε προϊόντα συγκεκριμένων εταιρειών.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ προτείνει τα εξής:
1. Όχι απλά διατήρηση αλλά ενίσχυση της διδασκαλίας της Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο, με την εισαγωγή ενός τουλάχιστον νέου μαθήματος. Ένα παράδειγμα είναι η σχεδίαση και υλοποίηση παιχνιδιών με κοινωνικό περιεχόμενο (π.χ. Multi-player browser games), ώστε ο μαθητής να αντιλαμβάνεται την τεχνολογία που αξιοποιεί όταν χρησιμοποιεί εφαρμογές κοινωνικών δικτύων, διαχείρισης περιεχομένου, κλπ. Ένα τέτοιο μάθημα θα γινόταν δεκτό με ενθουσιασμό από τους μαθητές. Γενικότερα προτείνεται η εισαγωγή των λεγόμενων serious games και του game based learning στο Γενικό Λύκειο. Μία ακόμη πρόταση είναι η συστηματική αξιοποίηση της Βικιπαίδειας κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων.

2. Αξιολόγηση και αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού της Πληροφορικής. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί για την επάρκειά του και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις νέες τεχνολογίες και απαιτήσεις του αντικειμένου.

3. Αξιολόγηση των υποδομών Πληροφορικής (εργαστήρια κλπ) και αξιοποίηση των ανοικτών τεχνολογιών Πληροφορικής. Προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση όλων των εφαρμογών Πληροφορικής (συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών γραφείου) από αντίστοιχες εφαρμογές ανοικτού κώδικα (ήδη οι Δήμοι της χώρας κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον όσον αφορά τον αυτοματισμό γραφείου). Στο πλαίσιο αυτής της μετατροπής θα εξετασθεί και η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας παλαιού εξοπλισμού (π.χ. Η/Υ άνω της πενταετίας) με εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ (υπάρχουν σχολεία στα οποία οι Η/Υ έχουν εγκατεστημένο Λ/Σ MS Windows 2000).

4. Εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ και πιστοποίηση επάρκειας γνώσης βασικών εφαρμογών γραφείου μέσα στο Γενικό Λύκειο ή σε συνεργασία με άλλες δημόσιες δομές (π.χ. ΙΕΚ).

5. Το μάθημα της Πληροφορικής να βασίζεται σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα και να γίνεται χρήση των αδειών Creative Commons (http://creativecommons.org/licenses) και General Public License (GPL – http://opensource.org/licenses/gpl-license). Στις παραπάνω προτάσεις η ΕΕΛ/ΛΑΚ, μέσω των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων που την απαρτίζουν μπορεί να είναι αρωγός σε όλα τα επίπεδα (κεντρικός σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή, εκπαίδευση, αξιολόγηση).

Αναλυτικά οι προτάσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ στη διαβούλευση υπάρχουν στο www.opengov.gr/ypepth/?c=15624 και οι πιο συνολικές προτάσεις στο http://www.ellak.gr/edu/.

Αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Εκπαίδευσης, επισημαίνει ο  Ευρωβουλευτής Χατζημαρκάκης

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με επιστολή του προς την Επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της ΕΕ, Aνδρούλλα Bασιλείου, ο ελληνικής καταγωγής Γερμανός Ευρωβουλευτής Γιώργος Χατζημαρκάκης, επισημαίνει ότι η προωθούμενη από το ελληνικό υπουργείο ς, μείωση των ωρών διδασκαλίας της Πληροφορικής στα Λύκεια και η μείωση του αριθμού των καθηγητών πληροφορικής είναι αντίθετη με «την  Ευρωπαϊκή για την ευρεία χρήση της πληροφορικής και του διαδικτύου».
Ο κ. Χατζημαρκάκης , στην επιστολή του προς την Επίτροπο επισημαίνει ανάμεσα στα άλλα:
«Ως εισηγητής στην Επιτροπή Ενιαίας Αγοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της νέας πρότασης οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων φορέων του δημόσιου τομέα (Proposal for a directive on the accessibility of public sector bodies websites) υποστηρίζω μαζί με την Κομισιόν τη νέα πρόταση οδηγίας που αναμένεται να ψηφιστεί το 2014 επί της Ελληνικής Προεδρίας για την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μέσα από το νέο ευρωπαϊκό νόμο προωθείται η ευρεία διάδοση και χρήση των νέων τεχνολογιών απ' όλους, συμπεριλαμβανομένων των 80 εκ. ΑμεΑ της Ε.Ε. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις και την πολιτική στόχευση που υπάρχει, η εφαρμογή της παραπάνω πολιτικής θα οδηγήσει τα επόμενα χρόνια στην αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού – ειδικά νέων – που θα έχουν γνώση πληροφορικής και θα είναι ένας σημαντικός πυλώνας αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας που πλήττει όλη την Ευρώπη και ειδικά την Ελλάδα, με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Mε βάση τα παραπάνω τα κράτη μέλη θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα επόμενα χρόνια σε κάθε τι που αφορά την ψηφιακή σύγκληση. Διαπιστώνω ωστόσο  ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προωθείται στην Ελλάδα δεν συμβαδίζει με αυτήν την στόχευση.”

Ο κ. Χατζημαρκάκης, με την επιστολή του, ζητά «…να απαντηθεί το ερώτημα αν αποτελεί πρόταση της Τρόικα η μείωση του εκπαιδευτικού έργου των καθηγητών πληροφορικής προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα;» και επισημαίνει ότι  «αποτελεί καίριο ερώτημα πως εξασφαλίζεται για τους Έλληνες μαθητές το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δηλαδή οι ίσες ευκαιρίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία γνώσης; ».

Ο ευρωβουλευτής θα καταθέσει τον επόμενο μήνα σχετική ερώτηση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως αναφέρει στην επιστολή του προς την αρμόδια Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΑΠΌ ΤΟ techingr

Πηγή…

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x