Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ της ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ και του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ της ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ και του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ


0 0 ψήφοι
Article Rating

ΠΡΟΛΟΓΟΣ του ΕΡΓΟΥ ΜΟΥ: Ως Δημιουργός του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, τις Πανεπιστημιακές μου Σπουδές, τη 33χρονη ζωή στις Ένοπλες Δυνάμεις και την 25χρονη μου παρουσία, ως Ιδρυτής – Πρόεδρος της Πολιτιστικής – ς Κίνησης «ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ», σας παραθέτω σε Πρόλογο το έργο μου: Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ στον Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, τον οποίον ήδη και διανύουμε.

Αγαπητοί μου αναγνώστες,
σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι, το όλο έργο μου είναι δομημένο, από ιστορικά και αληθινά γεγονότα, και μάλιστα χωρίς τις παρεμβάσεις διαφόρων επιτηδείων. Τούτο πράττω, προκειμένου να προκαταλάβω τους τυχόν υποψιασμένους συντηρητικούς Χριστιανούς και να τους διαβεβαιώσω ότι, ο σκοπός μου είναι να απευθυνθώ με ειρηνική αγάπη, προς όλους, έτσι ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό, για την αναγκαιότητα της αλλαγής του σημερινού Κόσμου, με την πίστη πάντοτε, ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μετά την πλήρη και απροκάλυπτη μελέτη του όλου έργου μου.

Οπότε πιστεύω ακράδαντα ότι, ο Νέος δημιουργούμενος Κόσμος του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, του οποίου ήδη διανύουμε το 10ο έτος του, θα είναι και ο Αληθινός πρώτος Αιώνας, που θα αντικαταστήσει ειρηνικά τον Αναληθή Κόσμο των 2.000 χρόνων Χριστιανισμού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ταπείνωση που  υποστεί το Ανθρώπινο Γένος, μετά τη βίαιη και εξαναγκαστική πτώση του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και αυτού του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, από έναν άφρονα αλαζονικό στρατιωτικό και Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνο, τον Μέγα και Ισαπόστολο κατά τον Χριστιανισμό. Η συνέχιση του έργου του, με τελική συντέλεια του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος πραγματοποιήθηκε, από τους μετέπειτα αυτού φανατικούς Χριστιανούς Βυζαντινούς Αυτοκράτορες, τον Ιουστινιανό και τον Μέγα Θεοδόσιο, οι οποίοι πρωτοστάτησαν στην καταδίωξη των Αιρετικών, ανέστειλαν την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, κατήργησαν την λειτουργία της Ακαδημίας του α και την Επικούρειο Σχολή, απαγόρευσαν τον εκκλησιασμό στους Αρχαίους Ναούς και Βωμούς και επέβαλαν ως επίσημη τον Χριστιανισμό.

Όλα αυτά προήλθαν και από τη σύμπραξή τους, μετά των Ιερατείων του Χριστιανισμού, οπότε τα Ιερατεία έδραξαν και αυτής της ευκαιρίας, για να ολοκληρώσουν στη συνέχεια και την πλήρη επικράτηση του Χριστιανισμού, με δραματική κατάληξη στη συνέχεια, την δημιουργία μιας Θεϊκής Κοινωνίας, ήτοι μιας ετερώνυμης Κοινωνίας, σε αντίθεση του Αρχαίου Ελληνισμού, όπου η Κοινωνία ήταν αυτόνομη, αλλά και αυτοθέσμιτη, γιατί ήταν δημιούργημα αυτής της ίδιας της Δημοκρατικής Κοινωνίας και ο Νόμος δεν δίδονταν από κανέναν Θεό και Προφήτη, δίδονταν από τον Ανθρώπινο Νου και τηρείτο από τον ίδιο τον Άνθρωπο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, τα Ιερατεία του Χριστιανισμού να συνθλίψουν κυριολεκτικά, κάθε ελεύθερη σκέψη και διανόηση και τούτο προκειμένου  να επιβάλουν την πλήρη εξάρτηση του Ανθρώπου, Πνευματικά και Ψυχικά, αλλά και τη πλήρη και ολοκληρωτική αποχαύνωσή του, όπως και αυτής της άλωσης της Νέας Γενιάς, όπως αναλυτικότερα θα αναφερθώ στη συνέχεια. Όμως προηγουμένως θέλω να τονίσω τον σημερινό λήθαργο που διαβιούν οι Πολιτικοί και Πνευματικοί μας, οι οποίοι συνεχίζουν να απολαμβάνουν τις δάφνες παλαιών Νικών, ήτοι των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, συνεχίζοντες να υποτάσσονται στα Χριστιανικά Ιερατεία και μάλιστα με όρκο, υπολείμματα των αλλόκοτων, ανόητων και αναληθών δομών και αρχών, όπως είναι ο φόβος της δήθεν Θεϊκής εντολής και αυτής της Βυζαντινής Αυτοκρατορικής Εξουσίας.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Αλήθεια ποια είναι η σημερινή προτεραιότητα όλων αυτών, αλλά και όλων εμάς των Νεοελλήνων, του Έλληνα γενικότερα, Αρχαίου και Νέου, αυτής της επαναλειτουργίας της Χριστιανικής Σχολής της Χάλκης, ή της κατά πάντα Ελληνικής Ακαδημίας του ος και Επικούρειου Σχολής και αυτής της πλήρους λειτουργίας του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, με την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, «Ολυμπιάδων», όπως γινόταν  στην Αρχαιότητα, Καλλιεργώντας  τη Νέα Γενιά τον Άνθρωπο γενικότερα, στο Πνεύμα, το Σώμα και τη ;

Δεν γνωρίζουν ότι, το Πνεύμα σε ολόκληρο τον κόσμο ήρθη στα ύψη, εκείνης της εποχής, από αυτό το Αρχαίο Αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα; Δεν γνωρίζουν ότι πρέπει πάντοτε να εξετάζουμε την προέλευση της Αλήθειας και μετά να την διαδίδουμε, τηρούντες εκείνο που λέει : «Ερευνάται τας γραφάς» και όχι την αρχή του: « Πίστευε και μη ερεύνα», ή αυτό που πάντα λέμε: « Έτσι τα βρήκαμε, έτσι και τα κρατάμε»;

Δεν γνωρίζουν ότι, διαχρονικά συνεχίζονται οι ψευδοϊστορίες, μέσα από τις γενεαλογίες δυναστειών, αυτοκρατόρων, αλλά και των βασιλιάδων, πριγκίπων, χαλίφηδων και των Ιερατικών προχούντων, καθώς και του κυριάρχου κύκλου των, που τους πλαισιώνει; Δεν γνωρίζουν ότι αυτοί είναι και εκείνοι που κατασκευάζουν τις Θρησκείες, τους Θεούς, τους Αγίους, τους προφήτες και τα θαύματα, τα λείψανα και τα μυστήρια, κτίζοντας και ανακαινίζοντας χιλιάδες Ναούς, Μοναστήρια και Εκκλησίες, χωρίς να τους ενδιαφέρει η ύπαρξη Σχολείων, αλλά και η Καλλιέργεια της Νέας Γενιάς και η ευημερία, κατά προέκταση των Λαών των; Δεν βλέπουν τη σύμπραξη που δημιουργούν τα Ιερατεία, με όλες τις Πολιτικές Εξουσίες, με αποτέλεσμα οι Εκκλησίες να γίνονται χώροι της οικτρής διαιώνισης και πλάνης των Ανθρώπων και Λαών, χώροι του πίστευε και μη ερεύνα και χώροι που γίνονται Θησαυροφυλάκια, με τα διάφορα τεχνάσματά των, αλλά και χώροι, για ανόητες και αναληθείς προσευχές και προσκύνημα των λειψάνων Αγίων, αλλά και των πολλών δακρυζόντων, χαμένων και αναβρισκόμενων εικόνων, ή των δήθεν θαυμάτων των Αγίων, όπως και η περιφερόμενη δήθεν Αγία ζώνη της Παναγίας, από έναν αγύρτη Μοναχό τον Εφραίμ;

Δεν γνωρίζουν ακόμη ότι η επιδίωξή των ήταν, αλλά συνεχίζεται να είναι, να διαιρούν και φανατίζουν τους Λαούς, να συντελούν στην συνέχιση των πολέμων, του μίσους, του ψεύδους και του Αναρχισμού, τον οποίον όλο και ποιό πολύ τον συντηρούν μέχρι και σήμερα; Δεν γνωρίζουν ακόμη ότι, η επιδίωξή τους είναι η συνέχιση του “Διαίρει και Βασίλευε”, ώστε να ελέγχουν, αλλά και να καταπιέζουν τον Άνθρωπο και όλους τους Λαούς γενικότερα; Δεν γνωρίζουν ότι με όλα τα ανωτέρω δημιουργούνται ναυάγια, στις Αρχές, Ιδέες και Δομές μιας Κοινωνίας και κατά προέκταση στους ανθρώπους, είτε αυτοί είναι Στρατηγοί και Πολιτικοί, είτε Δικαστικοί και Καθηγητές, είτε Σοφοί, αλλά και Αθλητικοί φορείς, όλο ναυάγια;


Δεν γνωρίζουν αλήθεια ότι, από τα συνεχόμενα αυτά ναυάγια, προήλθαν οι πόλεμοι τα μύση, οι σφαγές και αιματηρές σταυροφορίες, με κατάληξη του ερχομού ενός σκοταδιστικού Μεσαίωνα και της επιβολής ενός ολοκληρωτικού σκοταδισμού  και στη συνέχεια προήλθαν και αυτοί οι Α΄ και Β΄ Παγκόσμιοι Πόλεμοι και προπάντων η κατάπτωση του Πνεύματος, σε ολόκληρη την Ανθρωπότητα. Όλα τα ανωτέρω δεν γνωρίζουν ότι, προήλθαν, από τη σύμπραξη και συμπόρευση όλων των Πολιτικών Εξουσιών, μετά των Εκκλησιαστικών Ιερατείων, με αποτέλεσμα τα Ιερατεία στη συνέχεια να επεμβαίνουν καθεστωτικά στους Λαούς και κυρίως στη , σε αντίθεση της εποχής εκείνης, του Αρχαίου Ελληνισμού, όπου η του Πολυθεϊσμού δεν είχε ανάμειξη και δεν δημιουργούσε προβλήματα στην Κοινωνία, καθόσον όλοι οι εξέφραζαν Ανθρώπινες πτυχές της ζωής και προπάντων ήσαν φιλικοί προς τον Άνθρωπο; Δεν γνωρίζουν ότι η Εβραϊκή και η Χριστιανική σκέψη, παροτρύνουν τους Ανθρώπους σε υποταγή στην υπηρεσία του ενός Θεού, που κυβερνά δήθεν ουρανό και Γη, με βάση και την παρότρυνση του Απόστολου Παύλου, προς τους Λαούς λέγοντάς τους: «Εντολή του Θεού είναι να υποτάσσεστε στην Εξουσία, αλλά και τον Θεό», διαφορετικά ο Άνθρωπος είναι ανίκανος, αλλά και αμαρτωλός; Μήπως έτσι ο Άνθρωπος σαν αμαρτωλός πλέον δεν  συγκρούεται όχι με τον θάνατο μόνο, αλλά και τη ιδική του ανανεωμένη κατάπτωση, με την αδυναμία του να αποδειχθεί άξιος του κανόνα, που δίνει το νόημα στη ζωή του  και έτσι παραμένει στην αθλιότητά του και με τον φόβο προς τον Θεό, όπως λέει και ο ψαλμός: ” Μετά φόβου Θεού προσέρχεστε”, καθηλώνεται στην ανυπαρξία και τον μηδενισμό; Μήπως ακόμη και σήμερα το ίδιο δε γίνεται με τις καμπάνες, τα σήμαντρα και άμορφους ψαλμούς των Ιερατείων όπου κυριολεκτικά βουρλίζουν και αλωνίζουν κάθε Ανθρώπινη διανόηση και δημιουργική σκέψη;

Δεν γνωρίζουν ακόμη και σήμερα οι Πολιτικές Εξουσίες και οι Πνευματικοί φορείς ότι, οι Θρησκείες, και Άγιοι είναι κατασκευάσματα αυτών των αγυρτών και εκμεταλλευτών του Ανθρώπινου πόνου, της αδυναμίας και της αγραμματοσύνης; Ιδού γιατί οι Έλληνες του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, δίδουμε την Αληθινή έννοια της λέξης Θεός και Θείο, που σημαίνει ότι εκφράζει τον αληθινό Λόγο και τη θέληση, τη βούληση, την Ηθική, αλλά και τη Σοφία του Νου των Καλλιεργημένων Ανθρώπων, από τον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ. Οπότε η ένια Θείο δεν έπεται ότι πρέπει και να λατρεύεται, σαν Θεός και μάλιστα όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει έστω και ένας Θεός να πράττει το ορθό, το λογικό και το δίκαιο, αλλά και να δίνει σωστές λύσεις στα τόσα ανακύπτοντα προβλήματα και κυρίως να λέγει την Αλήθεια.

Η Αλήθεια, το σωστό, το Ορθό και το Ηθικό, για εμάς τους Έλληνες του  Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα είναι πάντα το αποτέλεσμα της κάθε Ανθρώπινης λελογισμένης προσπάθειας, καθόσον πηγάζει, από τη δια Βίου Καλλιέργεια των Ανθρώπων, στο Πνεύμα, το Σώμα και τη και ασφαλώς μέσα από τα Ιδεώδη αυτού του Αρχαίου Ελληνικού Πνευματικού Φορέα, του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ και κάθε άλλης λελογισμένης προσπάθειας των Καλλιεργημένων Νέων και Ανθρώπων του Πλανήτη ΓΗ.

Οπότε ο κάθε Άνθρωπος του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, ο Άνθρωπος του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ θα καταστεί και πάλι το ανώτατο κυρίαρχο ΟΝ πάνω στο Πλανήτη ΓΗ και στις δύσκολες στιγμές, δεν θα επικαλείται άλλοτε κατασκευασμένους Θεούς και Αγίους, μένοντας αδρανής και αναποτελεσματικός, καθόσον θα ενεργεί πλέον, άμεσα, σωστά, ορθά και προπάντων αποτελεσματικά, για την αντιμετώπιση και επίλυση του δύσκολου  παρουσιαζόμενου προβλήματός του. Προ όλων τούτων, ο Άνθρωπος σήμερα, έχει να επιλέξει τη συνέχιση της Εβραϊκής και Χριστιανικής σκέψης, ή την Φιλοσοφική, ορθολογική, αλλά και Αληθινή  Επιστημονική σκέψη των Μεγάλων Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων και αυτού του σημερινού και χθεσινού Επιστημονικού Κόσμου, όπου μας δίνουν, όλο και ποιό πολύ, ένα νέο χρωματισμό και ένα νέο Πνεύμα, αλλά και μια νέα κατεύθυνση των Ανθρωπίνων πραγμάτων. Άρα ως Έλληνας του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, δεν έχω παρά να Αναφωνήσω:

ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ, γιατί, είναι η μόνη Υπέρτατη Δύναμη, του Κόσμου ολοκλήρου, μετά αυτής των Φυσικών Φαινομένων, που μας προσκαλεί όλους μαζί, με την αυγή του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, του οποίου διανύουμε το 10ο έτος του, να αναβαπτιστούμε στη Κολυμβήθρα των Ιδεωδών του, αφού  είναι ο μοναδικός Φορέας, που προσφέρει στο Κόσμο ολόκληρο το Αληθινό Φως, με τη Δάδα του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, από την ΟΛΥΜΠΙΑ, όπως και αυτή, τη δια Βίου Καλλιέργεια της Νέας Γενιάς, του Ανθρώπου γενικότερα, στο Πνεύμα το Σώμα και τη . Οπότε εδώ και τώρα απαιτείται η εγκαθίδρυση της ενιαίας ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, καταργουμένων όλων των υπαρχόντων αναποτελεσματικών και αδύναμων Κοσμοθεωριών, όπως και αυτού του ΟΗΕ, προκειμένου να μεταβληθεί άμεσα και αποτελεσματικά η μορφή του σημερινού Αναληθούς Κόσμου και με βεβαιότητα, αλλά και με πλήρη τη σιγουριά, να διαμορφωθεί ένας Νέος, αλλά και Αληθινός Κόσμος, ο Κόσμος του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ.

Σε τούτο ασφαλώς θα πρωτοστατήσει η επαναλειτουργία της Ακαδημίας του α και της Επικούρειου Σχολής, καθόσον από της παύσεώς των, άρχισε και η παρακμή του Πνεύματος και η αποχαύνωση της κάθε Ανθρώπινης οντότητας, από την βιαία επικράτηση της Χριστιανικής Θρησκομανίας. Στη συνέχεια, θα αναμένεται να προέλθει  και η συντριβή των ολοκληρωτικών Θρησκευτικών Δογμάτων και Δοξασιών, όπως και αυτών των Εθνικοτήτων και με βεβαιότητα θα συλλάβουμε σε βάθος την Αληθινή και Ιδεώδη Έννοια της Ανθρωπότητας και με τόλμη, θάρρος και με πειθώ θα τη πραγματοποιήσουμε. Ιδού η ώρα της Αλήθειας και η εμπέδωση στο καθένα μας ότι, ο χθεσινός Κόσμος ήταν ένας Αναληθής Κόσμος, γεμάτος από μίση και πολέμους, από τυραννίες και δεσποτείες, αλλά και αναρχισμό και κυρίως ένας Κόσμος βυθισμένος στο σκοταδισμό. Ήλθε η ώρα, που θα γνωρίσουμε και θα εμπεδώσουμε ότι, όλα τα ανορθόδοξα, ανόητα, εξωπραγματικά, αλλά και αναληθή μυστήρια του χθεσινού αναληθούς Κόσμου προήλθαν, από το συντηρούμενο διαίρει και βασίλευε, Ανθρώπων, Λαών και Κρατών, από τα Ιερατεία του Χριστιανισμού και των άλλων Θρησκειών όλου του Κόσμου και προπάντων, από τη συμπόρευση των Ιερατείων μετά των εκάστοτε Πολιτικών Εξουσιών, που λειτουργούσαν τύπου Βυζαντινών Αυτοκρατόρων και των μετέπειτα Βασιλικών Ανακτόρων.

Το αποτέλεσμα όλων τούτων ήταν ότι, και οι υπάρχουσες, αδύναμες, ανίκανες και αναποτελεσματικές Κοσμοθεωρίες και τα παράπλευρα Πολιτικά Συστήματά τους, διαμορφώθηκαν και αυτά, από τις συνεχόμενες συμπράξεις του διδύμου Βωμού και Ανακτόρου, Αρχιερέως  και Αυτοκράτορα, συνθλίβοντας κυριολεκτικά τον Άνθρωπο, τόσο στο Σώμα, όσο και στο Πνεύμα και τη . Με τη μέθοδο αυτή, διαμόρφωσαν ακόμη και τους Πολιτικούς Άνδρες, κατά τα νάματά τους, Πολιτικούς άνδρες ανίκανους να Κυβερνήσουν, με Αξίες, Ηθική και Ιδανικά. Ιδού γιατί πυκνό, και αδιαπέραστο ήταν μέχρι και σήμερα το σκοτάδι στο Διεθνές Πολιτικό πεδίο και η σύγχυση των Ιδεών και Αξιών, αλλά και των Αντιλήψεων ήταν δεδομένα.

Οπότε εδώ και τώρα απαιτείται, μια Ιδεώδη ΟΛΥΜΠΙΑ πρωτοβουλία και άμεση προετοιμασία, ώστε με την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, το 2012 (12ο έτος του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ), να παραβρίσκονται όλοι οι Αρχηγοί των Κρατών του Πλανήτη ΓΗ και δοκιμαστικά Αρχηγός αυτών, ολόκληρης της χρονικής περιόδου, της τέλεσης της ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ, να τεθεί ο Πρόεδρος της ΔΟΕ, για να γίνει αυτός και ο πρόδρομος, για την εγκαθίδρυση μιας ενιαίας ΟΜΟΣΠΟΝΔΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, έτσι ώστε να διαδεχθεί τον σημερινό αδύναμο, αλλά και αναποτελεσματικό Ο.Η.Ε. Εκεί θα πρέπει να αποφασιστεί ότι, οι μετέπειτα ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ να πραγματοποιούνται μόνιμα στο Χώρο που τις γέννησαν, το Χώρο των Ιδανικών, του Πνεύματος, της ς, αλλά και της ς, που είναι η ΑΡΧΑΙΑ  ΟΛΥΜΠΙΑ και μάλιστα, να εορτάζονται ακριβώς όπως εορταζόταν στην Αρχαία Ελλάδα, στο Πνεύμα, το Σώμα και την . Ιδού γιατί πρέπει: α. Άμεσα η Πολιτεία να προβεί στην Αναστήλωση, των Αρχαίων Ελληνικών Ναών, Βωμών, Σταδίων  και Αγαλμάτων, αρχής γενομένης, από το τρίγωνο, των Στηλών του Ολυμπίου Διός, το Στάδιο των Ολυμπιακών Αγώνων στην ΟΛΥΜΠΙΑ και τον πέριξ χώρο του Μαντείου των Δελφών.

Τούτο είναι αναγκαίο και εφικτό, διότι κατά κοινή ομολογία όλων των Ελλήνων Πολιτών και του Κόσμου ολοκλήρου, εμείς οι Έλληνες του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, εκείνο που έχουμε να παρουσιάσουμε και αυτό που επιθυμεί ολόκληρος ο Κόσμος να δει, επισκεπτόμενος την Ελλάδα, πέραν από τη νησιωτική Ελλάδα, την θάλασσα, τον γαλάζιο ουρανό και τη φιλοξενία, δεν είναι άλλο, από τους Αρχαίους Ελληνικούς Ναούς, τους Βωμούς, τα Στάδια και τους 12 Ολύμπιους Θεούς, αλλά και τον

Πνευματικό Φορέα, που εκφράζει το Όλον και τη Δύναμη και προσφέρει Σιγουριά και Ελπίδα σε όλο τον Κόσμο,  τον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ. Πηγή Χρηματοδότησης, θα πρέπει να είναι η Εκκλησία της Ελλάδος, καθόσον οφείλει να αποζημιώσει τα Μνημεία του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού, αφού η ζημιά προήλθε, από τη καταστροφική μανία των πρώτων Χριστιανών, κατά των Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων.

Το συσσωρευόμενο χρήμα, από  δωρεές και τάματα, στους Χριστιανικούς Ναούς και Μοναστήρια, προέρχεται από τον οβολό και μόχθο του Ελληνικού Λαού και ως εκ τούτου η επιθυμία του είναι να δοθεί ένα μέρος του, προς αποκατάσταση των Μνημείων του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού. β. Μετά ταύτα, οφείλουμε να προβούμε στην αντικατάσταση της σημερινής επιστράτευσης των νέων στους Στρατούς, με την ειρηνική επιστράτευσή τους στα Διδασκαλεία, στους στίβους και τις παλαίστρες, έτσι ώστε, «Των οπλιτών οι στρατώνες να καταστούν των Ολυμπιονικών Ξενώνες», καθόσον εμείς όλοι οι Έλληνες του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ πιστεύουμε ότι, με μια οργανωμένη Αστυνομία στη Ξηρά και του Λιμενικού Σώματος στη Θάλασσα, αλλά και των δύο μαζί στον Αέρα, είναι Ισχυρές και Ικανές Δυνάμεις, που μπορούν να παρέχουν τη Πρόληψη, τη Καταστολή και την Ασφάλεια, σε κάθε Άνθρωπο, Λαό και Κράτος.

Τούτο θα προέλθει, με σιγουριά, από τους δημιουργούμενους ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ Παγκόσμιους Νόμους της ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, στον Α΄ ΑΙΩΝΑ  ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ και της δημιουργίας μιας Νέας Αληθινής και Υγιούς Παγκόσμιας ς, της ΟΛΥΜΠΙΑΣ  ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, όπως και της δημιουργίας Ισχυρού Παγκόσμιου Νομίσματος, του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Άνθρωπος του Αληθινού Κόσμου, του Κόσμου του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα είναι ελεύθερος πλέον να μπορεί να επιλέξει την συνέχιση της Εβραϊκής, ή της Χριστιανικής σκέψης, όπου ανορθόδοξα, εξαναγκαστικά και ανώμαλα συντηρείται εδώ και 2.000 χρόνια, ή την Ορθολογική και Αληθινή αλλά και με πλήρη την ελεύθερη Σκέψη και Διανόηση, τη Νέα Ιδεώδη ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ολοκλήρου του Πλανήτη ΓΗ. Οπότε ενωμένοι και Αγαπημένοι οι Άνθρωποι του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα αναφωνούμε κάθε ώρα και στιγμή: ΔΟΞΑ  ΣΟΙ  Ο  ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ και όχι Θεέ μου κ.λ. και σε κάθε επίκλησή μας θα λέμε πλέον: ΟΛΥΜΠΙΣΜΕ  ΜΟΥ και όχι Θεέ μου ή Παναγία μου κ.λ.

Μετά την ανωτέρω παρεμβολή μου, που αφορά την άμεση, αλλά και αναγκαία  εγκαθίδρυση της ΟΜΟΣΠΟΝΔΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ,  επανέρχομαι στον αρχιτέκτονα της δημιουργίας  της ς του Χριστιανισμού στον Μέγα Κωνσταντίνο, ο οποίος πέραν του ότι ήταν ένας άφρονας και αλαζονικός, όπως αναφέρθηκα στην αρχή του Προλόγου μου ήταν και φονιάς, ψεύτης και αναληθής, καθόσον ψευδόταν όταν είπε ότι, είδε δήθεν στον ουρανό τις λέξεις: «Εν τούτο Νίκα», ενώ δεν γνώριζε Ελληνικά, ώστε να τις διαβάσει. Επίσης αυτός ο ίδιος δημιούργησε και τους εμφυλίους πολέμους, που κράτησαν 17 έτη, με συνομωσίες και προδοσίες, δολοφονίες και δολοπλοκίες, αλλά και εξαναγκασμούς των Ανθρώπων, προκειμένου να υποκύπτουν στις δόλιες μεθοδεύσεις του και τους κρατά, σε απόλυτο σκοταδισμό, όπως είναι η δολοφονία του αντιπάλου του Μαξέντιου και αυτού του φίλου του Λίκυνο, αλλά και το παιδί του, από παλλακίδα γυναίκα και όλα αυτά, για να καταστεί ο μοναδικός Μονοκράτορας και Δεσποτοκράτορας της Αυτοκρατορίας του, με τη βοήθεια πάντοτε των Ιερατείων του Χριστιανισμού, που τον ονόμασαν Μέγα και Ισαπόστολο.

Ο αλαζονικός αυτός στρατιωτικός, πίστευε ότι, με το να επιβάλει εξαναγκαστικά τη πίστη των Ανθρώπων και Λαών, σε ένα Θεό, τον Ιησού τον Εβραίο: «Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνο  λατρέψεις», θα απαλλασσόταν, από τις άλλες Θρησκείες και Θεούς και ιδιαίτερα την Ιουδαϊκή, που ήταν και σε διαρκή αντιπαλότητα, με τους Ρωμαίους και ότι έτσι θα έλυνε το πρόβλημα της ενότητας στην Αυτοκρατορία του. Όμως δεν ήταν διορατικός και ικανός, για να αντιληφθεί, ότι η του Χριστιανισμού, με τις μυστηριακές θαυματουργικές, μαντικές, αλλόκοτες και αναληθείς αρχές και δομές της θα δημιουργούσε έναν αναληθή Κόσμο και προπάντων ότι, θα στερούσε από την Ανθρωπότητα το Αρχαίο Αθάνατο Ελληνικό Πνεύμα και τους Αρχαίους Έλληνες Φιλόσοφους, την Ακαδημία του α, την Επικούρειο Σχολή και αυτόν τον Ιδεώδη Πνευματικό Φορέα του Όλου της Δύναμης, ης Σιγουριάς και της Ελπίδας της Ανθρωπότητας, τον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ, καθόσον ήταν και ο μοναδικός ολοκληρωμένος Φορέας που Καλλιεργούσε τη Νέα Γενιά, τον Άνθρωπο γενικότερα, στο Πνεύμα, το Σώμα και τη . Μετά το θάνατο του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, εμφανίστηκε μια ακτίνα Φωτός, με την ανάληψη της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, από τον εξάδελφό του, Ιουλιανό, τον αποστάτη, αλλά και παραβάτη, κατά Χριστιανισμό, καθόσον ο ίδιος δεν δεχόταν μια τόσο εξωπραγματική και αναληθή , που επέβαλε ο εξάδελφός του.

Όμως ο έγκαιρος θάνατός και από ένα αμφισβητούμενο βόλι, σε μάχη, δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το έργο του, που ήταν η συνέχιση της ύπαρξης του έργου των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, όπως και αυτής του Θεού Δία, που θα ήταν και ο Θεός ολοκλήρου του Κόσμου σήμερα. Όλοι οι μετέπειτα αλαζονικοί και άφρονες Βυζαντινοί Αυτοκράτορες, συνέχισαν το ίδιο βάρβαρο έργο του Κωνσταντίνου, με προεξάρχοντες τον Ιουστινιανό και τον Μέγα Θεοδόσιο, όπως προείπα, οι οποίοι σαν φανατικοί Χριστιανοί, συνέπραξαν, με όλα τα Ιερατεία του Χριστιανισμού, προκειμένου να συντρίψουν κυριολεκτικά την Ανθρώπινη οντότητα, με την βία της Εξουσίας και το φόβο, προς τον Θεό, με αποτέλεσμα ο μεν πρώτος να σφαγιάσει τον μισό Ρωμαϊκό Λαό, κατά τη εισβολή του και άλλους 30.000 στη στάση του Νίκα, ο δε δεύτερος ο Θεοδόσιος, να σφαγιάσει και αυτός χιλιάδες Θεσσαλονικείς και μάλιστα χωρίς να κάνει διάκριση ηλικίας. Με όλα τα ανωτέρω και τις συνεχόμενες συμπράξεις του διδύμου Βωμού και Ανακτόρου, Αρχιερέως και Αυτοκράτορα, προήλθε και αυτή η ολοκληρωτική επικράτηση των Ιερατείων του Χριστιανισμού, όπου με τις συνεχείς παρεμβάσεις των, δημιούργησαν και τις αδύναμες, ανίκανες και αναποτελεσματικές Κοσμοθεωρίες, όπως και τα παράπλευρα Πολιτικά Συστήματα αυτών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια αναληθεί και χωρίς Δημοκρατικό Λόγο Κοινωνία. Ενώ είναι γνωστό ότι, στην  Αρχαία Ελληνική Κοινωνία, ο Λόγος που διαμορφωνόταν στην κάθε Ελληνική Πόλη ήταν η πραγματική Αλήθεια και η κοινή ανάπτυξη της Αλήθειας και όχι η κατοχή μιας άπαξ διά παντός δεδομένης Αλήθειας, όπως γινόταν στο Χριστιανισμό.

Ο παγκόσμιος Φιλόσοφος μας δίδει το παράδειγμα, καθόσον συμμετείχε στη ζωή της Πόλης και αυτό φαίνεται από τη μορφή της δραστηριότητάς του, αφού  πίστευε ότι όλοι οι Πολίτες είναι σε θέση να δεχθούν την Αλήθεια, με το λόγο και την αντιπαράθεση, για να μάθουν πολλά. Ο ίδιος έλεγε μεταξύ των άλλων: ” Εν οίδα ότι ουδέν οίδα” και ακόμη, όσον αφορά την ταυτότητά του έλεγε: “Δεν είμαι Πολίτης της Αθήνας και της Ελλάδας, είμαι ο Πολίτης του Κόσμου ολοκλήρου”. Ιδού γιατί στην Αρχαία Ελλάδα η ζωή και λατρεία, όλων των Πολιτών, αφορούσε τη Πόλη η οποία και την επωμίζονταν, την οργάνωνε, τη ρύθμιζε, την επικύρωνε και τη τηρούσε, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αναληθείς, εξωπραγματικές και ενοχλητικές παρεμβάσεις των Ιερατείων, όπως συμβαίνει ακόμη και σήμερα, με την ηχορύπανση που προκαλείται από τις πάμπολλες καμπάνες, τα σήμαντρα και τα μεγάφωνα έξω από τις Εκκλησιές, αλλά και με τους αναληθείς και ακατανόητους Ψαλμούς, αλλά και τις άμορφες φωνές των Παπάδων. Όλα αυτά δεν κάνουν τίποτε άλλο, από το να υποτιμούν τον Άνθρωπο, αλλά και να καθηλώνουν το Ανθρώπινο Πνεύμα. Το γνώρισμα της Αρχαίας Ελληνικής ς, ήταν ότι, τα Ιερατεία δεν αναμειγνυόταν στα κοινά και οι 12 των Ελλήνων δεν είχαν εθνικό χαρακτήρα, είχαν θέση Οικουμενική, οπότε και η των ήταν Οικουμενική και Παγκόσμια. Ακόμη η του Πολυθεϊσμού δεν είχε ανάμειξη στα Πολιτικά και δεν δημιουργούσε προβλήματα στις Κοινωνίες, και τούτο διότι, οι εξέφραζαν τις Ανθρώπινες πτυχές της ζωής και προπάντων ήσαν φιλικοί προς τον Άνθρωπο, σε αντίθεση της Εβραϊκής και Χριστιανικής σκέψης, που παροτρύνουν τους Ανθρώπους σε υποταγή και πίστη στην υπηρεσία του ενός Θεού, του Ιησού του Ιουδαίου, που κυβερνά δήθεν ουρανό και Γη.

Οπότε βλέπουμε ότι, το βασικό γνώρισμα όλων των Ολύμπιων Θεών είναι αυτός ο Ανθρωπομορφικός χαρακτήρας τους, για τον λόγο αυτόν οι Έλληνες δεν θεωρούσαν τον εαυτόν τους ανάξιο έναντι των Θεών των, σε αντίθεση της Θρησκείας του Χριστιανισμού, που διακηρύττει ότι είναι αμάρτημα όταν, ενώ οφείλουμε να πράξουμε κάτι, για το οποίο, ίσος δεν είμαστε και ικανοί, αποτελεί σφάλμα, αλλά και αμάρτημα. Οπότε ο Άνθρωπος σαν αμαρτωλός, συγκρούεται συνεχώς, όχι με τον θάνατο μόνο, αλλά και τη ιδική του ανανεωμένη κατάπτωση, με την αδυναμία του να αποδειχθεί άξιος του κανόνα, που δίνει το νόημα στη ζωή του, οπότε παραμένει στην αθλιότητά του και με τον φόβο προς τον Θεό, όπως λέει και ο ψαλμός: ” Μετά φόβου Θεού προσέρχεστε”, άρα καθηλώνεται στην ανυπαρξία και τον μηδενισμό. Ιδού γιατί εμείς οι Έλληνες του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, δίδουμε την Αληθινή έννοια της λέξης Θεός και Θείο, που σημαίνει ότι εκφράζει τον αληθινό Λόγο και τη θέληση, τη βούληση, την Ηθική, αλλά και τη Σοφία του Νου των Καλλιεργημένων Ανθρώπων, από τον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ.

Ιδού γιατί ο ας παρότρυνε όλους τους Ανθρώπους να γίνονται κύριοι της ίδιας της ζωής των, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις τόσες προβαλλόμενες φοβίες, του οιονδήποτε Θεού, καθόσον τα πράγματα, που αποτελούν τη δυστυχία, μπορούμε να τα αποφεύγουμε και να γίνουν όπως εμείς τα επιθυμούμε και συνέχιζε: «Με την θέλησή του ο κάθε ένας Άνθρωπος μπορεί να αναδιοργανώσει τις συνθήκες μιας Ανθρώπινης ζωής, γενόμενος κύριος της ζωής του, οπότε μπορείτε να κάνετε όλα τα πράγματα, όπως θέλει». Ακόμη γνωρίζουμε ότι, η Ευδαιμονία έρχεται, από τη γνώση του Ανθρώπου και τη γνώση αυτή μας τη προσφέρει απλόχερα και πάντοτε ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ. Στη συνέχεια έρχεται και ο Επίκουρος, ο οποίος παρότρυνε την Ανθρωπότητα, να ακολουθήσει τον δρόμο της, χωρίς τις όποιες εξαρτήσεις και τις ιδιοτροπίες των Θεών και των Θρησκειών και συνέχιζε: Δεν πρέπει να φοβόμαστε το κάθε Θεό και τα Ιερατεία του, όπως και αυτόν τον θάνατο, αφού το καλό, το αγαθό, το σωστό και το ηθικό, μπορούμε και μόνοι μας να τα αποκτήσουμε και ότι μας τρομάζει, μπορούμε να το υποφέρουμε, αλλά και να το νικήσουμε. Επίσης ο λέει ότι, δεν πρέπει κανείς να σκέπτεται και να πράττει σαν παιδί των γονιών του, θα πρέπει εμείς να εξετάζουμε και ελέγχουμε τις πηγές, αποφεύγοντας έτσι εκείνο που πάντα λέμε: « Έτσι τα βρήκαμε».

Ακόμη εδώ θα ήθελα να επανέλθω στον γίγαντα της Φιλοσοφίας τον α, ο οποίος δυναμικά παρότρυνε τους Νέους, τους Ανθρώπους γενικότερα, να πιστεύουν ότι είναι δυνατοί, αλλά και ικανοί, για να μπορούν να αναδιοργανωθούν, αλλά και να οργανώσουν στη συνέχεια τις συνθήκες μιας Ανθρώπινης ζωής και ότι μπορούν να κάνουν όλα τα πράγματα, όπως θέλουν και να γίνουν κύριοι της ζωής των, διαφοροποιούμενοι, από τις λογικές των Ιερατείων, που πάντοτε υποστηρίζουν, ότι δήθεν, από ένα σημείο και πέρα, μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει λύσεις, για να μας σώσει, αλλά και να μας λυτρώσει. Ιδού και το Παράδειγμα: « Όταν έχουμε ένα σεισμό, ή ένα τυχαίο επικίνδυνο Φυσικό Φαινόμενο, ή οιαδήποτε άλλο ατύχημα, βλέπουμε ότι, ο μεν Καλλιεργημένος Άνθρωπος, από τον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ, άμεσα ενεργοποιείται, για τη προστασία του και με λίγη Τύχη θα σωθεί, ενώ ο κάθε πιστός Άνθρωπος στο Θεό, τον οιονδήποτε Θεό, θα αδρανήσει, κάνοντας πρώτα τη προσευχή: Χριστέ μου, ή  Ιεχωβά μου, ή  Αλλάχ μου, σώσε με, χωρίς να κάνει κάτι στα λίγα δευτερόλεπτα, οπότε θα χάσει χρόνο και σίγουρα θα υποστεί τη βλάβη.

Εδώ ας ενθυμηθούμε τους πολέμους μεταξύ των Εβραίων και των Φιλισταίων, όπου οι Εβραίοι, προκειμένου να εμψυχώσουν τους Στρατιώτες, τους παρουσίαζαν σαν Ιερό σύμβολο την Κιβωτό, την δήθεν Διαθήκη του Θεού και μάλιστα με την ακολουθία των Ιερατείων και τότε με αλαλαγμούς, οι Στρατιώτες την αποδεχόντουσαν, σαν προστάτη, αλλά και φύλακά τους, αφού προηγουμένως είχαν σκοτωθεί χιλιάδες από αυτούς τους Στρατιώτες στη μάχη. Το φοβερό, αλλά και το ανησυχητικό είναι ότι και σήμερα συμβαίνουν αυτά τα ανόητα και οξύμωρα.

Ιδού γιατί όλοι εμείς του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, πιστεύουμε ότι, ο Άνθρωπος του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα απελευθερωθεί και θα φθάσει και πάλι στα ύψη της εποχής του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος, οπότε  θα δικαιωθούν και οι ελπίδες των Λαών, από την ισοπέδωση των μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενων Κοσμοθεωριών, όπως είναι του Καπιταλισμού και του Κομμουνισμού του Φασισμού και Σοσιαλισμού και αυτής της πρόσφατης παρουσίας του Αναρχισμού, αλλά και της παρουσίας των Θρησκειών, των Θεών και των Ιερατείων των, όπου συντέλεσαν στην δημιουργία ενός ανόητου και αναληθούς Κόσμου. Τούτο έγινε, διότι δεν κατόρθωσαν μέχρι και σήμερα να  οργανώσουν τον κόσμο πάνω σε σωστές και ορθολογικές βάσεις, με αποτέλεσμα να παραμένει η ίδια πρωτόγονη κατάσταση.  Άλλαξε το δυναμικό της ισχύος και βίας, δεν άλλαξε όμως ακόμη η φύση τους.

Τον Πέλεκυ του Τρωγλοδύτη αντικατέστησε ο Κεραυνός του Δία, όμως τον Κεραυνό του Δία δεν το κρατεί τώρα ο , το κρατούν οι Κυβερνήσεις, που τις συνθέτουν οι άνθρωποι, που είναι και αυτοί διαμορφωμένοι από της δομές του Χριστιανισμού, οπότε δεν είναι και οι καλύτεροι, οι  Άριστοι κατά α, δηλαδή οι Καλλιεργημένοι, από τον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ. Οπότε απαλλαγμένοι οι Άνθρωποι, από τα ανωτέρω αλλόκοτα, θα είναι βέβαιο αύριο ότι, θα δημιουργήσουμε  και πάλι ολοκληρωμένες, ηθικές και ισχυρές προσωπικότητες, Ανθρώπους που θα είναι άξιοι και δεν θα εξαντλούνται μόνο στη θεωρητική συζήτηση, αλλά θα είναι σε θέση πάντοτε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των καιρών των, ατομικά, αλλά και συλλογικά, με τα εφόδια της αρετής, της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, για να βοηθήσουν τη Πολιτεία αποτελεσματικά. Επίσης βέβαιο θα είναι ότι, η Νέα Γενιά, θα αποκτήσει ανεπτυγμένη Ηθική και ορθή αλλά και Παγκόσμια συνείδηση και θα έχει διορατικότητα, με την οποία θα συλλαμβάνει σε βάθος όλα τα προβλήματα της εποχής της, όπως ακριβώς γινόταν και στην Αρχαία Ελλάδα, όπου είχε αρχίσει, από τότε η ελεύθερη σκέψη και  διανόηση, αλλά και η φαντασία των Ανθρώπων, με πρωτεργάτη τον Ηρόδοτο.

Σε τούτο συνέβαλε και το γεγονός ότι δεν είχαν ιδρυθεί τότε πολλές Ιερατικές Σχολές, για να έβαζαν τροχοπέδη στη σκέψη και την διανόηση, καθόσον οι Ιερείς διορίζονταν πάντα, από τη Πολιτεία και συγκεκριμένα από τους Δήμους, όπου και υπαγόταν. Οπότε σήμερα θα πρέπει να απελευθερώσουμε και πάλι τη Νέα Γενιά, από τη συνεχιζόμενη άλωσή της, που προέρχεται, από αυτή την ανόητη αλαζονική συνεργασία της Εκκλησίας, με την εκάστοτε   Εξουσία και συμβάλουν έτσι, στην αλλοπρόσαλλη και εξωπραγματική Καλογερίστικη παιδεία. Μήπως η προσευχή του: Πάτερ ημών εν τοις ουρανοίς.. δεν είναι αναληθής, αλλά και εξωπραγματική; Ομοίως και αυτή η άμωμος σύλληψη, από μία δήθεν αγία παρθένο και ένα Ον που είναι συγχρόνως Θεός και Άνθρωπος, που ανεβαίνει στους ουρανούς και κατεβαίνει, κάνει θαύματα, και επιλύει μυστήρια, δεν είναι απίθανες, παράλογες, ανόητες και μυστηριακές, αλλά και αναληθείς ιστορίες; Την απάντηση μας την δίδει ο μόνος πολυγραφότατος της εποχής εκείνης Ιώσηπος, όπου έγραφε ότι, ο Ιησούς ήταν ένας κοινός Άνθρωπος, όπως εμείς. Γύριζε μάλιστα στις γύρο περιοχές, με μεγάλη ικανότητα στις μαντικές τέχνες, με αποτέλεσμα να πείθει τους Ανθρώπους ποικιλοτρόπως. Ακόμη είναι γεγονός ότι μετά από 200-300 χρόνια ξύπνησαν οι επιτήδειοι και αγύρτες τις εποχής εκείνης να προβάλουν έναν Ιουδαίο ονόματι Ιησού, ως τον Υιό του Θεού, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν στη συνέχεια την Θρησκεία του Χριστιανισμού, με τα σημερινά αποτελέσματα.

Σήμερα ο δημιουργούμενος Νέος Αληθινός Κόσμος του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα διαφοροποιηθεί του χθεσινού αναληθούς Κόσμου των 20 αιώνων Χριστιανισμού, γιατί θα ακολουθήσει την σωστή Επιστημονική Σκέψη του Νέου Αληθινού Κόσμου, η οποία θα μας δίνει όλο και πιο Αληθινό και νέο χρωματισμό στην Ελεύθερη Σκέψη, τον Ελεύθερο Λόγο, αλλά και το ελεύθερο Πνεύμα, οπότε θα οδηγηθούμε και σε μια νέα και ορθή κατεύθυνση και πάντα μέσα από την οδό της Αλήθειας. Ιδού γιατί και σήμερα ακόμη βλέπουμε στο έπακρον, την όλη γύμνια Θεών και Θρησκειών και των Ιερατείων των, που δεν είναι τίποτε άλλο, από επινοήσεις και κατασκευάσματα των κλειστών Θεϊκών Κοινωνιών, προς ίδιο όφελός των, καθόσον πάντα πρόβαλλαν και συνεχίζουν να προβάλλουν το πρόσχημα, ότι είναι σταλμένοι από τον Θεό τους, για να μεσολαβούν μεταξύ των Ανθρώπων και Θεού και πάντα με κάποιο αντάλλαγμα, χρημάτων, κοσμημάτων, κειμηλίων, προσκυνημάτων και με υφαρπαγή ακόμη των  περιουσιών, με άλλα λόγια, αναγκαστική, αλλά και απροκάλυπτη εκμετάλλευση του κάθε Ανθρώπινου πόνου, ανάγκης και αυτής της αγραμματοσύνης και φόβου.

Με βάσει όλα τα ανωτέρω ανόητα, δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε και άλλο την προδοσία εκείνων που συνετέλεσαν στη στέρηση των Αρχαίων Ελληνικών Ιδεωδών, από την Ανθρωπότητα και όσων ακόμη και σήμερα θέλουν να σταθούν εμπόδιο στην Αναβίωση και επικράτηση των Ιδεωδών αυτών, προκειμένου να μην προέλθει η Αλλαγή του Κόσμου των 2.000 μ.χ. αναληθή χρόνων, με αυτόν τον σημερινό διαμορφούμενο Αληθινό Κόσμο, του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ. Εμείς του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, για να  έχουμε αρμονική συνύπαρξη, με όλους τους Λαούς και Κράτη, θα πρέπει άμεσα, οι Ναοί, Βωμοί και τα Στάδια του Αρχαίου Ελληνισμού και του Χριστιανισμού και κάθε άλλης Θρησκείας, να υπαχθούν στους Δήμους και Δημότες, καθότι και αυτή η ονομασία Εκκλησία, κατά την Αρχαία Ελλάδα, είναι του Δήμου Εκκλησία, οπότε θα πρέπει να ονομάζονται Πολιτιστικά Κέντρα των Δήμων και Δημοτών.

Με βάσει τα ανωτέρω, θα πρέπει να καταργηθούν οι εικόνες των Αγίων, Αποστόλων και Ευαγγελιστών και Αρχιερέων κ.λ., εκτός του Αρχηγού εκάστης Θρησκείας και τούτο προκειμένου να μη συνεχιστεί και άλλο η εκμετάλλευση του Ανθρώπου, από τα δήθεν θαύματα, Θαυματουργικές εικόνες, αλλά και των άλλων Αγίων, μυστηρίων, λιτανειών και λειψάνων, όπου και αυτά τεμαχίζονται και μοιράζονται στους πιστούς, με αντίτιμο. Επίσης οι εικόνες, που δήθεν δακρύζουν, αιμορραγούν, που χάνονται, που ανευρίσκονται και ακόμη του κατακερματισμού του Τιμίου Ξύλου και όλα αυτά και επί 20 αιώνες, είναι καθαρή εκμετάλλευση των Ιερατείων, προς τις αδυναμίες και τη Πίστη των Ανθρώπων. Επίσης η χρηματική εκμετάλλευση κάθε πιστού, από της γέννησής του, μέχρι και του θανάτου, με διάφορους τρόπους, όπως των κεριών, λαμπάδων, των δεήσεων και περιφερόμενων εντός του Ναού δίσκων, εικόνων, όπως και αυτές οι αναχρονιστικές μυστικοπάθειες, μυσταγωγίες, λειτουργίες, ψαλμοί, αγιασμοί,  εξομολογήσεις, γάμοι, βαπτίσεις, λιτανείες και θάνατοι και κυρίως ο θεσμός των Ταμάτων, με την ανοχή των Πολιτικών Εξουσιών, πρέπει να παταχθούν άμεσα, καθόσον πολλοί  των Αρχιερέων, γίνονται καταχραστές και ανάξιοι, για παραδειγματισμό στους Νέους, βάσει των μέχρι τούδε Δημοσιογραφικών ερευνών και αποδείξεων, αλλά και αυτών των Δικαστικών αποφάσεων.

Η Κοινωνική Πρόνοια, τα συσσίτια και κάθε άλλη βοήθεια προς τους αδυνάτους και πτωχούς, θα πρέπει να γίνονται  από τη Πολιτεία και τους Δήμους, καθόσον οι Ιερείς και Ναοί θα υπάγονται πλέον στους Δήμους και Δημότες. Πέραν των ανωτέρω έχουμε τη μυστική, μυστηριώδη, αλλά και την αδιαφανή αφή του Αναστάσιμου δήθεν φωτός και μάλιστα με τη συμμετοχή στη μεταφορά του, της ς Ηγεσίας. Πάντα ταύτα, είναι ανόητα και ντροπή, για την υπόσταση της Ανθρώπινης διανόησης και μάλιστα, μπρος στη σημερινή εξελισσόμενη Επιστήμη, την , τη Τεχνογνωσία και την έρευνα. Στην Αρχαία Ελλάδα οι Ναοί, τα Αρχαία Θέατρα, οι Βωμοί και τα Στάδια, επιμόρφωναν τους Ανθρώπους και το μόνο Αληθινό Φως που είχαν, ήταν η Αληθινή και εμφανή αφή της Δάδας ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, από την Ακτίνα του Ηλίου, του Αληθινού εκπορευόμενου Φωτός από την , με το οποίο το Ανθρώπινο Πνεύμα παρέμενε ελεύθερο, για να συνδιαλέγεται και ερευνά και πάντοτε να φιλοσοφεί και να καθοδηγεί, αλλά και να Καλλιεργεί τη Νέα Γενιά, τον Άνθρωπο γενικότερα. Οπότε σήμερα, περίτρανα αποδεικνύεται, ότι ο Κόσμος των 20 αιώνων ήταν ένας αναληθής Κόσμος, από τις ανόητες θεωρίες, περί Εξουσιών και Θεών, όπως το λεγόμενο ότι, ο Αυτοκράτορας κυβερνά το σώμα, η δε Εκκλησία την ψυχή και ότι, ο Αυτοκράτορας, καίτοι είναι ο εκπρόσωπος της θείας βούλησης στη Γη, δεν μπορεί όμως να δράσει σωστά, ορθά και επωφελώς, χωρίς και την βοήθεια των Ιερατείων, άρα ήταν ένας Κόσμος του πίστευε και μη ερεύνα και ένας Κόσμος του σκοταδισμού.

Ιδού γιατί στο σκοταδιστικό Μεσαίωνα τα Ιερατεία δεν αφήνανε στους γιατρούς να ανοίγουν Ανθρώπινη κοιλιά, λέγοντας ότι θα εισέλθει ο Διάβολος και ο Γιατρός θα εξαφανιστεί, όπως και σήμερα, όπου μερικές Χριστιανικές Αιρέσεις, δεν δέχονται ούτε τη μετάγγιση αίματος, ούτε και τις μεταμοσχεύσεις, πιστεύοντας ότι, μόνο ο Θεός θα μας σώσει, διαιωνίζοντας έτσι το πίστευε και μη ερεύνα. Το αποτέλεσμα ήταν, σε μια δύσκολη στιγμή να λέμε : Τι μας απομένει τώρα; Μόνο η σωτηρία μας, από τον Θεό, με αποτέλεσμα να επέρχεται το τέλμα στην περαιτέρω έρευνα και να σταματά, κάθε άλλη προσπάθεια, που θα μπορούσε ο Ανθρώπινος Νους ερευνήσει και να εφεύρει.

Ο Νέος Αληθινός Κόσμος του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα είναι και Κόσμος, που πίστευαν και δρομολόγησαν οι Αρχαίοι Έλληνες, όπως αποδείχθηκε εξάλλου, μέσα από τους Αιώνες ότι, ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ, με πλήρη την εννιά του, που εκφράζει το Όλον τη Δύναμη και προσφέρει τη Σιγουριά και την Ελπίδας, μπορεί να διαμορφώνει και να Καλλιεργεί τον κάθε Άνθρωπο στο Πνεύμα, στο Σώμα και την , και να τον καθιστά το μόνο ανώτατο Κυρίαρχο ΟΝ, πάνω στον Πλανήτη ΓΗ. Εκεί επάνω στηριζόταν και η Φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, όπως ήταν ο ΠΛΑΤΩΝ, που έλεγε: Ο Άνθρωπος έχει μέσα του την εντολή να γίνει Θεός, επίσης και ο , που έζησε στην 69η Ολυμπιάδα, έλεγε ” Οι Άνθρωποι είναι θνητοί και οι θεοί Άνθρωποι αθάνατοι”, άρα αθάνατοι -θνητοί και θνητοί-αθάνατοι. Επίσης ο ίδιος έδιδε συμβουλές στους Ανθρώπους, να είναι καλοί, ωραίοι, δυνατοί, αληθινοί του ηθικού και του ορθού. Επίσης ο Φ. Νίτσε έλεγε: ” Μόνο με τη δυναμική και ηρωϊκή προσπάθεια και με τη θέλησή του και τη φαντασία του, ο Άνθρωπος θα μπορεί να φύγει από την μεγάλη αθλιότητα και να διαμορφωθεί, ως ένα ανώτερο ΟΝ, ο υπεράνθρωπος στη ΓΗ και συνέχιζε, η ζωτική ενέργεια αποτελεί την αρχή πάσης ηθικής, ενώ οι Χριστιανικές ιδέες του ελέους, της ισότητας και της εγκαρτέρησης, είναι ψευδείς αξίες, καθόσον η θέληση της δύναμης και η ισχύς, εκφράζουν την αληθινή αξία”. Έρχεται και ο Σικελιανός να συμπληρώσει: ” Ο Άνθρωπος είναι κεκελευσμένος Θεός”.

Σήμερα η επιστήμη είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας, αφού αυτή και μόνο μπορεί να μας δίνει πλήρεις εξηγήσεις, για όλες τις συμπτώσεις και τις επιδράσεις των γεγονότων, αλλά και την παρουσία των διαφόρων φυσικών φαινομένων, όπως είναι η ψυχολογική επίδραση που προκαλείται στον Άνθρωπο, άρα έχουμε μια υπέρτατη δύναμη, που ονομάζαμε μέχρι σήμερα Θεό, γιατί έτσι μας την επιβάλανε και έτσι συνεχίσαμε μέχρι και σήμερα να την τηρούμε. Οπότε ο κάθε Άνθρωπος του Α΄ ΑΙΩΝΑ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, δεν θα έχει την ανάγκη να επικαλείται άλλοτε βοήθεια, από κάποιο Θεό ή Άγιο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα, μέσα από τα κατασκευασμένα θαύματα των Ιερατείων, που δήθεν προέρχονται και αυτά, μέσα από το προσκύνημα και το τάξιμο Τάματος προς την Παναγία, ή κάποιον Άγιο κ.λ. και όλως ανοήτως στις δύσκολες στιγμές μας τους επικαλούμεθα, όπως και τόσα άλλα αναληθή, εξωφρενικά και εξωπραγματικά, αλλά  και μυστηριακά, που μας έχουν επιβάλλει τα Ιερατεία. Ιδού γιατί σήμερα διερωτώμαι, όπως και κάθε σώφρον Άνθρωπος, ποιός είναι ο ρόλος της κάθε ς Εξουσίας και κυρίως εκείνων των Ανθρώπων των Γραμμάτων, όταν βλέπουν ότι, ακόμη υπάρχουν οι αναληθείς και δόλιες μυστηριώδεις Θρησκευτικές Δοξασίες, αλλά και τόσα άλλα κλειστά και όλο σκοταδισμό Ιερατεία των Θρησκειών και των Θεών, όπου όλα μαζί θέτουν όλους τους Λαούς, σε αναγκαστικά καθεστωτικά καλούπια; Το αποτέλεσμα τούτων ήταν, να έχει δημιουργηθεί μια εποχή ανιστόρητη, καθόσον συντασσόταν μυστικά από τους γραφείς, τα Ιερατεία και τους Μοναχούς, προς αποκλειστική χρήση της Δεσποτικής των και Θεοκρατικής των γραφειοκρατίας.

Εμείς γνωρίζουμε ότι η μόνη πραγματική και συλλογή μνήμης και καταγεγραμμένη Ιστορία έχουμε μόνο σε δυο εποχές, όπως αυτής της Αρχαίας Ελλάδας και αυτής της μετά τον 18ο αιώνα μ.χ. Γνωρίζουμε ακόμη ότι, από τον 1ο αιώνα μ.χ. τα Ιερατεία χρησιμοποίησαν τους δοξογράφους, οι οποίοι για να δείξουν την δήθεν αλήθεια της θεωρίας περί Χριστιανισμού, προσπάθησαν να εντοπίσουν τους ποιο καλύτερους Αρχαίους Έλληνες Φιλόσοφους, για την αναγγελία της δήθεν αλήθειας, όσον αφορά την έλευση του Ιουδαίου Ιησού, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να δημιουργηθεί μια αναληθή και ανιστόρητη παράδοση. Γνωρίζουμε ακόμη ότι, αυτοί είναι και εκείνοι που κατασκευάζουν τις Θρησκείες, όλους τους Θεούς, τους Αγίους, τα θαύματα, τα λείψανα, τα μυστήρια, τις δακρύζουσες εικόνες κτίζοντας, αλλά και ανακαινίζοντας Μοναστήρια και Εκκλησίες, χωρίς να τους ενδιαφέρει η ύπαρξη Σχολείων, όπως και η Καλλιέργεια της Νέας Γενιάς, αλλά και η ευημερία των Ανθρώπων και Λαών του Πλανήτη Γη. Ακόμη γνωρίζουμε ότι, στο διάβα των 20 μ.χ. Αιώνων, ουδείς από τους προβαλλόμενους Θεούς και Αγίους, έχει παρέμβει, για να δώσει λύσεις στα τόσα ανακύπτοντα προβλήματα των Λαών, οπότε έχουμε το δικαίωμα να πιστεύουμε και να λέμε ότι, εάν ο Θεός, ο κάθε προβαλλόμενος Θεός και ο κάθε Άγιος ενδιαφερόταν τόσο πολύ, για τα Ανθρώπινα, θα είχε γίνει γνωστό εδώ και 2.000. Ιδού γιατί εμείς του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, πιστεύουμε ότι, η Κοσμοθεωρία του Ολυμπισμού, θα μεταβάλλει εντελώς τη μορφή του σημερινού Κόσμου, θα συντρίψει τα Δόγματα Εθνικοτήτων και Θρησκευτικών αντιλήψεων και θα συλλάβει την Ιδεώδη Έννοια της Ανθρωπότητας και με τόλμη και θάρρος θα την πραγματοποιήσει.

Ακόμη θα καταστήσει το έδαφος κάθε Χώρας ελεύθερο για μια νέα Πνευματική, Πολιτιστική και ζωή όλων των Ανθρώπων. Με τις μεθοδεύσεις αυτές, θα αναβιώσουν και οι ανώτερες Πνευματικές αξίες του Ανθρώπινου Γένους, οπότε ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ θα γίνει και πάλι, η τύχη των Ανθρώπων και των Λαών, γιατί είναι βέβαιον ότι θα περιλάβει την Ανθρωπότητα, σε μια ενιαία φροντίδα και ενιαίο Πολιτισμό, με βάση τα Ιδεώδη του και προς δόξα του Ανθρωπίνου Γένους. Εδώ βρίσκεται χωρίς αμφιβολία ο πυρήνας της ρήξης, ο χαρακτήρας της αιώνιας Αλήθειας και η ανακάλυψη, αλλά και ο φωτισμός της Αβύσσου, καθόσον για μας τους Έλληνες η Άβυσσος μας μίλησε, επομένως δεν είναι πλέον Άβυσσος, όπως συμβαίνει να είναι στο Χριστιανισμό κα σε κάθε άλλη του Κόσμου Θρησκεία. Με την Ελληνική Φιλοσοφία και τους Αρχαίους Έλληνες Φιλόσοφους, την Ιστορία, την τραγωδία και την Δημοκρατία, αλλά και τον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ, η Ανθρωπότητα θα πρέπει να ανεβεί, με τους ίδιους της τους ώμους, για να δει πέρα από τον εαυτό της και να κοιταχθεί η ίδια, για να διαπιστώσει την ανυπαρξία της και να στρωθεί στη δουλειά για να δημιουργήσει, αλλά και για να δημιουργηθεί. Ιδού γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι, η μεγαλύτερη απειλή για τον κάθε Άνθρωπο σήμερα, αλλά και ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι, μήπως παρασυρόμενοι από την επιπέδωση και την καθεστωτική εισέτι παρουσία των Ιερατείων, δεχθούμε και πάλι τη ταπείνωση να γίνουμε άμορφη μάζα.

Εξάλλου το Πνεύμα και η ελευθερία στο Τόπο αυτόν έχουν βαθύτατες τις ρίζες και δύνανται και πάλι να αποτελέσουν την αφετηρία για να χαράξει ο , μια νέα γραμμή, μεγάλης Πνευματικής, Πολιτιστικής, Αθλητικής, Περιβαλλοντικής και Πολιτικής έξαρσης και για να συνδέσει το παρόν με το παρελθόν. Οπότε σαν Πολιτικές Ηγεσίες αύριο οι Νέοι μας, θα πρέπει να είναι ήρεμοι, ισχυροί και η πηγή της ηθικής τάξης, προκειμένου να συντρίψουν τα δόγματα των Θρησκειών και Εθνικοτήτων και τις παρεμβολές των Θρησκευτικών Ιερατείων, στις Πολιτικές Εξουσίες και την γενικότερα. Η σκέψη των θα πρέπει να είναι πάντα ενέργεια, δράση και ευφυϊα, αλλά και η θέλησή των να είναι ισχυρή, αλλά και ανεπτυγμένη και να συνδέεται πάντοτε, με την άμεση ενεργητικότητά τους. Ακόμη η Παγκόσμια Ιδέα της συνδιαλλαγής όλων των Λαών, δια του εξαναγκασμού, θα πρέπει να γίνεται μόνο για το καλό και την ευτυχία όλου του Κόσμου. Ιδού γιατί η Νέα Γενιά, μέσα από τον Κόσμο του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα πρέπει άμεσα να δρομολογήσει και τις μεθοδεύσεις εκείνες που θα δύνανται να βάλλουν τις βάσεις, για την ανεύρεση της Αλήθειας, όσον αφορά την Γένεση του Κόσμου, έτσι ώστε όλοι συγκροτημένοι, καλλιεργημένοι και ενωμένοι πλέον, οι άνθρωποι του A' ΑΙΩΝΑ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, να συμβάλλουν για την προσπάθεια αυτή, του Αληθινού Κόσμου και τολμώ να πω την επανίδρυση του Νέου Κόσμου.

Η περαιτέρω προσπάθειά των θα πρέπει να είναι και η εξαφάνιση των υπαρχόντων εισέτι Κοσμοθεωριών, Εθνικισμών και Υπερδυνάμεων, αλλά και των υπαρχόντων Θρησκειών και Θεών, σαν κατασκευάσματα των αγυρτών και Ιερατείων, όπου έρχονται και χάνονται, όπως οι των Φαραώ των 2.000 χρόνων και τόσοι άλλοι του Κόσμου . Το δραματικότερο είναι ότι, και οι τρεις Μονοθεϊστικες Θρησκείες της Ανατολής προσπαθούν να προβάλλουν τον ιδικό τους Ναό και Θεό, χωρίς να τους ενδιαφέρει, για τον Ναό και Θεό του άλλου Λαού, με αποτέλεσμα να αρχίζουν και πάλι οι έριδες, οι πόλεμοι, οι καταστροφές και κυρίως οι σφαγές, καθόσον δεν θέλουν να ενωθούν, για να αποφεύγονται τα δεινά στους Ανθρώπους. Μήπως και στις ημέρες μας δεν συνεχίζεται το ίδιο, με το ποιά Θρησκεία, αλλά και Θεός θα έχει  το Παγκόσμιο προβάδισμα; Ήδη με τη πρόσφατη τοποθέτησή του ο Πάπας της Ρώμης, ελέω του Θεού του, και ελέω της Εξουσίας του, αφού το Βατικανό έχει και Κρατική οντότητα, θεωρεί ότι, η Καθολική Εκκλησία είναι και η μόνη Εκκλησία του Κόσμου ολόκληρου. Ακόμη έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα του Προέδρου των Η.Π.Α. του Ομπάμα, όπου το 1/5 των Συντηρητικών Αμερικανών τον κατηγορεί ότι δεν είναι Χριστιανός, για προφανείς ασφαλώς λόγους.

Ιδού γιατί στο Αληθινό Κόσμο του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ δεν θα έχουμε πλέον παρεμβάσεις και εκβιασμούς, από τους εκάστοτε Δεσποτοκράτορες, ρχες της Εκκλησίας, όπως του Μακαριστού Σεραφείμ, προς τον τότε αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, λέγοντάς του: «Πρόσεχε, γιατί εγώ έχω μεγαλύτερο Μαγαζί και μάλιστα Γωνιακό». Το αποτέλεσμα ήταν, ο Πρωθυπουργός να εξαναγκαστεί να υποκύψει και να εκδιώξει τον τότε Οραματιστή Υπουργό του, Αντώνη Τρίτση. Επίσης, ανόητη ήταν και η προ ολίγων ετών άφρονα σύναξη, με τα μπαϊράκια του Μακαριστού και διαμαντοσυλλέκτη Χριστόδουλου και των πέριξ αυτού αγυρτών αφρόνων Ιεραρχών, προκειμένου να επιβάλουν, ελέω του Θεού των, την αναγραφή του Θρησκεύματος στις ταυτότητες των Πολιτών, χωρίς να τους ενδιέφερε ο πιθανός διχασμός που θα προέκυπτε στον Λαό, αφού συγκέντρωσαν και μάλιστα με εκβιασμό 3.500.000 υπογραφές, έναντι των 10.000.000 Λαού.

Το δυστύχημα ήταν ότι σε αυτό συνέπραξε και ο Αρχηγός του Κόμματος της Ν.Δ. ο κ. Κ. Καραμανλής, με αποτέλεσμα εμείς του  ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, να πιστεύουμε ότι, ο κάθε Θρησκευόμενος και ενταγμένος Πολιτικός Ηγέτης, σε κάποιο Θεό ή Θρησκεία και καθοδηγούμενος, από τα Ιερατεία, είναι και ανίκανος να Κυβερνήσει ηθικά, ορθά και αποτελεσματικά. Το κακό είναι ότι και σήμερα και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η κάθε Πολιτική Εξουσία συμπράττει με τους πάμπολλους ρχες, όπως και οι Άνθρωποι των Γραμμάτων, αφήνοντάς τους να αλωνίζουν και να παρεμβαίνουν, σε όλα τα επίπεδα της Πολιτείας και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση της ς. Δεν βλέπουν ότι οι ρχες σκορπούν τον πλούτο του Λαού, κτίζοντας και ανακαινίζοντας Μοναστήρια, Εκκλησίες και αγοράζοντας τη Γη του Λαού, τύπου Καλόγηρου Εφραίμ, χωρίς να τους ενδιαφέρει η ύπαρξη σχολείων και γενικότερα χώρων και εγκαταστάσεων, για την Εκπαίδευση και την Καλλιέργεια της Νέας Γενιάς; Διαπιστώνεται έτσι ότι και οι σημερινές Ηγεσίες των Δημοκρατιών, σαν Οικογενειακές Δυναστείες που είναι στην πλειονότητά των και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, έχουν επηρεαστεί, από το σύνδρομο των Αυτοκρατορικών και Βασιλικών Εξουσιών, αλλά και την επιρροή των Ιερατείων, που είναι ισχυρότερη και αυτής της Εξουσίας, όπως και παλαιότερα.

Το παράλογο είναι ότι, ενώ γνωρίζουν όλα αυτά τα αναληθή, περί Θεών και Θρησκειών και των άλλων μυστηριακών χώρων, όπως είναι τα Μοναστήρια και οι Εκκλησίες, ότι είναι χώροι της οικτρής διαιώνισης της πλάνης των Ανθρώπων και Λαών, χώροι του πίστευε και μη ερεύνα και χώροι που επέχουν θέση Θησαυροφυλακίων, εντούτοις τα ανέχονται. Προ όλων των ανωτέρω, είναι γεγονός ότι, η του Ελληνισμού του , και οι άλλες αντίστοιχες Επαναστάσεις άλλων Λαών, δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το έργο τους, όσον αφορά τον παντελή διαχωρισμό του Κράτους και της Εκκλησίας, προκειμένου να εξαλείψουν παντελώς την συνεχιζόμενη άλωση των Λαών, από τα Ιερατεία, τόσο στο Σώμα, όσο και στο Πνεύμα και προπάντων στη , των Λαών. Ιδού γιατί εμείς οι Έλληνες του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ πιστεύουμε ότι, με την επικράτηση και πάλι του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και του Πνευματικού Φορέα, που εκφράζει το Όλον, τη Δύναμη, αλλά και προσφέρει τη Σιγουριά και την Ελπίδα, στον κάθε Άνθρωπο, που είναι ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ, θα δημιουργήσουμε ένα Παγκόσμιο Πολιτισμό και μια ενιαία Παγκόσμια Οικολογική συμπεριφορά, μια Παγκόσμια Δικαιοσύνη, αλλά και μια Παγκόσμια Πολιτική, που θα Δομούνται, από την ύπαρξη των ΟΛΥΜΠΙΩΝ Παγκόσμιων Νόμων και πιστά θα τηρούνται και θα εφαρμόζονται, από τις Αρχές, Ιδέες και Δομές της ενιαίας ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, αλλά και της αυριανής  ΟΜΟΣΠΟΝΔΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερομένων, θα αναμένεται και η πλήρης επικράτηση του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, ως της Υπέρτατης Παγκόσμιας Δύναμης του αυριανού Αληθινού Κόσμου, του Κόσμου του Α΄  ΑΙΩΝΑ ΟΛΜΠΙΣΜΟΥ και ασφαλώς, μετά από αυτή των Φυσικών Φαινομένων, καθόσον ο Άνθρωπος μόνο, μέσα από τα Ιδεώδη του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ θα διαμορφώνεται και θα ολοκληρώνεται, ως Ανθρώπινη οντότητα και θα καθίσταται έτσι και το Υπέρτατο ΟΝ και μάλιστα Κυρίαρχο ΟΝ, πάνω στον Πλανήτη ΓΗ. Ιδού γιατί, από τις αρχές του Α' ΑΙΩΝΑ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, η κάθε προσπάθεια του Ανθρώπου, όσον αφορά την Καλλιέργειά του, στο Πνεύμα, την Άρτια Σωματική του διάπλαση, την Απόλυτη Ψυχική του Αρμονία, αλλά και την πλήρη Επιστημονική του κατάρτιση στο σύνολο του Φάσματος των Επιστημών και των Εργασιακών του Δυνατοτήτων, θα πρέπει να είναι συνεχείς και ανελλιπής, όπως και η Υγιεινή Φροντίδα του και η Ολυμπιακή του προσαρμογή και συμπεριφορά. Επίσης μέσα στον Α΄ ΑΙΩΝΑ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ: Θα προέλθει μια Νέα Παγκόσμια Θρησκεία, η ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ως επίσης και ένα  Παγκόσμιο Νόμισμα, το ΟΛΥΜΠΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, οπότε η Νέα Γενιά, ο Άνθρωπος γενικότερα του Α΄  ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, δεν θα επικαλείται άλλοτε κάποιον Θεό ή Άγιο, παρά μόνο θα επικαλείται τον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ και μόνο αυτόν. Οπότε αναγκάζομαι να επικαλεστώ τον  Ντοστογιέφσκι, όπου στο βιβλίο του “Οι Δαιμονισμένοι” στο διάλογο Σταυρόγκιν και του ασκητή Τύχωνα λέει: “Πιστεύετε στον Θεό” και εκείνος απαντά: ” Η πίστη μου δεν είναι ολόκληρη” , τότε ο Σταυρόγκιν αντιλέγει: ” Εγώ για αυτό είμαι άθεος. Αντίθετα στην  δημιουργούμενη Νέα ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, δεν είναι δυνατόν να λεχθεί τέτοιος διάλογος, γιατί ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ δεν απαιτεί την αναγκαστική Πίστη προς τον Άνθρωπο, όπως γινόταν και γίνεται με τους άλλους Θεούς, καθόσον η αποστολή του είναι της προσφοράς και διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας και Καλλιεργώντας τη Νέα Γενιά, τον Άνθρωπο γενικότερα, προκειμένου να είναι άξιος, ικανός και δυνατός, ώστε να ενεργεί αποτελεσματικά, και μάλιστα χωρίς φόβο και τις δαιμονισμένες λογικές, των 20 αιώνων Χριστιανισμού.

Ακόμη η Νέα ΟΛΥΜΠΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, μας προτρέπει να έχουμε πίστη και αγάπη, σε εκείνον που μας έφερε σε αυτόν το Κόσμο, σε αυτόν που μας ευεργετεί, στον συνάνθρωπό μας, στον ίδιο τον εαυτό μας και ασφαλώς στη καθολική εμπιστοσύνη, προς τον Ιδεώδη Πνευματικό Φορέα, του Όλου, της Δύναμης, της Σιγουριάς και της Ελπίδας, που είναι ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ. Οπότε θα λέμε: ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ και πάντα θα τον επικαλούμαστε λέγοντας:  ΟΛΥΜΠΙΣΜΕ μου.  Με βάση τα προαναφερόμενα, θα επικαλεστώ τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, που έλεγε: « Η κρισιμότης στην οποία έχουν περιέλθει τα πράγματα και οι μεγάλοι κίνδυνοι προς τους οποίους φερόμεθα επιβάλουν, περισσότερο από ποτέ γυμνή, οσοδήποτε ωμή και εάν είναι, την αλήθεια, και την αλήθεια αυτή, όπως την βλέπουμε και την πιστεύουμε θεωρούμε καθήκον μας να την διακηρύξουμε».

Επίσης και ο έφερε, για πρώτη φορά στην Ιστορία της Ανθρωπότητας, την πλήρη διαβεβαίωση της Οικουμενικής ικανότητας όλων των Ανθρώπινων όντων να φθάσουν στην Αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή και μάλιστα χωρίς περιορισμό. Βρίσκουμε λοιπόν εδώ, όπως χθες και σήμερα μια προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας και μια πλήρη διαβεβαίωση της Οικουμενικής δυνατότητας των Ανθρώπων να αποκαλύψουν την Αλήθεια, να την τηρήσουν και την επιβάλουν.

Αγαπητέ αναγνώστη, εμείς οι Έλληνες του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, που δημιουργούμε τον Αληθινό Κόσμο του Α΄ ΑΙΩΝΑ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, του οποίου ήδη διανύουμε το 10ο έτος του, δεχόμαστε τον κάθε Άνθρωπο να πιστεύει την ιδική του Θρησκεία και  Θεό, να δέχεται όμως και αυτός, αυτή την Αληθινή πραγματικότητα, ότι ο ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ, είναι η μόνη ανώτατη Πνευματική, Ψυχική, αλλά και Σωματική Υπέρτατη δύναμη του Κόσμου, αφού μόνο αυτός μπορεί να Καλλιεργεί τον Άνθρωπο Πνεύμα, Σώμα και και στο σημείο εκείνο που θα μπορεί ο ίδιος να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε παρουσιαζόμενο δύσκολο πρόβλημα στη ζωή του. Και ιδού γιατί είμαστε βέβαιοι ότι, στον Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ θα δημιουργηθούν και πάλι, οι γενικές εκείνες μορφές του Αρχαίου Αθάνατου Ελληνικού Πνεύματος, όπου θα συντάσσεται η αληθινή ζωή και ο αληθινός Κόσμος του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, καθόσον θα ξεπηδήσουν και πάλι, οι μεγάλες εκείνες Τομές, που θα προέλθουν μέσα από την παρουσία μεγάλων προσώπων. Τα μεγάλα αυτά πρόσωπα παρουσιάζονται πάντοτε σαν εξαιρέσεις, οι οποίες απειλούν να διασπάσουν το γενικό κανόνα, δίχως όμως ποτέ να τον διασπούν, αλλά ανοίγουν μια νέα προοπτική, δημιουργώντας νέα προβλήματα, με τα οποία επιτυγχάνεται ένα ύψος πρωτοφανές στη Ανθρώπινη διανόηση.

Με τον τρόπο αυτόν, θα προέλθει η μόνιμη ανησυχία του Κόσμου, αλλά και η νεότητα του Πνεύματος, άρα ο άνθρωπος του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα προφυλάσσεται , να μην περιπέσει στη στασιμότητα του γήρατος και στην κατάπτωση του Πνεύματος, που είχε περιπέσει εδώ και 20 αιώνες Χριστιανισμού. Εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε ότι ο Κόσμος είναι κάτι το αναπόδραστο, οπότε καλούμαστε, να συμβάλλουμε και επιδράσουμε καθολικά στην Οικουμένη, για να αλλάξουμε τη ροή της Ιστορίας, κάνοντας καλύτερη χρήση της γνώσης, ώστε να επιτύχουμε στη συνέχεια, καλύτερη αρμονία και ισορροπία της ζωής, όπως ακριβώς έγινε προ 2.500 χρόνια. Οπότε ο , θα συνεχίζει να έχει βαθύτατες τις ρίζες στην Πολιτική και θα δύναται να χαράξει, δια μέσου των Ιδεωδών του, μια μεγάλη Πολιτική, ώστε να συνδέσει το παρόν με το παρελθόν, καθόσον γνωρίζουμε ότι, τα Πολιτικά Συστήματα και οι Θρησκείες του Κόσμου χωρίζουν τους Ανθρώπους και τους Λαούς, ενώ η Ελληνική Φιλοσοφία είναι η μόνη, η οποία μας ενώνει. Ο Κόσμος του Χριστιανισμού δεν κατανόησε πλήρως την σημασία την οποία έχει το μεγάλο αυτό Πνευματικό Όπλο, για την περαιτέρω επιβίωση. Οπότε εμείς οι Έλληνες του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ αναφωνούμε το: Ίδωμεν την Αληθινή και Θεία Πεφωτισμένη Δάδα του Ολυμπισμού, Ποτάμι να γίνετε, να τρέχει παντού, στην άκρη του Κόσμου, στο κέντρο του Νου, και στων Ανθρώπων να μπαίνει τη κάθε ψυχή, να φέρει, Αγάπη και κάθε Καλό.

Οπότε όλοι μαζί, Ενωμένοι και Αγαπημένοι οι Άνθρωποι του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, θα αναφωνούμε κάθε ώρα και στιγμή: ΔΟΞΑ  ΣΟΙ  Ο  ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ και σε κάθε επίκλησή μας θα λέμε: ΟΛΥΜΠΙΣΜΕ  ΜΟΥ.

Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΩΗΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥ:

1.     α. Πρόεδρος ΑΘΗΝΑ 2004 κ. Αγγελοπούλου: « Άνθρωποι όπως εσείς, που εργάστηκαν συστηματικά και γνωρίζουν την ουσία του Ολυμπισμού, συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του σκοπού.

2.     β.Δντής Εφημερίδος κ. Μιχαλόπουλος: <Ο κ. Ζώης, πρώην Συντ/ρχης, Δημιουργός και Ιδρυτής-Πρόεδρος του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ και Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών, είναι εφοδιασμένος με επιστημονικά όπλα, που θα τα ζήλευαν πολλοί καθηγητές Πανεπιστημίων..>

3.     γ. Εφ/δα ΤΑ ΝΕΑ:< Η Πολιτιστική-Πολιτική Κίνηση ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ, έχει μια ιστορική παρουσία στην Πολιτική ζωή του Τόπου.>

4.     δ. Πρόεδρος Νεολαίας Ολυμπισμού: Αναφέρεται στις Πολιτιστικές, Πολιτικές, Κοινωνικές, Οικονομικές και Περιβαλλοντικές καινοτομίες του έργου μου, για μια Ιδεώδη Πολιτεία.

5.     ε. Εφ/δα Ε.Ω.<Η αγωνιώδης φωνή του Δημιουργού του Ολυμπισμού στο Πρόεδρο Δημοκρατίας..>

6.     στ. Κ. Μητσοτάκης: Δεν αμφιβάλλω για την προσφορά σας και γρήγορα θα τα πούμε, από κοντά.

7.     ζ. Γ. Ράλλης: Η σωτηρία του τόπου δεν εξαρτάται από τους Πολιτικούς, αλλά κυρίως από τον Λαό.

8.     η. Υπουργείο Πολιτισμού, επί Υπουργίας αείμνηστης Μ. Μερκούρη: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λάβαμε γνώση της Μελέτης-Πρότασής σας: ” Η Κοσμοθεωρίας του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ”. Θα πρέπει να την υποβάλλετε στην Ακαδημία Αθηνών, τις Φιλοσοφικές Σχολές και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπερ και έπραξα.

9. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ

10. Με την υπ' αρίθ:1899/26-10-1982 του Αρείου Πάγου, ίδρυσα την Πολιτιστική-Πολιτική Κίνηση, με την ονομασία {ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ} και έκτοτε σαν Ιδρυτής- Πρόεδρος συμμετέχω σε όλες τις Εθνικές Εκλογικές αναμετρήσεις, με σκοπό την προβολή του Έργου μου: «Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, στον Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ, ο οποίος άρχισε, με το τέλος του 20ου αιώνα Χριστιανισμού και του οποίου ήδη διανύουμε το 10ο έτος του.                                                                           

Τα έργα μου:


Α. Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ στον Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ
Β. Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ μιας ΟΜΟΣΠΟΝΔΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ
Γ. Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Δ. Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ και κατά τη ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Ε. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  του ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΣΤ. Η  ανά τον Κόσμο  Διαδρομή  της ΦΛΟΓΑΣ, της ΔΑΔΑΣ του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ
Ζ. Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΥ  ΣΧΟΛΗΣ.

Η. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ των ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ, ΒΩΜΩΝ και ΣΤΑΔΙΩΝ
Θ. ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ, ΝΑΟΙ και ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ να  ΥΠΑΧΘΟΥΝ στους ΔΗΜΟΥΣ
Ι.  Ο ΝΕΟΣ και ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ του Α΄ ΑΙΩΝΑ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ
ΙΑ. ΠΙΣΤΗ και αναφορά στο ΘΕΟ ή στον ΟΛΥΜΠΙΣΜΟ.

Ζ Ω Η Σ  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι ΟΣ
Το Έργο μου από το google: olympismos.gr ή www.google.com/olympismos ή www.sync.gr/olympismos ή blogger/olympismos
e.mail: [email protected]
Τηλ. Fax: 2107622794 και Κινητό: 6946364209.

Πηγή: email
0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x