Aυτόματοι Μηχανισμοί Ηφαίστου και Δαίδαλου

Η παρουσία, ανάπτυξη και εξέλιξη της επιστήμης της μηχανικής και γενικά της τεχνολογίας στην αρχαία Ελλάδα είναι ένας τομέας έρευνας, σχεδόν αγνοημένος από τους ειδικούς και εντελώς άγνωστος στο πλατό κοινό. Κατά καιρούς έχουν δημοσιευθεί διάφορα άρθρα τα οποία έχουν

Περισσότερα...

ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΟΥΣ

Τι είναι κάλλος; Την αληθή έννοιαν τούτου διετύπωσαν πρώτοι οι θαυμάσιοι μύσται του περισπουδάστου κλάδου της Ελληνικής φυλής, όστις ώκισεν τας περί το όρος Όλυμπος χώρας, εκείνας αι οποίαι έφερον το όνομα Πιερία. Αυτοί υπήρξαν οι συνθέται της Ελληνικής Θρησκείας

Περισσότερα...

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ (1000 π.χ.) Έχει καλλιεργηθεί η άποψη ότι οι τεχνολογικές γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων ήταν ελάχιστες και υπολείποντο κατά πολύ των επιστημονικών τους θεωριών. Όμως ένα πλήθος ιστορικών μαρτυριών, που συστηματικά αποσιωπώνται, καταδεικνύουν το εντελώς αντίθετο. Ακόμη και

Περισσότερα...

Αχυρίς: μια αρχαία πόλη στα αζήτητα!

Φωτό: Εξωτερική πλευρά του χρυσού κυπέλλου σπονδής του Δήμου της Αχυρίδος Γράφει ο Γιώργος Εχέδωρος Έχει δίκιο η Sarah Jorgensen. Γνωρίζουμε το παρελθόν μόνο από τα διασωθέντα γραπτά των αρχαίων.Όσα δεν είχαν πέσει στην εύνοια ή στην περιέργεια κάποιου αρχαίου

Περισσότερα...

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σε αντίθεση με τις σύγχρονες αντιλήψεις καταγραφής του ετήσιου χρόνου και εφαρμογής του ημερολογίου, οι αρχαίοι Έλληνες δεν έκαναν χρήση ενός πανελλήνιου ετήσιου λειτουργικού κειμένου, το οποίο να ρυθμίζει την καθημερινή θρησκευτική και πολιτικοκοινωνική ζωή στο σύνολό της. Η διάρθρωση

Περισσότερα...

ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ ΑΧΕΡΟΝΤΑ

Ο Αχέρων ποταμός, ο δρόμος για τον κάτω κόσμο.. το σκοτεινό βασίλειο του θεού Πλούτωνα ή αλλιώς Άδη που σημαίνει αόρατος στα αρχαία ελληνικά από το ᾍδης ή Ἅιδης. Η ονομασία του ποταμού Αχέροντα προέρχεται από τη λέξη «άχος» που

Περισσότερα...

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Μέρος 1ο)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο αυτό είναι μια πρωτο­ποριακή πραγματεία του αείμνηστου ΣΠΥΡΟΥ ΝΑΓΟΥ στην οποία θίγει θέματα τα οποία είναι άγνωστα στην επιστήμη, όπως π.χ. την ύπαρξη ατόμων της ατομικής ουσίας με θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο, την εσωτερική δομή του

Περισσότερα...

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Μέρος 2ο)

8ον Εδάφιο κειμένου Νάγου ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ Επειδή δε η απόλυτος ένωσις των ετερογενών ατόμων α+ και α– ήθελε επαναγάγει την Φύση εις το (0) μηδέν δια το λόγον αυτόν δεν γίνεται απόλυτος ένωσις αλλά κάποια σχετική ένωσις κατά Χώρον

Περισσότερα...

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (Μέρος 3ο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΥΚΟΦΡΩΝΑ Σκοπός των παραρτημάτων είναι να δοθούν λεπτομερέστερες αλλά και ευρύτερες επεξηγήσεις για ορισμένα θέματα σχετικά με την ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. Α. Η ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ Για να εξέλθει εκ της απολύτου ηρεμίας (δηλαδή εκ της καταστάσεως του Χάους) η

Περισσότερα...

Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟY

Πρώτη άποψη Το Φως της Φύσεως, ισχυρίσθηκαν ορισμένα από τα αρχαία μυστή­ρια, ότι είναι η ψυχή του κόσμου και τέμνεται κατά την δράση της σε ατομικότητας. Όμως τη πίστη τους αυτήν την απέκρουσαν άλλα επι­κρατέστερα των αρχαίων μυστηρίων όπως τα

Περισσότερα...

Ο Διδάσκαλος Πυθαγόρας

Ο  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (ομιλία Σπ. Κ. Νάγου την 9ην Μαΐου 1905) Λαμβάνω τον λόγον να ομιλήσω σήμερον περί του θείου της Φύσεως μύστου Πυθαγόρου, διότι η ημέρα αυτή ενέχει σπουδαιοτάτην σημασίαν και το καθήκον μου προς τον υπέρτατον μύστην όπως εκπληρούται. Αυτός,

Περισσότερα...

1 89 90 91 92 93 95