Ελλήνων Πολιτεία

Ελλήνων Πολιτεία


0 0 ψήφοι
Article Rating

Σεβαστοί συνέλληνες πατριώτες.

Εσείς πού αγαπάτε τήν Ελλάδα καί τήν θεωρείτε Πατρίδα σας και όχι απλώς τόπο κατοικίας ή εργασίας, και που δεν την αντιμετωπίζετε σαν αντικείμενο προς εκμετάλλευση και πλουτισμό ή προς αρπαγή και πώληση, όπως δηλαδή την χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι.
Εσείς που αντιλαμβάνεσθε ότι τα πράγματα συνολικώς στην Πατρίδα μας δεν πηγαίνουν τόσο καλά, όσο θα έπρεπε να πάνε ή όσο θα μπορούσαν να πάνε, για το Έθνος μας, για τον Λαό μας, για την κοινωνία, για την Πολιτεία και γενικώς για τον Ελληνισμό, αλλά καθημερινώς διαπιστώνετε ότι πηγαίνουν συνεχώς από το κακό προς στο χειρότερο, και δυσκόλως επανορθώσιμο.

Εσείς που σκέπτεστε ότι επί τέλους κάτι πρέπει να γίνει για το καλό της Πατρίδας μας, και είστε αποφασισμένοι να κάνετε κάτι εσείς οι ίδιοι, αφού από τις έως τώρα υπάρχουσες καταστάσεις … δεν φάνηκε καμμία προκοπή, και ούτε μάλλον πρόκειται να φανεί.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι Σ Θ Ε
Να διαβάσετε και κυρίως να μελετήσετε με προσοχή και με αποφασιστικότητα, ως ελεύθεροι άνθρωποι και ως σκεπτόμενοι πολίτες, το παρακάτω κείμενο.
Να αναλογισθείτε αν τα γραφόμενα είναι σωστά, χρήσιμα και ωφέλιμα για την Πατρίδα μας, για τους Έλληνας, για τον Ελληνισμό συνολικώς, αλλά και για όλη την οικουμένη, να το αναπαράγετε, να το δώσετε και να το διαδώσετε σε όσους περισσότερους συνέλληνες μπορείτε, ώστε να το γνωρίσουν και να το μελετήσουν και αυτοί, να εκφράσετε τις απόψεις σας και τις απόψεις των γνωστών σας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις ( e-mail ) :
1 ) lm77700@otenet.gr
2 ) a1-v2-m3@yahoo.gr
3 ) metaxotoy@yahoo.gr
4 ) goupios@titan.gr
5 ) epantos@otenet.gr
6 ) marazoxr@otenet.gr
7 ) liasim@otenet.gr
8 ) trohotos@otenet.gr

ΕΡΡΩΣΘΕ – ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ – ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ


ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ


18-1-08
AΠEYΘYNETAI ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ, ΕΑΝ ΒΟΥΛΟΝΤΑΙ καί όχι η ανεξέλεγκτη ολιγαρχία τών παντός είδους «κοτζαμπάσηδων», «συμμοριών» καί «εγκαθέκτων» πού ακόμα, μέ τήν ψήφο μας, τούς επιτρέπουμε νά μάς δυναστεύουν….
Πρέπει νά παύσουμε επιτέλους νά παραμένουμε > ( = Κώστα Βάρναλη : Οι Μοιραίοι ), διότι δυστυχώς θαύματα δέν γίνονται, αλλά νά διδαχθούμε από τήν αιωνία, ακαταμάχητη καί πάντα επίκαιρη Ελληνική γραμματεία καί νά συνειδητοποιήσουμε ότι:

«Μόνοι γαρ τόν τε μηδέν τώνδε μετέχοντα, ούκ απράγμονα, άλλ` αχρείον νομίζομεν», «ευδαίμον τό ελεύθερον, τό δ` ελεύθερον εύψυχον» (=Θουκυδίδου ιστορία: Περικλέους Επιτάφιος), «αρχή γαρ όντως τού νικάν τό θαρρείν» (= Πλουτάρχου : Θεμιστοκλής ),
«πάσα επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τής άλλης αρετής, πανουργία, ού σοφία φαίνεται» (=ος : Μενέξενος ), «κακών ουν ού λήξειν τά ανθρώπινα γένη, πρίν αν, ή τό τών φιλοσοφούντων ορθώς γε καί αληθώς γένος εις αρχάς έλθη τάς πολιτικάς, ή τό τών δυναστευόντων εν ταίς πόλεσιν, έκ τινος μοίρας θείας όντως φιλοσοφήση» ( = ος :
Επιστολαί ), «δημοκρατικόν μέν είναι τό κληρωτάς είναι τάς αρχάς, τό δέ αιρετάς, ολιγαρχικόν», «δημοκρατία εστί,.., τό άρχειν καί άρχεσθαι, τό κληρωτάς είναι τάς αρχάς, ή πάσας, ή όσας μή εμπειρίας δέχονται καί τέχνης,…., τό μή δίς τόν αυτόν άρχειν μηδεμίαν αρχήν ή ολιγάκις ή ολίγας, έξω τών κατά πόλεμον,…, τό άρχειν πάντας μέν εκάστου, έκαστον δ` εν
μέρει πάντων,…, τό αιρείσθαι τάς αρχάς πάντας εκ πάντων (καί όχι θεωρητικώς νά εκλέγουμε, αλλά πρακτικώς νά επιλέγουμε, μόνον ανάμεσα από όσους, αρεστούς εις αυτόν, υποψηφίους έχει προεπιλέξει ο αρχηγός τού κόμματος = απόλυτος μονάρχης !!!)» ( = Αριστοτέλους : Πολιτικά ), και πάμπολλα άλλα.……
Επί πλέον πρέπει νά διδαχθούμε καί από τήν νεωτέραν Ελληνικήν γραμματείαν : > ( =
Ανδρέας Κάλβος : Ωδή εις Σάμον ), > (=Διονύσιος Σολωμός :
Ύμνος εις τήν ν ), > (Κώστας Βάρναλης : Η μπαλάντα τού κυρ-Μέντιου = τού γαϊδάρου, όπως γαϊδάρους μάς κατάντησαν οι παντός είδους εξουσιαστές καί οι τους, αφού δέν αντιδρούμε εις τά όσα αποφασίζουν μόνοι τους καί μάς τά επιβάλλουν εμφανώς καί , έστω καί άν αυτά είναι εις βάρος μας…), > ( Ελύτης : Άξιον Εστί ).

Επίσης νά έχετε υπ` όψιν ότι : «φιλέει δέ πώς προσημαίνει, άν μέλλη μεγάλα κακά πόλει ή έθνει έσεσθαι» =Είναι σύνηθες δέ, ότι εμφανίζονται σχετικά προμηνύματα, εάν εις τό μέλλον πρόκειται νά συμβούν μεγάλα κακά εις μίαν πόλιν (χώραν) ή εις ένα έθνος ( Ηροδότου: Ιστορία ).
Δυστυχώς υπάρχουν σήμερα πολλά προ-μηνύματα διά τά μεγάλα κακά πού πρόκειται νά συμβούν εις τήν πατρίδα καί εις τό έθνος μας, εάν δέν αντιδράσωμεν εγκαίρως εις τά τεκτενόμενα. Οφείλομεν λοιπόν νά αποκτήσομεν βούλησιν, νά σκεφθούμε μέ νηφαλιότητα, νά οργανωθούμε μέ αρετήν, νά αποφασίσουμε μέ τόλμην, νά πράξωμε μέ σθένος καί νά δράσομεν άμεσα, διότι οι καιροί ού μενετοί… ( Έλληνες εγερθείτε, διότι χανόμεθα…. ).
Τά παρακάτω δίδονται πρός συζήτησιν καί λήψιν αποφάσεως από ελευθέρους καί βουλομένους πολίτας, ( έχοντες όμως πάντοτε υπ`όψιν τό : «φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας …»), διά τήν ίδρυσιν νομίμου καί μονίμου φορέως,
μέ σκοπόν τήν υλοποίησίν των, μέ νόμιμον τρόπον, πάντοτε συμφώνως μέ τούς ισχύοντες νόμους, όσον τό δυνατόν ταχύτερα, επ` ωφελεία τής Πατρίδος, τού Έθνους, τού Λαού, τής Κοινωνίας, τής Ελλάδος εν γένει.
Έλληνα, οφείλεις νά τό ανατυπώνης καί νά τό διανέμης. Δίδεται πρός διάλογον… Αναμένονται απόψεις, κρίσεις, επικρίσεις, προτάσεις, συμπληρώσεις, προσθήκες, αφαιρέσεις,………., οτιδήποτε θεωρείται επωφελές, εποικοδομητικόν καί χρήσιμον
διά τήν Ελλάδα, τόν Ελληνισμόν, εγχώριον καί οικουμενικόν, καί τό εθνικόν καί κοινωνικόν σύνολον τών σημερινών Ελλήνων, τών >, αλλά καί ολοκλήρου τής ανθρωπότητος, ως >….

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

1] Ουδείς δύναται νά ψηφίζη ή νά θέτη υποψηφιότητα εις οιονδήποτε είδος εκλογών ή αρχαιρεσιών, ή νά λαμβάνη οιονδήποτε δημόσιον αξίωμα ή θέσιν, εάν πρίν δέν έχει υπηρετήσει πλήρη στρατιωτικήν θητείαν ( = εκάς οι αστράτευτοι καί οι ριψάσπιδες ) καί εάν δέν ασκεί επάγγελμα, από τό οποίον εξασφαλίζει αποδεδειγμένως τά πρός τό ζήν ( = αποφυγή υπάρξεως ή καί δημιουργίας εκλεγομένων εις τάς αρχάς καί ….).

2] Ουδείς εκλέγεται δύο φοράς εις τήν αυτήν ή εις ισόβαθμον αιρετήν αρχήν, οποτεδήποτε, οπουδήποτε τής επικρατείας καί εις οιασδήποτε μορφής αναγνωρισμένον φορέα ή σωματείον (=αποφυγή επαγγελματικώς ή κατ` επάγγελμα εκλεγομένων , , , κ.ά.) ( δημοκρατία εστί τό μή δίς τόν αυτόν άρχειν ).

3] Διά νά δύναται κάποιος νά είναι εκλέξιμος εις τάς αντιστοίχους κάτωθι αρχάς, πρέπει νά αποδείξη απαραιτήτως διά σχετικών στοιχείων (π.χ. βεβαιώσεις Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικών ταμείων ), ότι εργαζόταν καί ότι εξασφάλιζε διά τής εργασίας του τά πρός τό ζήν, κατά τά αντίστοιχα έτη : (απαιτείται ωριμότης ζωής καί εμπειρία επαγγέλματος αναλόγως τού βαθμού τού αξιώματος, και όχι κομματική ή φιλική ή συγγενική τοποθέτησις = διορισμός….. εις εκλογικήν >…, ή κάποιας , πράγμα πού δυστυχώς συμβαίνει έως σήμερα ….).
α΄) Δημοτικός σύμβουλος, ή μέλος συμβουλίου εις πρωτοβάθμιον συνδικαλιστικόν ή επαγγελματικόν ή άλλου είδους σύλλογον ή σωματείο ή φορέα : πέντε(5)έτη(=μικρά εμπειρία).
β΄) Δήμαρχος, νομαρχιακός σύμβουλος, πρόεδρος εις πρωτοβάθμιον ή μέλος συμβουλίου
εις δευτεροβάθμιον σωματείον ή φορέα : δέκα (10) έτη.( = μεγάλη εμπειρία ).
γ΄) Βουλευτής, νομάρχης, πρόεδρος εις δευτεροβάθμιον ή μέλος συμβουλίου εις τριτοβάθμιον (πανελλαδικόν) σωματείον ή φορέα : δεκαπέντε (15) έτη.(=μεγαλυτέρα εμπειρία ).
δ΄) Υπουργός, περιφεριάρχης, πρόεδρος εις τριτοβάθμιον (πανελλαδικόν) σωματείον ή φορέα :
είκοσι(20)έτη.(=μεγίστη εμπειρία διότι δέν επιτρέπονται, εις αυτάς τάς υψηλάς θέσεις καί τά αξιώματα , , , , , ή ).

4] Έκαστος νόμος προτεινόμενος πρός ψήφισιν, τεκμηριώνεται υποχρεωτικώς και επαρκώς υπό τών εισηγητών του ότι εξυπηρετεί τό Έθνος, τήν Χώραν,τόν Λαόν καί τήν Κοινωνίαν, άλλως δέν εισάγεται πρός ψήφισιν (αποφυγή τής ψηφίσεως ή νόμων (;!) οίτινες εξυπηρετούν μόνον συγκεκριμένα πρόσωπα ή
ολίγους ή ύποπτα=αντεθνικά συμφέροντα,π.χ.,δημοτική, μονοτονικό, κ.ά).

5] α΄) Ουδείς ψηφισθείς νόμος τροποποιείται ή καταργείται πρό τής παρελεύσεως πέντε -5- ετών από τήν ψήφισίν του.( π.χ.: είναι, άν μή τί άλλο, παράλογον κάθε έτος νά ψηφίζεται νέος φορολογικός νόμος, ούτως ώστε νά μήν τολμούν νά επενδύσουν οι σωστοί επιχειρηματίαι, ή νά αλλάζει νόμος πρίν τόν οι πολίται πού τόν υφίστανται καί οι εφαρμόζοντες αυτόν κρατικοί λειτουργοί, ώστε νά κατανοήσουν πλήρως διατί, εις τί, καί κατά πόσον πρέπει νά τροποποιηθή, ή διατί πρέπει νά καταργηθή εντελώς ).
β΄) Απαγορεύεται η τροποποίησις (ή η συμπλήρωσις ) νόμου διά τρίτην φοράν. Εν τοιαύτη περιπτώσει ο νόμος καταργείται καί ψηφίζεται νέος εξ αρχής. (Αφού κατά τήν αρχικήν ψήφισιν τού νόμου καί εν συνεχεία διά τών δύο (2) τροποποιήσεων, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ετών, δέν προεβλέφθησαν καί δέν καλύφθησαν όλαι αι περιπτώσεις,
τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν εισέτι κενά ή παραλήψεις εις τόν αρχικόν νόμον, συνεπώς αυτός πρέπει νά καταργηθή καί εις τήν θέσιν του νά ψηφισθή νέος νόμος, πληρέστερος, βελτιωμένος καί σαφέστερος, πού νά καλύπτη όλες τις εν τω μεταξύ προκύψασες περιπτώσεις ή ασάφειες).
γ΄) Καθ` έκαστον έτος, υποχρεωτικώς καί απαραιτήτως, ερευνώνται καί ελέγχονται οι πρό πεντηκονταετίας αρχικώς εφαρμοσθέντες καί εισέτι μή καταργηθέντες νόμοι, καί αναλόγως ή καταργούνται, ή αντικαθίστανται, ή δηλούται ρητώς ότι εξακολουθούν νά ισχύουν ως έχουν. (Είναι εντελώς παράλογον σήμερα νά υφίστανται νόμοι προκατοχικοί, κατοχικοί,
, , κ.τ.λ., καί νά επικαλείται η ισχύς των, χωρίς νά εξετάζονται η σκοπιμότης καί οι συνθήκες διά τις οποίες ετέθησαν αρχικώς εις εφαρμογήν …..).

6] Ουδείς νόμος τίθεται εις ψήφισιν άν προηγουμένως δέν τεθή εις κοινήν γνώσιν επί τρείς -3- μήνες, ώστε νά εκφράσουν τήν γνώμην των οι πολίται οίτινες θά τόν υποστούν καί αι αρχαί αίτινες θά τόν εφαρμόσουν. ( εξ αρχής πρόληψις καί αποφυγή : καταστάσεων, περιπτώσεων, αβλεψιών, λαθών, παραλήψεων, αδικιών, υπερβολών, ασαφειών, μεθόδων, κτλ., επιφερουσών ανάγκην μελλοντικής καταργήσεως ή τροποποιήσεως του νόμου).

7] α΄) Οι προτεινόμενοι νόμοι πρό τής ψηφίσεώς των τίθενται υπ` όψιν τού συνόλου τών βουλευτών, ώστε νά αποφανθούν ότι είναι σαφώς κατανοητοί καί εφαρμόσιμοι καί ότι ουδεμιάς > χρήζουν, άλλως αναπέμπονται πρός τούς εισητητάς των, διά σαφεστάτην διατύπωσιν. (είναι γνωστόν τοίς πάσι ότι πολλοί νόμοι έχουν λόγω ασαφείας ή σκοπιμότητος… > καί παράγουν άδικον ).
β΄) Εις περίπτωσιν προκυψάσης ασαφείας ή δυσκολίας επί ερμηνείας ή εφαρμογής νόμου, ερωτάται η Βουλή τών Ελλήνων (= Β.τ.Ε.) καί η σχετική απάντησις έχει ισχύν νόμου καθολικής εφαρμογής. Αποκλειστικώς καί μόνον οι ψηφίσαντες τόν οποιονδήποτε νόμον έχουν τήν υποχρέωσιν καί τό δικαίωμα τής ερμηνείας του, δηλαδή η Β.τ.Ε. καί απολύτως ουδείς άλλος (=> επί τέλους παύει εντελώς η > νόμων από τόν οποιονδήποτε, π.χ.: Δικαστήρια ή δικαστάς, δημοσίους υπαλλήλους = μανδαρίνους, καί λοιπούς > κατά τό >, δηλαδή διαφορετική ερμηνεία τού ιδίου νόμου κάθε φορά, ενίοτε καί από τό ίδιο πρόσωπο……).
γ΄) Εκτός τών νόμων τών ψηφιζομένων υπό της Β.τ.Ε., ουδεμία άλλη νομοθετική διάταξις ή ρύθμισις εφαρμόζεται καί ουδείς άλλος φορεύς ή πρόσωπον δύναται νά νομοθετή ή νά ερμηνεύη νόμους.( παύουν οι έννοιες : Προεδρικόν Διάταγμα, Υπουργική ή Νομαρχιακή απόφασις, ερμηνευτική εγκύκλιος, γνωμοδότησις Νομικού Συμβουλίου (!),αποδοχή γνωμοδοτήσεως (!) ή ερμηνείας (!),κτλ., δηλαδή παύει νά νομοθετή ο οιοσδήποτε…).
δ΄) Πρότασις νόμου δύναται νά κατατεθή πρός ψήφισιν συμφώνως μέ τά Αρ. 4], 6], καί 7]
από οποιονδήποτε αναγνωρισμένον υπό τού Ελλαδικού Κράτους φορέα ( όχι φορέα μιμού => βλ. Αρ. 19 ), ή από Έλληνα πολίτη έχοντα τίς προυποθέσεις του Αρ. 1].
ε΄) Έκαστος ψηφιζόμενος νόμος, υποχρεωτικώς, περιλαμβάνει, προβλέπει καί καθορίζει
σαφώς και επακριβώς τίς κυρώσεις καί τίς ποινές πού επιβάλλονται εις όλους τούς εμ-
πλεκομένους, πολίτες και κρατικά όργανα, διά τήν παράβασιν ή μή εφαρμογήν του.

8] Η Εκτελεστική καί η Δικαστική εξουσία καί η Δημοσία Διοίκησις, εις περίπτωσιν ανυπαρξίας νόμου, κρατούν τήν υπόθεσιν, ήτις δέν παραγράφεται ούτε κρίνεται εκπρόθεσμος, μέχρι ψηφίσεως, μέ τήν διαδικασίαν κατεπείγοντος, τού σχετικού νόμου, όστις τού λοιπού έχει καθολικήν ισχύν. ( Παύουν επιτέλους, διά μέσου της Νομολογίας !!!…, νά νομοθετούν τά κάθε είδους Δικαστήρια…, ή ατομικώς οι Δικασταί…, ή όποιος άλλος βούλεται ή καί δύναται εκ τής θέσεως… ή τού αξιώματος πού κατέχει…, μέ συνέπεια νά υπάρχουν καί νά εφαρμόζονται >, μή ψηφισθέντες υπό τής Β.τ.Ε……..).

9] Τό σύνολον τών άπαξ εκλεγομένων τριακοσίων -300- βουλευτών ασχολείται αποκλειστικώς καί μόνον, μέ νομοθετικόν έργον, μέ έλεγχον τού έργου τής Κυβερνήσεως, τής Δικαιοσύνης, τής Διοικήσεως καί τού ευρυτέρου δημοσίου τομέως καί τής τυχόν ερμηνείας τών νόμων. Απαγορεύεται ρητώς βουλευτής νά έχη καί οποιανδήποτε άλλην ιδιότητα (π.χ. υπουργός), ή νά ασκή επάγγελμα κατά τήν διάρκεια τής θητείας του. Οι βουλευταί αμείβονται μέ τό δεκαπλάσιον τών συνολικών αποδοχών ανωτάτου δικαστού μόνον δι`όσον διάστημα διαρκεί η μία καί μοναδική θητεία των (ώστε νά ζούν άνευ οικονομικών – βιοποριστικών δυσκολιών…και να είναι κατά το δυνατόν ανώνητοι…), αλλά δέν συνταξιοδοτούνται ως βουλευταί. Το Προεδρείον τής Β.τ.Ε. εκλέγεται άπαξ υπό τών βουλευτών, εκ μή βουλευτών καί δέν συμμετέχει εις τό έργον τών βουλευτών (=> άπαντες οι τριακόσιοι -300- βουλευταί ασχολούνται αποκλειστικώς καί μόνον μέ τό συγκεκριμένον έργον των καί μέ απολύτως ουδέν έτερον….=>Μόνον μέ τό λειτούργημά των, θεωρούμενον ως θητεία πρός τήν
Πατρίδα, προς το Έθνος, προς τον Λαόν, προς την κοινωνίαν….. ).

10] Ουδείς εκλεγόμενος εις δημόσιον αιρετόν αξίωμα ( εννοείται άπαξ διά παντός, διότι : δημοκρατία εστί τό μη δίς τόν αυτόν άρχειν μηδεμίαν αρχήν ) συνταξιοδοτείται δι` αυτό. Οι αιρετοί άρχοντες πρίν αναλάβουν τήν οποιανδήποτε αρχήν καί μετά απ` αυτήν, αποζούν από τό επάγγελμά των καί συνταξιοδοτούνται απ` αυτό καί μόνον, καί όχι από τήν άσκησιν τής πολιτικής (=> δέν υπάρχουν πολιτικοί. Τό πολύ-πολύ, μετά τήν λήξιν τής μίας καί μοναδικής θητείας, άς υπάρχει διά πρακτικούς λόγους, ολιγόμηνον στάδιον κατά τό οποίον νά χορηγείται κάποιο εις τόν βίον τού απλού πολίτου, διά τήν επανάληψιν τού πρό της εκλογής αρχικού επαγγέλματος ή τήν έναρξιν νέου…..).

11] Ο πρωθυπουργός καί οι υπουργοί, δι` έκαστον συγκεκριμένον υπουργείον, εκλέγονται απ` ευθείας από τό εκλογικόν σώμα ( δέν > αδαείς, ανίκανοι, ανεπαρκείς, ακατάλληλοι, αδιάφοροι, κτλ, ως υπουργοί υπό τού πρωθυπουργού = κομματάρχου = απόλύτου μονάρχου, ασχέτως προσόντων καί ενίοτε εις άσχετον υπουργείον μέ τήν λογικήν :
, ή Μήπως δικό μου ήτανε ; ).

12] Μόνον υπουργοί ή πρωθυπουργοί επιτρέπεται >, εφόσον πρόκειται νά επιτελέσουν συγκεκριμένον εθνικόν έργον.( Μία οκταετία υπερεπαρκεί διά τήν υλοποίησιν και επιτέλεσιν οποιουδήποτε έργου, εφόσον αυτό είναι σωστά μελετημένο καί προγραμματισμένο καί υπάρχει εξ αρχής η βούλησις διά τήν πραγματοποίησίν του ). Ούτε καί οι πρωθυπουργοί ή καί οί υπουργοί συνταξιοδοτούνται διά τήν των προς την Πατρίδα.=>{Εκ τών ανωτέρω προκύπτει ότι μέ τήν θά ασχολούνται μόνον όσοι φιλοδοξούν νά πράξουν έργα διά τό καλόν τού εθνικού καί τού κοινωνικού συνόλου, καί τής Πατρίδος γενικώς, καί νά αφήσουν όνομα …, καί όχι όσοι θέλουν νά σταδιοδρομήσουν επαγγελματικώς εις τά κόμματα…, ή νά , ή να ,όπερ του λοιπού καθίσταται δύσκολον έως αδύνατον…}.

13] Η νομοθεσία ήτις εφαρμόζεται υφ` εκάστης Δημοσίας Αρχής(=Δ.Αρ.), υπό τού Ευρυτέρου Δημοσίου Τομέως (=Ε.Δ.Τ.), καί υπό οποιουδήποτε αναγνωρισμένου Φορέως ή Προσώπου, αναγράφεται υποχρεωτικώς εις τό Τεύχος Εφαρμοζομένης Νομοθεσίας (= Τ.Ε.Ν. ), τό οποίον είναι διαθέσιμον από τάς Δ.Αρ. ανά πάσαν στιγμήν εις τους πολίτας, εάν αυτό ζητηθή.
Πέραν τών εις τό Τ.Ε.Ν. αναγραφομένων, ουδέν άλλον εφαρμόζεται καί ουδέν άλλον ζητείται υπό τών αρχών από τούς πολίτας. (αποφυγή υπάρξεως άλλου νόμου καί άλλου νόμου όπερ οδηγεί εις εμπλοκές, εκβιασμούς και …).

14] Άπασαι αι υποθέσεις καί τά αιτήματα τών πολιτών, προωθούνται υπό τών Δ.Αρ. αποκλειστικώς καί μόνον κατ` απόλυτον σειράν αριθμού πρωτοκόλου καί εξετάζονται καί διεκπεραιώνονται κατ`απόλυτον ισονομίαν, βάσει του Τ.Ε.Ν. Παράβασις τής σειράς ή τής ισονομίας συνεπάγεται αυτομάτως τήν απόλυσιν τών εμπλεκομένων υπαλλήλων καί την εσαεί στέρησιν δυνατότητος προσλήψεως εις οιανδήποτε άλλην θέσιν τού Ε.Δ.Τ.(=>αναγκαστικώς, βάσει τού κινδύνου απολύσεως, παύουν η κωλυσιεργία, οι εκβιασμοί καί τό λάδωμα… ).

15] Πάς πολίτης δύναται νά απευθύνεται εις τάς Δ.Αρ., αιτών νά ελεγχθή η πιστή καί ακριβής τήρησις τής σειράς καί τής ισονομίας. Εις περίπτωσιν καθ` ήν ο πολίτης δικαιωθή, οι υπεύθυνοι απολύονται πάραυθα. Εις περίπτωσιν καθ` ήν ο πολίτης ευρεθή εν αδίκω, καταβάλλει πρόστιμον διπλάσιον τών μηνιαίων αποδοχών των κατηγορηθέντων υπαλλήλων. ΄Ετσι θα αποφεύγονται οι αβάσιμες και λόγω σκοπιμότητος …καταγγελίες πολιτών κατά υπαλλήλων …. (δημοκρατία εστί τό άρχειν πάντας μεν εκάστου, έκαστον δ` εν μέρει πάντων ).
(= Άπαντες ελέγχουν καί ελέγχονται, ουδείς ανεξέλεγκτος, όποιος κι` άν είναι, κι` όσο κι` άν ευρίσκεται. Όστις αποδεδειγμένως πταίει, τιμωρείται…….).

16] Παύει η μέ οποιονδήποτε τρόπον χρηματοδότησις κομμάτων και τών οποιασδήποτε μορφής παραφυάδων των ( αποφυγή υπάρξεως επαγγελματικών μισθοδοτουμένων κομματικών στελεχών καί , οίτινες εξυπηρετούν μόνον τά κόμματα καί τους , συνήθως επί βλάβη του εθνικού συνόλου καί τής
κοινωνίας => εκάς τά κομματόσκυλα…διότι δαγκώνουν, παρασιτούν και κοπρίζουν ……).

17] Ουδείς φορεύς, σύλλογος, ίδρυμα, σωματείον, όμιλος, φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον, κτλ., μή παράγων δημιουργικόν έργον χρηματοδοτείται μέ οποιονδήποτε τρόπον υπό τής Πολιτείας. (αποφυγή χρηματοδοτήσεως ανεπάγγελτων ή αργοσχόλων ή κοινωνικών παρασίτων ή ή άλλων μέ χρήματα των φορολογουμένων…).

18] Οποιοσδήποτε φορεύς χρηματοδοτείται μέ οσονδήποτε ποσόν καί μέ οιονδήποτε τρόπον από τήν Πολιτείαν ή καί τους φορολογουμένους, υποχρεούται νά αποδίδη ακριβή καί τεκμηριωμένον λογαριασμόν όλων τών εσόδων του καί τών δαπανών του, άτινα ελέγχονται κατά πόσον ήταν απαραίτητα. ( βλ.17. Όχι νά τά τρώνε οι βολεμένοι και φυγόπονοι της ολιγαρχίας καί λογαριασμό νά μήν δίδουν, θεωρώντες τούς εργαζομένους…).

19] Διά νά δύναται οποιοσδήποτε φορεύς, ένωσις, συνεταιρισμός, σωματείον, εταιρεία, κτλ., νά συνεχίση τήν ύπαρξίν του πέραν τού έτους συστάσεώς του, πρέπει αποδεδειγμένως νά παράγη κατ` έτος έργον, δι` ό συνεστήθη, άλλως θεωρείται αυτομάτως διαλυθείς.(αποφυγή φορέων , σωματείων , συνεταιρισμών , κατ` όνομα , κτλ,…, πού μοναδικόν σκοπόν έχουν τήν εξαπάτησιν των πολιτών – μελών των και την αρπαχτή > ή/και την κοινωνική προβολή από τούς συνήθως ανεπαγγέλτους διοικούντας…).

20] Η Δημοσία Διοίκησις εις όλας τάς εκφάνσεις της, αι πάσης φύσεως Αρχαί καί οι φορείς των, οι παντός είδους θεσμοί, οι πολιτικοί καί τά κόμματα,τά εν γένει δημόσια φυσικά καί νομικά πρόσωπα και τα παραρτήματά των, κτλ, μέ όποιαν μορφήν παρουσιάζονται, υπάρχουν καί υφίστανται μόνον διά νά υπηρετούν τό Έθνος, τόν Λαόν, τήν κοινωνίαν, τήν Πατρίδα,
καί τήν Ελληνικήν Πολιτείαν καί όχι αντιστρόφως ( όπως συνήθως… γίνεται έως τώρα… ).

21] α΄) Οποιασδήποτε μορφής δημοσία δαπάνη, πραγματοποιείται αποκλειστικώς και μόνον διά τό αποδεδειγμένον συμφέρον, μακροπρόθεσμον ή βραχυπρόθεσμον, τής Πατρίδος, τού λαού, καί τού εθνικού καί κοινωνικού συνόλου, καί δι` απολύτως ουδέναν άλλον λόγον.
β΄) Πάσα δημοσία δαπάνη ελέγχεται υπό τού Ελεγκτικού Συνεδρίου πρίν τήν πραγματοποίησίν της, διά τήν ακρίβειάν καί σαφήνειάν της, καί μετά, διά τήν τήρησίν της ή διά τήν απολύτως δικαιολογημένην καί διά διασταυρουμένων καί τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων υπέρβασίν της. ( όχι ξεκινάμε … ένα κι` όσο πάει… ).

22] Πρός αποφυγήν όλων τών έως τώρα γνωστών καταστάσεων καί συνηθειών, (λαδώματα, μίζες, αρπαχτές, ρουσφέτια, , δημόσια έργα καί κρατικαί προμήθειαι, μόνον τούς αναθέτοντες καί τους εργολήπτας ή τούς προμηθευτάς …, κτλ…., και όχι τό Έθνος καί τήν κοινωνίαν ), ουδεμία από τίς παρακάτω πράξεις θά πραγματοποιείται, εάν προηγουμένως δέν έχει δημοσιευθή η σχετική αναγγελία ή προκήρυξις τής πράξεως εις τό αντίστοιχον Φύλλον Εφημερίδος …(Φ.Ε…), εξήντα -60- καί τριάντα -30- καί δεκαπέντε -15- ημέρες, ήτοι συνολικώς τρείς -3- φορές, πρό τής ημερομηνίας πραγματοποιήσεως τής συγκεκριμένης πράξεως, ούτως ώστε νά λαμβάνουν γνώσιν όλοι
οι ενδιαφερόμενοι πολίτες ή φορείς καί όχι μόνον οι ειδοποιημένοι : α΄) Ανάθεσις μελέτης ή δημοπρασία κατασκευής έργου τού Ευρυτέρου Δημοσίου Τομέως (=ΕΔΤ) εις Φύλλον Εφημερίδος Μελετών καί Έργων = ΦΕΜΕ. (=>αποφυγή καί όχι τού έργου μέ τούς ή μέ τούς …).
β΄) Πρόσληψις απασχολουμένων-εργαζομένων, μέ οιανδήποτε σχέσιν εργασίας, εις τόν ΕΔΤ, εις Φ.Ε. Προσλήψεων Απασχολουμένων = ΦΕΠΑ.( νά τό πληροφορούνται όλοι και όχι μόνον τά ειδοποιημένα ή οι και οι φίλοι μας ….).
γ΄) Προμήθεια οποιουδήποτε υλικού του ΕΔΤ εις Φ.Ε.Προμηθείας Υλικού = ΦΕΠΥ. (νά ενημερώνονται όλοι οι προμηθευτές καί όχι μόνον οι ).
δ΄) Αγορά ή πωλησις καί μίσθωσις ή εκμίσθωσις οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου τού ΕΔΤ, εις Φύλλον Εφημερίδος Διαθεσίμων Ακινήτων = ΦΕΔΑ. ( ή όπως αλλιώς ).
ε΄) Κατάσχεσις-πληστηριασμός οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου εις Φ.Ε.Αναγκαστικών Κατασχέσεων = ΦΕΑΚ { εκάς οι , διότι πολλοί πληστηριασμοί γίνονται σκοπίμως , μόνον καί μόνον γιά νά τά αρπάξουν καί γιά νά τά μοιραστούν οι επισπεύδοντες, Τράπεζες, τοκογλύφοι, ΙΚΑτζήδες, εφοριακοί, αερητζήδες, κτλ, καί τά ειδοποιημένα των…/ έτσι πολλές κατασχέσεις δέν θά γίνονται }.
στ΄)…………………………….. ( Προσθέστε ότι επί πλέον νομίζετε και κρίνετε σκόπιμον ).

23] Διά νά δύναται ο οποιοσδήποτε νά λάβη οποιανδήποτε θέσιν εργασίας, από τήν οποίαν μέ οιονδήποτε τρόπον λαμβάνει χρήματα προερχόμενα από τους φορολογουμένους, πρέπει νά έχη συμπληρώσει τουλάχιστον τό τριακοστόν (30ον) έτος τής ηλικίας του ( καί όχι από 18 ετών … στό δημόσιο άμα έχω κι άσε τούς άλλους νά τρέχουν…), καί νά έχη αποδεδειγμένως εργασθή εις τόν ιδιωτικόν τομέα ή ως ελεύθερος ή αυτοαπασχολούμενος επαγγελματίας επί πέντε -5- τουλάχιστον έτη ( δηλαδή νά γνωρίζη τί σημαίνει καί νά έχη και κάποια αντίστοιχη σχετική εμπειρία επί ενός αντικειμένου εργασίας καί όχι μόνον πτυχίον…, κυρίως άν τυχόν λάβει θέσιν όπου χρειάζεται νά ελέγχη εμπείρους…).

24] Ουδείς τοποθετείται εις τόν Ε.Δ.Τ. μέ οιανδήποτε εργασιακήν σχέσιν, εις θέσιν άσχετην μέ τό γνωστικόν του αντικείμενον ή τήν εμπειρίαν του (αποφυγή διορισμού τών , έστω και εις αργομισθίαν, όπως γίνεται έως σήμερα…, μέ τά γνωστά τοίς πάσι αποτελέσματα τού αχρήστου καί πλεονάζοντος προσωπικού… ).

25] Ουδείς υπάλληλος τού Ε.Δ.Τ. παραμένει εις τήν αυτήν θέσιν πέραν τών τριών -3- ετών καί εις τόν αυτόν τόπον πέραν τών έξι -6- ετών( αποφυγή δημιουργίας γνωριμιών, πελατειακών σχέσεων, κλικών, , , , κτλ., πού τόσο καταδυναστεύουν τούς πολίτες…). Εξαιρούνται μόνον στρατιωτικοί καί διπλωμάται υπηρετούντες εις τό Εξωτερικόν ( εκεί απαιτούνται επ` οφελεία τού Έθνους…).

26] Ουδείς υπηρετεί εις κεντρικήν υπηρεσίαν καί μόνον άπαξ εις τήν όλην σταδιοδρομίαν του, τό πολύ διά τρία -3- έτη, εάν προηγουμένως δέν έχει υπηρετήσει εις αποκεντρωμένας καί μαχίμους υπηρεσίας, επί τουλάχιστον είκοσι -20- έτη (αποφυγή δημιουργίας καί υπάρξεως ασχέτων, ανεμπείρων, αχρήστων, καί συνήθως βραδυνόων εις κέντρα λήψεως αποφάσεων, οίτινες δέν έχουν τήν πρέπουσα επαφήν μέ τήν πραγματικότητα καί συνήθως πράττουν ανεπαρκώς, παραλόγως ή και βλακωδώς, αυξάνοντες τήν γραφειοκρατίαν καί βλάπτοντες τό έθνος, τόν λαόν καί τήν κοινωνίαν, εμποδίζοντας τήν ορθήν και ταχείαν λειτουργίαν τών υφισταμένων υπηρεσιών…).

27] Άπαντες οι Έλληνες πολίται καί οι αλλοδαποί, οι εργαζόμενοι ή διαμένοντες εν Ελλάδι, υποβάλλουν υποχρεωτικώς κατ` έτος δήλωσιν εισοδήματος από τήν οποίαν προκύπτουν : α΄) Πώς, πόθεν και κατά πόσον εξασφαλίζουν τά προς τό συνολικώς ζήν, καί β΄) Εάν τά δηλωθέντα εισοδήματά των, δικαιολογούν το συνολικώς ζήν των. (ερευνητέον τι, πόθεν καί πόσον θά δηλώνουν τά , οι τής , οι κατ` επάγγελμα , οι , οι κάθε είδους και μεγέθους , οι άνθρωποι του θεάματος και της , οι , οι τής τηλεοράσεως, οι πολιτικοί, οι πολιτευόμενοι και οι , οι , οι , οι κάθε είδους κρατικοδίαιτοι…, οι μισθωτοί καί οι συνταξιούχοι…, τα μέλη διαφόρων συλλόγων, σωματείων και , οι αδιόριστοι καθηγηταί, οι πανεπιστημιακοί, οι , οι , ….., κτλ, …., όλοι αυτοί πού εντόνως προκαλούν μέ τόν επιδεικτικόν τρόπον τού βίου των και αποτελούν κάκιστον παράδειγμα προς μίμησιν, ειδικώς διά τους και κυρίως διά τους νέους ….).

28] Η περιουσία φορολογείται άπαξ, κατά τήν απόκτησίν της, ή κατά τήν δήλωσίν της, εάν ήτο αδήλωτος. Δέν φορολογείται επ`ουδενί η διατήρησις τής αποκτηθείσης ή δηλωθείσης περιουσίας. Βεβαίως φορολογείται το εκ της περιουσίας πραγματικόν αποκτηθέν εισόδημα. (Είναι παράλογον καί αντιδεοντολογικόν νά οι Έλληνες διά τής φορολογίας επειδή απέκτησαν καί διατηρούν περιουσίαν εις τήν Πατρίδα των, πού διά του τρόπου αυτού παραμένει εις χείρας Ελληνικάς…,αντί νά τήν πωλήσουν εις ξένους ,ή επειδή δέν σπαταλούν ασκόπως ή δέν φυγαδεύουν ή δέν τά χρήματά των αλλού… => Σκεφθείτε συμφέρει κάτι τέτοιο… καί κυρίως διατί τούς συμφέρει…).

29] α΄) Καταργείται η παντός είδους χρησικτησία = καταπάτησις δημοσίας ή ιδιωτικής γής.
β΄) Αδήλωτος περιουσία δέν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται, επ` ουδενί.
γ΄) Τά παντός είδους μή δημόσια δάση ή δασικές εκτάσεις απαλλοτριώνονται από τό Κράτος άμεσα, καθίστανται Δημόσια καί παραμένουν εσαεί καί αμετακλήτως.
δ΄) Καθορίζονται σαφώς, οριστικώς καί αμετακλήτως καθ` όλην τήν Επικράτειαν : Ζώναι καί γραμμαί αιγιαλού καί παραλίας, ποταμών, χειμάρρων, λιμνών, ελών καί πάσης φύσεως υδροτόπων ή βιοτόπων, αρχαιολογικοί ή ιστορικοί χώροι και περιοχές αρχαιολογικής ή ιστορικής αξίας και προστασίας, δάση καί δασικαί καί (άμεσα) αναδασωτέαι ή προς δάσωσιν εκτάσεις, Δημόσια κτήματα, περιοχαί φυσικού κάλλους ή αξίας, γεωργικές – καλλιεργούμενες εκτάσεις, βοσκότοποι, σχέδια πόλεων και οικισμών καί μελλοντικών επεκτάσεών των, παντός είδους χρήσεις γής όλων τών περιοχών καί παντός είδους προστατευόμενες περιοχές της Ελληνικής Επικρατείας, κτλ, κτλ.
ε΄) Όλα τά ανωτέρω ( καί ότι άλλο χρειάζεται….) καταγράφονται λεπτομερώς καί μέ πληρεστάτην καί αδιαμφισβήτητον ακρίβειαν εις τό Ελληνικόν Κτηματολόγιον, ώστε νά αποσαφηνισθούν επιτέλους τά πράγματα καί νά γνωρίζουν πλέον σαφώς οι πολίται τήν απανταχού ισχύουσα – υφιστάμενη κατάστασιν. ( Έτσι, κάποια στιγμή, θά αποδεσμευθούν και θα απελευθερωθούν οι Έλληνες από τήν φθοροποιό καί αντιπαραγωγική διαδικασία τής εξευρέσεως τού τί υφίσταται, τού τί ισχύει καί τού τί εφαρμόζεται εις έκαστον τόπον της Πατρίδος των, ώστε νά απασχολούνται πλέον μέ δημιουργικά και παραγωγικά θέματα…….).

30] Σκοπός τής δημοσίας δωρεάν παιδείας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής, καλλιτεχνικής, ή όποιου άλλου είδους ή μορφής, η οποία είναι υποχρεωτική μεχρις ηλικίας δέκα οκτώ -18- ετών, δέν είναι η εισαγωγή εις τά πανεπιστήμια (όπως συμβαίνει επί τού παρόντος ), πρός λήψιν ενός πτυχίου μή εξασφαλίζοντος πάντοτε επαγγελματικήν αποκατάστασιν, δηλαδή εν ολίγοις και αχρήστου καί χρονοβόρου, καίτοι δαπανηρού, αλλά είναι :α΄) Η διδαχή τής αγάπης πρός τήν Πατρίδα καί τά ιερά καί όσιά της, τού σεβασμού πρός τούς γονείς καί τούς ηλικιωμένους, τής πειθαρχείας πρός τούς νόμους,….., κτλ….. β΄) Η παροχή γενικευμένων εγκυκλοπαιδικών καί εξειδικευμένων πρακτικών γνώσεων εις τους μαθητάς, ώστε νά  εξέλθουν από τό βαθύ σκότος τής διαρκούς αμαθείας καί τής αγνοίας, εις το οποίον σκοπίμως, επιμελώς καί συνεχώς κρατούνται εισέτι…………. γ΄) Η απόκτησις καί η εξάσκησις τής κριτικής καί δημιουργικής σκέψεως, ώστε οι μέλλοντες πολίται νά αντιλαμβάνονται καί αξιολογούν, τό τί υφίσταται γύρο τους καί τό διατί συμβαίνει…, καθώς καί τό νά κατανοούν τό τί επέρχεται καί τό πώς αντιμετωπίζεται…. δ΄) Η δημιουργία υπευθύνων, αξίων καί ενημερωμένων πολιτών, γνωριζόντων τά δικαιώματα καί τάς υποχρεώσεις των, καθώς καί η σωστή προετοιμασία των νά αναλάβουν τάς ευθύνας τής ζωής, τής οικογενείας, τού επαγγέλματος καί τής συμμετοχής των εις τά κοινά επ` ωφελεία αυτών τών ιδίων, τών οικογενιών των, τής Πατρίδος, τού έθνους, τού λαού τής κοινωνίας καί τής Πολιτείας γενικώς, ούτως ώστε όλα τ` ανωτέρω νά καταστούν καλλίτερα, ωραιότερα, δικαιότερα, ανώτερα καί ισχυρότερα από τά σημερινά…………… ( βελτίονες έσεσθαι // άμες δε γ` εσόμεθα πολλώ κάρονες ) ε΄) Η μόρφωσις χαρακτήρος, ψυχής, πνεύματος, σθένους, ήθους, σώματος, κράσεως, βουλήσεως, αρετής, κοσμοθεωρίας καί αντιλήψεως, κτλ, καί η απόκτησις συνηθειών καί τρόπου σκέψεως καί δράσεως, ανταξίων ή καί ανωτέρων καί καλλιτέρων τών πατρογονικών καί η αποφυγή κάθε είδους ξένου μιμητισμού ( καταναλωτισμός, μαγκιά, αλητεία, πορνεία, ομοφυλοφιλία, αλκοολισμός, επιδειξιομανία, γκλαμουριά, ναρκωτικά, τεμπελιά, αδιαφορία, τζόγος και εύκολη απόκτησις χρήματος …, κτλ,…). στ΄)…………………………….. ( Προσθέστε ότι κρίνετε σκόπιμον ).
==>>Εννοείται ότι απαραιτητος προυπόθεσις πρός επίτευξιν τού προαναφερθέντος σκοπού είναι η διαρκής καί επιμελημένη, εις όλας τάς βαθμίδας τής εκπαιδεύσεως, διδασκαλία, μελέτη, έρευνα, ανάλυσις, διάδοσις, εκμάθησις καί ανάδειξις τών πατρώων : γλώσσης καί ετυμολογίας, πολιτισμού, ιστορίας καί μυθολογίας, παραδόσεων, επιτευγμάτων καί σφαλμάτων, φιλοσοφίας, μουσικής, κοσμοθεάσεως, λογοτεχνίας καί γενικώς τής καθ` όλα εθνικής κληρονομίας, τά οποία έως τώρα συστηματικώς, μεθοδικώς καί κατ` εξακολούθησιν βάλλονται, αποκρύπτονται, παραποιούνται, διαστρέφονται, καταγγέλονται,…, από , διεθνιστούληδες, δημοσιογράφους, κουλτουριάρηδες, , ακόμη καί , ως εθνικιστικά, προγονολατρικά, ξενοφοβικά, ρατσιστικά, φασιστικά, αντισημιτικά,…, κτλ,… Ειδικώς διά τήν γλώσσαν καί ετυμολογίαν απαιτείται η συνεχής, ορθή, συνειδητή καί επιμελημένη διδασκαλία, εκμάθησις, εμπέδωσις καί μελέτη τής Αρχαίας Ελληνικής καί τών διαλέκτων της από τήν Γ΄(τρίτην) δημοτικού, ώστε μέ τήν πάροδον τού χρόνου οι Έλληνες επί τέλους νά καταστούν ικανοί νά διαβάζουν, κατανοούν, μελετούν, καί κυρίως νά αντλούν διδάγματα καί συμπεράσματα, πρός άμεσον εφαρμογήν εν τή πράξει, επ` ωφελεία τής Πατρίδος, τού Έθνους, τού Λαού καί τής Πολιτείας εν γένει, από τόν μοναδικόν θησαυρόν τής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Επίσης μέσω τής Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης καί κυρίως της ετυμολογίας, καθίσταται ευκολωτάτη, ταχυτάτη καί ολιγώτερον δαπανηρά η εκμάθησις καί η κατανόησις τών ξένων γλωσσών. ( Είναι αν μή τί άλλο ειρωνεία νά διδάσκονται, νά καρπούνται καί νά επωφελούνται οι ξένοι από τήν πατρώα μας κληρονομίαν καί γραμματείαν καί μάλιστα πολλάς φοράς εις βάρος μας ή ακόμη καί εναντίον μας, καί εμείς νά τήν αγνοούμε , φοβούμενοι μήπως κατηγορηθούμε ως προγονολάτραι ή εθνικισταί, εξ αιτίας τής βλακείας, τής αγνοίας ή τής σκοπιμότητος…, τών πολλάκις εγκαθέκτων…. κρατούντων…, , , δημοσιογράφων…>, , , , προοδευτικούληδων…>, διαβολέων,συκοφαντών, διαστροφέων της Ιστορικής πραγματικότητος καί όλου αυτού του γνωστού αναίσχυντου και θρασυτάτου περιφερομένου εσμού των διαφόρων , κτλ…. ).
Πρέπει επί τέλους νά υπάρξη τό Υπουργείον ΕΘΝΙΚΗΣ ς, πού νά αφορά, νά απευθύνεται καί νά ενδιαφέρεται διά τούς Έλληνες καί διά τήν όντως εθνικήν παιδείαν καί μόρφωσίν των καί νά παύση νά είναι υπουργείον εθνικής α-παιδείας ή παραπαιδείας καί εθνικής αποβλακώσεως… Μήν λησμονείτε ότι η παιδεία καί η μόρφωσις τών νέων είναι η βασικοτέρα καί η σπουδαιοτέρα διά τό μέλλον τού Έθνους καί τής Πατρίδος.
Καλόν, ορθόν καί εθνικόν είναι νά εκανακαθιερωθή ως επίσημος γλώσσα τού Κράτους η Καθαρεύουσα, μέ τελικόν σκοπόν καί στόχον τήν εν καιρώ… καθιέρωσιν τής Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης ως επισήμου γλώσσης της Ελληνικής Πολιτείας, μέ όλα τά συνεπαγόμενα εξ αυτής πλεονεκτήματα καί ωφελήματα διά τόν Ελληνισμόν, αλλά καί διά τήν οικουμενικήν ανθρωπότητα εν γένει, ιδίως αν επιδιωχθή καί η διεθνοποίησις τής Αρχαίας Ελληνικής γλώσσης….( βλ. ως παράδειγμα τήν καθιέρωσιν τής εβραϊκής γλώσσης στό Ισραήλ…)

31] Η Πολιτεία υποχρεούται νά μειώση τήν υπογενητικότητα, ήτις μάς εξαφανίζει εθνολογικώς καί φυλετικώς… ( υπολογίζεται στατιστικώς ότι μετά από δύο -2- αιώνες, σχεδόν δέν θά υπάρχουν Έλληνες εις αυτήν τήν χώραν μέ τήν εως τώρα μορφήν καί παράδοσιν, αλλά πιθανώς μόνον …), λαμβάνοντας κατεπειγόντως άμεσα, δραστικά καί αποτελεσματικά μέτρα, όπως :
α΄) Ενίσχυσις-επιδότησις των νέων πρός δημιουργίαν οικογενείας μέ άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια δι`απόκτησιν μοναδικής ή κυρίας οικογενειακής κατοικίας καί οικοσκευής, ειδικώς όταν εγκαθίστανται εις παραμεθορίους ή αγροτικάς ή νησιωτικάς ή ορεινάς περιοχάς μέ σκοπόν αγροτικήν ή επαγγελματικήν ή οικοτεχνικήν δραστηριότητα, η οποία κατά τήν έναρξίν της θά επιδοτείται καί αυτή, μέ μοναδικόν περιορισμόν τήν παραμονήν επί τόπου τουλάχιστον μέχρι ενηλικιώσεως τών τέκνων των. (Πολλοί νέοι αναβάλλουν καί δυστυχώς πολλάς φοράς τελικώς ματαιώνουν τήν δημιουργίαν οικογενείας καί τήν τεκνοποίησιν διότι δέν έχουν τήν οικονομικήν δυνατότητα νά τό πράξουν…, δι` αυτούς οφείλει νά μεριμνά η πολιτεία, αλλά καί διά τήν επαγγελματικήν των αποκατάστασιν καί διά τήν εγκατάστασίν των εις τήν επαρχίαν, ειδικώς εις εγκαταλελειμμένας ή ακριτικάς περιοχάς……).
β΄) Καταβολή επιδομάτων εις τάς μητέρας : Ι) κυήσεως διά τούς τελευταίους τέσσερεις -4- μήνας τής εγκυμοσύνης, ΙΙ) τοκετού εφ` άπαξ αμέσως μετά τόν τοκετόν καί ΙΙΙ) λοχείας διά διάστημα έξι-6-μηνών μετά τόν τοκετόν, δι` έκαστον γεννόμενον τέκνον, αυξανόμενον αναλόγως τού αριθμού τών τέκνων ( Πολλαί γυναίκες δέν τεκνοποιούν διότι αδυνατούν νά εγκαταλείψουν προσωρινώς τήν εργασίαν των ή καί νά ανταπεξέλθουν εις τά έξοδα του τοκετού, ενώ άλλαι γεννούν ολιγώτερα τέκνα τών επιθυμητών ή μόνον ένα…).
γ΄) Δημιουργία καί λειτουργία αρτίως εξοπλισμένων βρεφονηπιακών σταθμών, παρεχόντων πλήρη, δωρεάν καί υπεύθυνην εξυπηρέτησιν, μέ όσον τό δυνατόν διευρυμένον ωράριον, δεχομένων βρέφη από ηλικίας έξι -6- μηνών, δηλαδή από λήξεως αδείας λοχείας, ώστε αι μητέρες νά δύνανται νά εργάζονται απερίσπασται από τό επί του παρόντος σύνηθες καί δυσεπίλυτον πρόβλημα : . ( Καί δι` αυτό πολλές φορές δέν κάνουν παιδιά ή κάνουν ολιγώτερα, από όσα άλλως θά ηδύναντο….).
δ΄) Προσφορά κάθε είδους συνδρομής καί αρωγής εις τάς αγάμους νέας, αλλά καί εις τάς εγγάμους, ώστε νά μήν υποβάλλονται, διά τόν οποιονδήποτε λόγον, εις άμβλωσιν ( Κατήντησε πλέον, επί πλέον τών τροχαίων…, κατάρα διά τό Έθνος, η ευκολία καί απερισκεψία μέ τήν οποίαν γίνονται αμβλώσεις…, ακόμα καί εις εγγάμους γυναίκας…, διά λόγους οικονομικής αδυναμίας ανατροφής τέκνων, ειδικώς εις εργατικάς – λαϊκάς οικογενείας ).
Προσοχή : Πρέπει νά ληφθή μέριμνα ώστε νά περιορισθούν οι λόγοι καί οι αιτίες πού οδηγούν εις άμβλωσιν, όχι νά απαγορευθούν οι αμβλώσεις, διότι τότε θά εκτελούνται παρανόμως, μέ ακόμη χειρότερα αποτελέσματα διά τίς εγκύους και τήν κοινωνίαν…).
ε΄) Πραγματική ενίσχυσις, σημαντική επιδότησις, προτεραιότης εργασίας, δωρεάν περίθαλψις καί άλλες δίκαιες παροχές, εις πολυτέκνους (τρία-3-τέκνα καί πλέον) οικογενείας, αυξανόμενες αναλόγως του αριθμού τών επιπλέον τέκνων…….
στ΄)…………………..( Προσθέσατε ότι κρίνετε σκόπιμον ).

32] Η Πολιτεία υποχρεούται νά εξαφανίση τήν ανεργίαν, ήτις μαστίζει τούς πολίτας καί ειδικώς τούς νέους, όχι επιδοτώντας τούς ανέργους, δηλαδή δημιουργώντας , ούτε διορίζοντας ψηφοφόρους εις τό Δημόσιον, μέ αποτέλεσμα τήν αύξησιν τού παρασιτισμού, τής γραφειοκρατίας καί τού , μέ τάς γνωστας έως τώρα ολεθρίας συνεπείας διά τό Έθνος καί τήν κοινωνίαν, ούτε επιμηκύνοντας τόν χρόνον σπουδών αλλά διά τής δημιουργίας εποικοδομητικών καί παραγωγικών θέσεων εργασίας, αι οποίαι θά προσφέρουν καί εις τόν εργαζόμενον καί εις τήν Πατρίδα καί τήν κοινωνίαν, όπως :
α΄) Επιστημονική έρευνα, μελέτη καί εφαρμογή της εις όλα τά στάδια τής εκπαιδεύσεως, τής Δημοσίας Διοικήσεως, τής οικονομίας, τής πολιτικής, τής Δικαιοσύνης,τής παραγωγής καί γενικώς παντού όπου απαιτείται, καθώς καί ίδρυσις, επάνδρωσις, εξοπλισμός καί λειτουργία επιστημονικών ερευνητικών κέντρων εις όλους τούς τομείς παραγωγικών, δημιουργικών καί πολιτιστικών δραστηριοτήτων καί εις τήν έρευναν τού συνολικού πατρώου πολιτισμού καί τών επιτευγμάτων του. Είναι επιτέλους καιρός όλα τά Ελληνικά Πανεπιστήμια νά παράγουν καί ελληνιστάς φιλολόγους καί αρχαιολόγους ( πράγμα τό οποίον πρός τό παρόν πράττουν δυστυχώς μόνον ξένα πανεπιστήμια ), καί τεχνικούς καί φυσικούς επιστήμονας πού νά ασχολούνται καί μέ τήν έρευναν καί τήν εφαρμογήν της, επ` ωφελεία τού εθνικού συνόλου, αντί νά παράγουν απλώς εργολάβους – κατασκευαστάς ή εμπόρους υπηρεσιών ή (δημοσίους υπαλλήλους), απασχολουμένους όπως συμβαίνει έως τώρα, εις τήν κρατικήν α-παιδείαν ή καί εις τήν ιδιωτικήν παρα-παιδείαν = φροντιστήρια…
β΄) Κίνητρα διά τήν οικοτεχνίαν καί τήν εν γένει αγροτικήν, οικογενειακήν καί παραδοσιακήν οικονομίαν καί παραγωγήν, τά προϊόντα τής οποίας νά διατίθενται αφορολόγητα εις τήν αγοράν, πραγμα πού αποτελεί κίνητρον διά τούς νέους τών επαρχιών καί τούς αγρότας νά παραμείνουν εις τούς τόπους των, ή νά επιστρέψουν εάν ήδη έχουν φύγει, αντί νά μεταβαίνουν εις τάς κεκορεσμένας πλέον πληθυσμιακώς πόλεις πρός αναζήτησιν ευκαιριακής ή επισφαλούς εργασίας, ή διορισμού εις τό δημόσιον, μέ τάς γνωστάς έως τώρα συνεπείας (31α
γ΄) Δασοκάλυψις ή φύτευσις αναλόγως, μέ δασικά ή καρποφόρα ή καλλωπιστικά δένδρα ή θάμνους ή καλαμιές ή σχοίνα ή πουρνάρια ή κουμαριές ή… ή παντός είδους πόες…, όλων τών ορέων, τών αγόνων εδαφών, τών νήσων, νησίδων καί βραχονησίδων, τών συνήθως πλημμυριζομένων περιοχών, τών οχθών λιμνών καί ελών, τών εκβολών καί τών δέλτα τών ποταμών, τών ακτών καί τών παραλιών ( π.χ.: αλμυρίκια διά τήν σκίασιν τών λουομένων παραθεριστών αντί ομπρελών…), κ. ά.,τής πατρίδος μας, ώστε νά επιτευχθούν : βελτίωσις τού φυσικού περιβάλλοντος καί τών κλιματολογικών συνθηκών, αποταμίευσις καί συγκράτησις τών ομβρίων, ειδικώς εις τάς νήσους όπου υπάρχει λειψυδρία, αντί απωλείας εις τούς φυσικούς αποδέκτας καί κατακλύσεως τών κατάντη, υλοτόμησις πρός εκμετάλλευσιν τής ξυλείας καί παραγωγήν σχετικών προϊόντων, π.χ. χαρτοποιία, έπιπλα, οικοδομική ξυλεία, καυσόξυλα αντί πετρελαίου, αύξησις δασοβίας πανίδος καί θηραμάτων, ενίσχυσις τού εισοδήματος των παραδασοβίων πληθυσμών, μελισσοκομία, κατασκευή χειροτεχνημάτων εκ ξύλου ή καλάμων, παραγωγή ζωοτροφών καί φυραμάτων, συλλογή βοτάνων διά φαρμακευτικούς σκοπούς ή καί διά αφεψήματα ή καί αρώματα, πρός κατανάλωσιν καί εξαγωγήν, κτλ
δ΄) Κατασκευή πολλών μικρών αλλά απαραιτήτων έργων, διά τών οποίων βελτιώνονται αι συνθήκαι τού βίου καί αυξάνεται τό εισόδημα τών αγροτών, χωρίς νά οι εργολάβοι καί νά οι αναθέτοντες τά έργα, π.χ.: μικρά χωμάτινα φράγματα πρός συγκράτησιν καί αποταμίευσιν τών ομβρίων υδάτων δι` άρδευσιν, ύδρευσιν, τοπικήν ηλεκτροπαραγωγήν, εμπλουτισμόν υπογείου υδροφόρου ορίζοντος, κτλ., αλιευτικά καταφύγια μέ εγκαταστάσεις, ιχθυογενετικοί σταθμοί καί ιχθυοκαλλιέργειαι εις λίμνας, ποταμούς, κόλπους, όρμους καί ορμίσκους, λιμενίσκοι σκαφών αναψυχής μέ τάς σχετικάς εξυπηρετήσεις καί εγκαταστάσεις, μικρά τοπικά ναυπηγεία=ταρσανάδες=καρνάγια, κτηνοτροφικαί ζώναι καί εγκαταστάσεις διά τήν παραγωγήν καί τήν πλήρη αξιοποίησιν καί εκμετάλλευσιν τών κτηνοτροφικών προϊόντων καί υποπροϊόντων, ορεινή καί νησιωτική οδοποιία, μικραί γέφυραι καί επισκευή καί συντήρησις παραδοσιακών γεφυρών, αναστύλωσις, αποκατάστασις, συντήρησις καί ανάδειξις τοπικών αρχαιοτήτων, μνημείων, πολιτιστικών στοιχείων καί αξιοθεάτων, αναβαθμοί=πεζούλες διά τήν δημιουργίαν καλλιεργησίμων εδαφών εις ορεινάς καί νησιωτικάς περιοχάς, μικρά αρδευτικά καί εν γένει εγγειοβελτιωτικά έργα πρός παραγωγήν τοπικών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων καί πώλησίν των εις τούς περηγητάς, κτλ.,…
ε΄).………. ( Προσθέσατε ότι κρίνετε σκόπιμον )…

33]… ->>-

34]… ->>-
… ->>-

44]… ->>-
… ->>-

114]… ->>-
… ->>-
… ->>

Φίλοι καί φίλες, Έλληνες καί Ελληνίδες, σκεφθείτε καί καταγράψτε, οτιδήποτε άλλο θεωρείτε ή κρίνετε ότι είναι επωφελές, δημιουργικόν, χρήσιμον, καί κυρίως εθνικόν, διά τήν παραμελημένην Πατρίδα μας, τό βασανισμένον Έθνος μας καί τόν αγνοημένον Λαόν μας, καί παρουσιάστε τίς απόψεις καί προτάσεις σας διά συζήτησιν καί διάλογον, ώστε τελικώς νά παρουσιασθή συντόμως μία ολοκληρωμένη και σωστή πρότασις διά τό >, διότι πλέον >….ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ, ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΔΩΣΕΙ ΔΥΝΑΜΙΝ ΔΙΑ ΔΡΑΣΙΝ.

θέλει αρετήν καί τόλμην / η Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι΄Α >>>> θαρσείν χρή >>
>

0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x