Πρωτοβουλία για μια αυτοδιοίκηση των Πολιτών ‘Πολιτεία Ευρίπου’

Πρωτοβουλία για μια αυτοδιοίκηση των Πολιτών ‘Πολιτεία Ευρίπου’


0 0 ψήφοι
Article Rating

Πρωτοβουλία για μια αυτοδιοίκηση των ΠολιτώνΠολιτεία Ευρίπου'

Π

οιοι είμαστε
Είμαστε πολίτες του νέου διευρυμένου Δήμου της Χαλκίδας, που αποτελείται από τους ΟΤΑ Χαλκίδας, Νέας Αρτάκης, Ληλαντίων, Αυλίδας, Ανθηδώνας. Μπορούμε να ανήκουμε ή να μην ανήκουμε σε κάποιον πολιτικό  φορέα.  Ο συνεκτικός δεσμός μας είναι το ειλικρινές ενδιαφέρον για τις πόλεις μας και την περιοχή μας. Έχουμε συναντηθεί σε αγώνες και προσπάθειες για το περιβάλλον, για μικρά και μεγάλα προβλήματα της περιοχής μας, για μια καλύτερη κοινωνία. Είμαστε πολίτες που αγωνιζόμαστε για μια πιο ανθρώπινη πόλη, ένα δημοκρατικό Δήμο με διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες, χωρίς κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις.  Είμαστε  πολίτες  που  αγωνιζόμαστε  για  μια  αυτοδιοίκηση  των  πολιτών  με  τον  πολίτη πρωταγωνιστή και συμμέτοχο στα  κοινά, μια αυτοδιοίκηση από τους πολίτες και για τους πολίτες. Είμαστε πολίτες που αγωνιζόμαστε για μια  ανεξάρτητη και αυτόνομη αυτοδιοίκηση από κάθε είδους μικρά ή μεγαλύτερα συμφέροντα και σχέσεις πελατειακού τύπου.

Τι θέλουμε
Ο νέος Δήμος που προκύπτει είναι ένας σχετικά μεγάλος δήμος σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Αποτελεί  όμως  και  μια  ενιαία  οικονομική  και  γεωγραφική  ενότητα,  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  και πολεοδομική, με  την  Χαλκίδα  να  αποτελεί  το  βασικό  οργανωτικό  κέντρο  της.  Με  ανισότητες  και διαφορές. Με διαφορετικά  επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης. Με διαφορετικές μορφές οικονομίας και επιχειρήσεων. Όμως αυτή η πολυμορφία μπορεί να αναδειχθεί ως το συγκριτικό πλεονέκτημα του νέου Δήμου. Οι κοινωνίες και οι οικονομίες που βασίζονται σε ‘μονοκαλλιέργειες' υστερούν σε σχέση με τις κοινωνίες που διαθέτουν πλουραλιστικές  μορφές κοινωνικής και οικονομικής συγκρότησης, γιατί έτσι διασφαλίζουν εναλλακτικές λύσεις απασχόλησης, κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης. Ανατολικά της Χαλκίδας έχουμε μια πλούσια πεδιάδα, του Ληλάντιου, με αγροτική παράδοση, αλλά και με βιομηχανίες και μεγάλη οικιστική ανάπτυξη.
Δυτικά έχουμε την Ανθηδώνα με το αρχαίο της λιμάνι, που μπορεί να εξελιχθεί εκτός από περιοχή παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων,  σε μια περιοχή ποιοτικού τουρισμού και φιλοξενίας πρώτης αλλά και της εξοχικής κατοικίας των πολιτών. Πιο Νότια έχουμε την ιστορική  Αυλίδα με την Αυλίδεια Αρτέμιδα και το αρχαίο τείχος στο ‘Μεγάλο Βουνό', με την παραλία της και  τον  τουρισμό  της  αλλά  και  την  φιλοξενία  της  δεύτερης  κατοικίας  ακόμη  και  κατοίκων  της πρωτεύουσας. Έχουμε βέβαια και τη ‘Ριτσώνα' που συγκεντρώνει ανεξέλεγκτα βιομηχανικές μονάδες, έχουμε και τα εργοστάσια στο ‘Μικρό Βαθύ'. Στοιχεία που μπορούν πάντως να αναδείξουν την Αυλίδα σε ένα παγκόσμιο αρχαιολογικό κέντρο, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά όμως το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Βορειότερα έχουμε την Νέα Αρτάκη μια νέα και ζωντανή πόλη που φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό βιοτεχνιών αλλά και μονάδων του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, δυστυχώς όμως χωρίς σχεδιασμό και  υποδομές. Και τέλος έχουμε και τη Χαλκίδα, με το στενό του Ευρίπου ως σήμα κατατεθέν, με το εμπορικό λιμάνι της, με τα μεγάλα προβλήματα της στο κυκλοφοριακό, στις υποδομές της, στους ελεύθερους χώρους της, στο περιβάλλον της. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη ενότητα με μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει να αναδειχθούν και ταυτόχρονα με μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Κατά πρώτον λοιπόν θέλουμε και οφείλουμε να προωθήσουμε ως κοινωνία, με βάση τον οικονομικό και κοινωνικό χαρακτήρα της περιοχής μας, τον επανασχεδιασμό και την χωροθέτηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μας με άναρχο και ανεξέλεγκτο τρόπο. Που και πώς να εγκατασταθούν οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες μας. Γιατί και αυτές πρέπει να υπάρχουν κάπου, αλλά  σωστά  χωροθετημένες  και  οργανωμένες,  με  υποδομές  και  περιβαλλοντική  προστασία.  Στενά συνδεδεμένο με αυτό είναι ο πολεοδομικός ανασχεδιασμός των πόλεών μας για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού  και   συγκοινωνιακού  προβλήματος  με  έμφαση  στην  δημιουργία  υποδομών  (π.χ. ανισόπεδων διαβάσεων σε  σημεία κόμβους, παρακάμψεις πόλεων κ.ά.) και την ολόπλευρη αξιοποίηση των μέσων μαζικής μετακίνησης με  στόχο την ελαχιστοποίηση της μετακίνησης των κατοίκων της περιοχής με αυτοκίνητο. Θέλουμε την ενίσχυση της πεζής μετακίνησης και του ποδηλάτου μέσα στις πόλεις μας, μέτρα για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στους δημόσιους χώρους και ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες  κοινωνικές  ομάδες  του  πληθυσμού,  με  την  δημιουργία  των  κατάλληλων  υποδομών. Θέλουμε την  ενίσχυση  και  επέκταση  των  ελεύθερων  χώρων  και  των  χώρων  πρασίνου,  με  την διεκδίκηση των παλιών στρατοπέδων και των παλιών βιομηχανικών  εγκαταστάσεων της περιοχής μας που διάφορα συμφέροντα τις έχουν βάλει στο μάτι για τσιμεντοποίηση.  Θέλουμε καθαρό και υγιεινό νερό ως δημόσιο αγαθό, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την σταδιακή ρύπανση  του υδροφορέα της Κεντρικής Εύβοιας. Θέλουμε να σταματήσει η ρύπανση του Ευβοϊκού Κόλπου από τη  ‘σκουριά' της ΛΑΡΚΟ και των άλλων ρυπαντών, με βαρέα μέταλλα και οργανική ρύπανση. Θέλουμε το πρόβλημα των αστικών  απορριμμάτων  να  αντιμετωπισθεί  με  ολοκληρωμένο  ανασχεδιασμό  και  οργάνωση  της ανακύκλωσης στην  πηγή σε όλη την  περιοχή και με αναβάθμιση  του υπάρχοντος ΧΥΤΑ σε χώρο υποδοχής των υπολειμμάτων για κομποστοποίηση και για να κλείσουμε για πάντα την πόρτα κάποιων συμφερόντων  που  επιδιώκουν  την  καύση  των  απορριμμάτων.  Θέλουμε οι  υπάρχουσες  μονάδες βιολογικής  επεξεργασίας  των  αστικών  αποβλήτων  να  επεκταθούν  και  να  οργανωθούν  ώστε  να μπορέσουν  να  συνδεθούν  στο  δίκτυο  όλα  τα  σπίτια  και  οι  επιχειρήσεις  της  ευρύτερης  περιοχής, προβλέποντας και την μελλοντική ανάπτυξη.  Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση συντονιστή, εμψυχωτή και σύμμαχο όλων των ζωντανών παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών οργανώσεων και φορέων, των νεανικών σχημάτων και συλλογικοτήτων καθώς και των πολιτών που έχουν διάθεση προσφοράς στον τόπο. Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που θα προάγει τον πολιτισμό είτε με την ενίσχυση και συνεργασία των δικών της φορέων, είτε με την ενθάρρυνση των ερασιτεχνικών  πρωτοβουλιών. Θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση που θα αξιοποιήσει, εκσυγχρονίσει και αναδιατάξει τις υπηρεσίες της και το προσωπικό της προς όφελος των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων που βιώνουν καθημερινά  κάθε είδους αποκλεισμό, αλλά και με καλλιέργεια του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς. Θέλουμε έναν Δήμο ευαισθητοποιημένο απέναντι στις κοινωνικά αδύνατες ομάδες του πληθυσμού, τους οικονομικούς μετανάστες και ιδιαίτερα σήμερα, σε συνθήκες μιας γενικευμένης οικονομικής, περιβαλλοντικής, πολιτισμικής και κοινωνικής κρίσης.

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Πως θα τα κάνουμε όλα αυτά
Το ερώτημα που απασχολεί τον κάθε πολίτη είναι : Μπορούν να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αυτά από την νέα αυτοδιοίκηση που θα εκλεγεί από τις εκλογές του Νοεμβρίου; Η απάντησή είναι σαφής. Εάν συνεχισθούν να εκλέγονται οι δήμαρχοι  και τα δημοτικά συμβούλια με βάση τα κομματικά ‘χρίσματα', η απάντηση είναι ΟΧΙ, ή καλύτερα να πούμε ότι δεν θα έχουμε μια ουσιαστική αντιμετώπιση, ανεξάρτητα από την καλή προαίρεση του  εκλεγμένου δημάρχου και των συμβούλων. Εκτιμούμε ότι το πρόβλημα συνδέεται  με  το  γεγονός  ότι  οι  αυτοδιοικητικές  εκλογές  δυστυχώς  έχουν  εξελιχθεί  σε  μια  άγονη κομματική αντιπαράθεση. Τα πραγματικά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών έχουν τεθεί σε δεύτερη μοίρα. Το πρόβλημα των πολιτών δεν είναι όμως ποιο χρώμα θα κυριαρχήσει το βράδυ των εκλογών στις οθόνες των τηλεοράσεων, για να επιβεβαιώσουν κάποιοι τις πολιτικές τους. Οι τοπικές κοινωνίες και οι πολίτες, θέλουν ένα δήμαρχο και ένα δημοτικό συμβούλιο που θα ασχοληθούν και θα αγωνισθούν μαζί με τους πολίτες για τα προβλήματα της περιοχής και όχι εντεταλμένους. Ούτε απλούς διαχειριστές της τετραετίας, ισορροπιστές ανάμεσα σε διάφορα μικρά ή μεγάλα συμφέροντα. Ακόμη και εάν προκύψουν κάποια  ικανά και αδιάφθορα  πολιτικά  στελέχη  στο  Δήμο,  που  ασφαλώς  υπάρχουν  σε  όλους  τους πολιτικούς χώρους, είναι ‘καταδικασμένα' να αποτύχουν, ή να κάνουν ελάχιστα πράγματα, έτσι  όπως λειτουργούν  τα  σημερινά  δημοτικά  συμβούλια.  Καμιά  συνεννόηση,  καμιά  συλλογικότητα,  καμιά συνυπευθυνότητα.  Ποτέ  δεν  συνεργάζονται  πλειοψηφίες και μειοψηφίες  στους Δήμους  μας για να λυθούν  τα  προβλήματα  των  πόλεών  μας.  Η  συνέχιση  αυτών  των  πρακτικών  είναι  μια  αδιέξοδη κατάσταση. Και το ερώτημα που τίθεται είναι :

Είμαστε σήμερα σε θέση ως τοπικές κοινωνίες των πόλεων που συναπαρτίζουμε τον νέο Δήμο, να πούμε, σε όλους αυτούς που θα θελήσουν να μας εγκλωβίσουν και πάλι σε έναν ακόμη άγονο κομματικό ανταγωνισμό, ΟΧΙ ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε ;

Εκτιμούμε  ότι  μπορούμε  σήμερα  να  πούμε  ΝΑΙ,  στην  συγκρότηση  μιας  αυθεντικής,  πραγματικά ανεξάρτητης κίνησης για μια αυτοδιοίκηση των πολιτών. Με πρωταγωνιστές τους πολίτες. Ενταγμένους ή όχι σε πολιτικά κόμματα δεν έχει σημασία. Σε μια κίνηση πολιτών που θα συγκινήσει και θα συνεπάρει όλους εκείνους που απογοητευμένοι βλέπουν την απαξίωση του σημερινού πολιτικού μας συστήματος, που θα μας οδηγήσει όλους σε μια νέα προσπάθεια όπου το  μοναδικό στοιχείο που θα μας ενώνει θα είναι η αγάπη μας και οι αγωνίες μας για τον τόπο. Που μέσα από άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες, με περιοδικότητα και ανακλητότητα  των εκπροσώπων μας, θα συζητάμε τα πάντα και θα αποφασίζουμε εμείς για όλα με σύνθεση και συναίνεση. Μέσα από τις διαφορές μας θα βρούμε τις νέες συνθέσεις και θα προβούμε όλοι με καλή προαίρεση στις απαραίτητες υπερβάσεις, με βασικό κριτήριο το καλό του τόπου και  των  πολιτών.  Κατανοούμε  ότι  το  εγχείρημα  μας  δεν  είναι  απλό,  ούτε  εύκολο.  Πρέπει  όμως ταυτόχρονα να αποφασίσουμε ως πολίτες. Θα μείνουμε απλοί παρατηρητές ή, στη καλύτερη περίπτωση, απλοί ψηφοφόροι αυτών που θα αποφασίσουν κάποιοι για μας χωρίς εμάς, ή θα πάρουμε την υπόθεση της λύσης των προβλημάτων μας στα χέρια μας ;


Η δημιουργία της κίνησής μας, της Πρωτοβουλίας για μια Αυτοδιοίκηση των Πολιτών, και η ουσιαστική συμμετοχή του κάθε πολίτη σ'αυτήν, είναι η θετική μας απάντηση.

Ιούλιος 2010

e-mail       : [email protected]
Blog          : http://politeiaevripou.blogspot.com
Συζητήσεις : http://groups.google.com/group/politeiaevripou


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x