Η Δρω για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμποδιζόμενων ατόμων

Η Δρω για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμποδιζόμενων ατόμων


Η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ανάπτυξης της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων «Δρω» ιδρύθηκε το Μάιο του 2006.

Η «Δρω» αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και οργανώνει ομαδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, στο τρίπτυχο: Πολιτισμός – Εκπαίδευση – Ενημέρωση, σε συνεργασία με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Σε ατομικό επίπεδο, η εταιρία δέχεται αιτήματα από εμποδιζόμενα άτομα και παρεμβαίνει αναζητώντας λύσεις και παρέχοντας πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους. Επίσης, συνεργάζεται και υποστηρίζει κάθε άτομο του συγγενικού, επαγγελματικού ή ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος των εμποδιζόμενων ατόμων, για την προώθηση των σκοπών της.

Στόχος της «Δρω»  είναι η ανάδειξη της προσωπικής αξίας και η δημιουργία συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εμποδιζόμενων ατόμων, βασισμένη σε θεσπισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται μέσω της συλλογικής και οργανωμένης προσπάθειας και του εθελοντισμού. Το όραμα της εταιρίας είναι μια κοινωνία με σεβασμό στα εμποδιζόμενα άτομα, η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες τους και τους δίνει προσβασιμότητα σε κάθε επίπεδο της ζωής του τόπου μας.

 

 

Εκδηλώσεις με την Ρέα Καραγιάννη

Πηγή: Καλά Νέα

Σύνδεσμος στην Πηγή…