Η αρχή της ζωής στη Γη


Την θεωρία της εξέλιξης, που στην πραγματικότητα δεν είναι θεωρία (δηλαδή επιστημονική άποψη που δεν έχει ακόμα αποδειχθεί) αλλά αποδεδειγμένη θεωρία, την έχουν αντικαταστήσει με την «θεωρία του ευφυούς σχεδιασμού».

Σχετικά στις ΗΠΑ η κυβέρνηση Μπους είχε αντικαταστήσει την θεωρία της εξελίξεως με την θεωρία του ευφυούς σχεδιασμού, την οποία όμως την θεώρησε ως παράνομη ένας ανώτατος δικαστής στις ΗΠΑ.

Για το θέμα αυτό είχα κάνει ένα δημοσίευμα στο περιοδικό ΙΧΩΡ (το οποίο και επισυνάπτω) με την πρόσθετη πληροφορία ότι «η θεωρία του ευφυούς σχεδιασμού απορρίπτεται».


ΛΥΚΟΦΡΩΝ