Το πρόβλημα με τα Σκόρπια – Σχόλια

Το πρόβλημα με τα Σκόρπια – Σχόλια


0 0 ψήφοι
Article Rating

Ωρισμένοι πολιτικοί μας ανταλλάσουν τήν παραμονή τους στού "θώκους" των μέ Εθνικές παραχωρήσεις (στό Θέμα τών Σκορπίων καί τής Κύπρου), επιβεβαιώνοντας έτσι καί τήν δήλωσι τής πρώην προέδρου τής βουλής (τής Ελληνικής καί όχι τών Σκορπιων), ότι τά σύνορα τής χώρας θά περιορισθούν (δήλωσίς της κατά τήν εκλογή τού κ. Παπούλια ως προέδρου τής Ελληνικής Δημοκρατίας). Τούς πληροφορούμε ότι αντιλαμβανόμεθα τίς πιέσεις πού δέχονται, αλλά είναι πολιτικώς τιμιώτερον νά παραιτηθούν εξηγώντες τούς λόγους, παρά νά αποδέχονται τίς πιέσεις καί νά εξαπατούν τόν Ελληνικό λαό. ΚΑΙ αυτός τούς πληρώνει, καί απαιτεί διαφάνεια καί προστασία τών θεσμών καί τής πατρίδος.

Είναι αδιανόητο μία μειοψηφία τών κατοίκων τών Σκορπιων νά καταφέρνη νά επιβάλη τίς ανιστόρητες, θρασείες, παράλογες, αβάσιμες, εξωφρενικές, προκλητικές απαιτήσεις της, σέ ένα κυρίαρχο κράτος, τό ισχυρότερο στήν περιοχή, τό οποίο τούς εστήριξε καί συνεχίζη νά τό πράττη οικονομικώς καί στρατιωτικώς, όταν δέν μπορεί, η μειοψηφία αυτή, νά πείση τούς άλλους συμπολίτες της (Αλβανούς, Σέρβους, Βουλγάρους) νά αποκαλούνται "Μακεδόνες". Είναι προφανές ότι αυτή η μειοψηφία κατευθύνεται, ποδηγετείται, χειραγωγείται από τούς παγκοσμιοποιητές, τούς "εξαγωγείς δημοκρατίας", τούς παγκοσμίους δυνάστες – τρομοκράτες. Από αυτούς πού κατέστρεψαν τήν Γιουγκοσλαβία, τό Αφγανιστάν, τό Ιράκ, από αυτούς πού γενοκτονούν τόν Παλαιστινιακό λαό.
Είναι όμως απίστετυο, παράλλογο καί απαράδεκτο νά ευρίσκη "συμμάχους" καί στό εσωτερικό τής χώρας (ωρισμένοι θά σκεφθούν ότι οι Εφιάλτες καί οι Πήλιοι Γούσηδες δέν έλλειψαν ποτέ από τήν χώρα). Είναι παραλλογισμός νά υποθέτουν οι ημεδαποί πολιτικοί, ότι ο Ελληνικός λαός θά αποδεχθή αυτήν τήν Ιστορική καί Εθνική διαστροφή!

Έχουμε, οι Μακεδόνες, κάτοικοι τής Β. Ελλάδος, δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, πολύ πρίν τά Σκόρπια εμφανισθούν στό προσκήνιο τής Ιστορίας (όχι γιά καλό τελικώς). Καί αυτοπροσδιορισθήκαμε ως Μακεδόνες, δηλαδή Έλληνες, εκατονταετίες πρίς εμφανισθούν οι σλάβοι (=υπηρέτες = slaves… είναι άραγε σύμπτωσις ;;) στά βόρεια σύνορά μας. Είμεθα πολυπληθέστεροι αυτών, κατοικούσαμε αυτόν τόν τόπο από χιλιετίες, οι πρόγονοί μας, βασιλείς τής ς, εκαυχώντο γιά τήν καταγωγή των από τόν Ηρακλή (Δωριείς), ευεργετήσαμε πολλούς (κοινωνίες καί κράτη). Ο εκ Βλάστης καταγώμενος, Μακεδόνας, Χριστόδουλος Γαλάνος, ευεργέτησε μέ τεράστια χρηματικά ποσά τήν ανατολική Αφρική καί τήν Τανζανία (πρό 50 – 60 ετών),κτίζοντας Νοσοκομείο, σχολεία. Η Τανζανία τού τό ανταπέδωσε "προδίδοντας" τήν μνήμη του (ανεγνώρισε τό καρκίκωμα τώνΣκορπιων ως ""- Προφανώς επιέσθησαν από τούς γνωστούς "ισχυρούς"). Από τόν ίδιο εθνικό Μακεδόνα ευεργετήθη καί η Αγγλία (!). Καί αυτή τό ανταπέδωσε μέ τόν ίδιο τρόπο – είναι γνωστή η γελιογραφία μέ τόν πλανητάρχη καί τόν πρώην πρωθυπουργό τού Ηνωμένου Βασιλείου. Τό πρός τήν πατρίδα (Ελλάδα) κληροδότημα – ευεργέτημα είναι άγνωστο ποίοι καί πώς τό εξεμεταλεύθησαν. (Ελέω ΔΙΑΦθΟΡΑΣ καί ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ).
Είναι επίσης γνωστή η μεγάλη Ελλληνική ανθρωπιστική συνεισφορά σέ πολλές περιπτώσεις (Γιουργκοσλαβία, Παλιστίνη, Ιράκ, Πολυνησία, Αφρική, ….).

Δέν αποδεχώμεθα ΟΥΤΕ τόν γεωγραφικό προσδιορισμό γιά τούς γείτονες. Δέν είναι δυνατόν τό 25% ή 30% νά διεκδικεί γιά τόν εαυτό του τό όνομα καί νά μήν μπορή νά διατηρήση – προστατεύση τό όνομά του, τό 70%, πού τό κληρονόμησε από τούς προγόνους του! Εάν σέ ένα ατύχημα συμβή κάποιο αυτοκίνητο νά χάση κάποια εξαρτήματα, δέν πηγαίνουν τό αυτοκίνητο στά απεσπασμένα εξαρτήματα, αλλά τά εξαρτήματα στό αυτοκίνητο. ΚΟΙΝΗ λογική (όταν τήν έχης καί τήν χρησιμοποιής !).

Εργαστήρια Κυριαρχίας Θεών

Έάν πρόκειται νά συνδιαλλαγούμε γιά τό εθνικό αυτό θέμα, τότε ΑΠΑΙΤΟΥΜΑΙ τήν ενσωμάτωσι τής ανελεύθερης ς στήν κυρίως . Απαιτούμε τό δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού γιά τούς ξεχασμένους,εγκατελημένους, παραμελημένους Έλληνες τών Σκορπιων. Απαιτούμε νά τούς αποδωθούν τά ανθρώπινα δικαώματα. Οι απειροελάχιστοι σλαβόφωνοι (πλανεμένοι) πού κατοικούν στήν Ελλάδα έχουν πολιτική έκφρασι καί φορέα : τό "Ουράνιο τόξο" . Απαιτούμε τό ίδια δικαιώματα καί γιά τούς Έλληνες τών Σκοπιων. Τό απαιτούν καί αυτοί επί δεκαετίες αλλά η "Ελλάδα που σκοτώνει τά παιδιά της", κωφεύει. Γιά νά μήν στερηθούν οι πολιτικοί μας "ηγέτες" τίς εξουσίες τους. (Εδέχθησαν τόν ρόλο τού αρχηγού σέ κλουβί, όπως λέει καί τό σχετικό τραγούδι τών Pink Floyd).

Είναι περιττό νά επαναλαμβάνωμε κάθε φορά τά Ιστορικά επιχειρήματα γιά τήν Ελληνικότητα τής ς καί νά απαριθμούμε δεκάδες αδειάσειστα τεκμήρια γιά νά αντιμετωπίσωμε τίς ανιστόρητες φαντασιώσεις τών γειτόνων. Ομιλούμε σέ κωφούς, ή προσπαθούμε νά εξηγήσωμε τά χρώματα σέ εκ γεννετής τυφλούς ! Εάν οι Σκορπιανοί (μία μερίδα τους) επιδιώκουν νά αποκτήσουν Ιστορικό καί πολιτισμικό υπόβαθρο, άς στραφούν αλλού. Οι ύαινες μάς είναι αντιπαθείς! Αντιθέτως αγαπάμε άλλα περήφανα πλάσματα.

Είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣΤΑΤΟ ότι ο γεωγραφικός προσδιορισμός δέν θά λύση τό πρόβλημα διότι τά νεοταξικά σχέδια είναι διαφορετικά! Διέλυσαν τήν Γιουγκοσλαβία μέ στρατιωτικά μέσα. Στήν Ελλάδα δέν μπορούν νά εφαρμώσουν τήν ίδια μέθοδο. Έχουν έτοιμη άλλη. Αυτήν τής διασπάσεως διά τής επινοήσεως ισχυρών μειοψηφιών καί αυτονομήσεων. Στόχος τους νά "υλοποιηθούν" οι χάρτες πού δημοσιεύουν μέ θράσος οι Σκορπιανοί (γιατί δέν τούς αφήσαμε νά "φαγωθούν" μέ τούς Αλβανούς 😉 Κράτος μέ όνομα , πού συμπεριλαμβάνει τό καρκίνωμα τώνΣκορπίων καί ΟΛΟΚΛΗΡΗ τήν ( περιλαμβανομένης τής Χαλκιδικής καί τής Θάσου! Νά έχουν καί καλές παραλίες γιά τίς διακοπές των !). (Αφού οι Αλβανοί – 35-40%, ΔΕΝ θέλουν νά λέγωνται Μακεδόνες, καί έχουν πραγματικό αντάρτικο μεταξύ των, γιατί επιμένουν ;;;)
Καί κατόπιν θά έλθη η σειρά τής Θράκης, εάν δέν τήν έχη προλάβη ο διαμελισμός τής Κύπρου. Ήδη από τό 1941 υπάρχει χάρτης μέ διαμελισμένη, ως σήμερα, τήν Κύπρο. Θά τόν βρήτε σέ παλαιό φίλο τής εφημερίδος "ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ", καί σέ διάφορα "ευαγή" ιδρύματα (λέσχες, στοές, …. ). Καί φυσικά υπάρχουν καί άλλοι παραλογισμοί άλλων "λαμπρών" γειτόνων. Οι εγκληματίες τού Β' πααγκοσμίου πολέμου, Τσάμηδες, ακονίζουν τά μαχαίρια τους ! ("Μά' θαν πώς πηδιώμαστε, πλακώσανε κι οι γύφτοι", "Δώσε θάρρος στόν χωριάτη, νά σ' ανέβη στό κρεβάτι" – αυτές τίς λαϊκές σοφίες άς τίς θυμηθούν οι ένοικοι τού Ελληνικού Κοινοβουλίου, καί οι σύν αυτοίς "κουμπάροι" καί άλλοι τινές!)
Καί μετά η σειρά τής Τουρκίας ! Στά τρία ή στά τέσσερα ! "Ευρωπαϊκή Τουρκία", ….. "Ιωνία" (!!), … " – Τραπεζούντα" (!!!) καί φυσικά Κουρδιστάν !!!!! (Ίσως δύο Κουρδιστάν: ένα στό Ιράκ καί ένα στήν Τουρκία).


Τά κράτη πρέπει νά γίνουν … 700 (τουλάχιστον) ! Τό 1970 ήσαν περίπου 170, σήμερα είναι περίπου 220 ! Έτσι θά τά "διοικήσουν" καλύτερα (θά τά "κατακτήσουν", θά τά "φορολογήσουν" θά τά "αφανίσουν", Διαβάστε τό Δευτερονόμιον: ΣΤ. 10, Θ. 1, Κ. 10, ΙΖ. 14, ΙΘ. 1, …….., ιερό τους βιβλίο – μέρος τής "αγίας γραφής" -). Έχουμε μέλλον!

Πρίν 2000 περίπου έτη, επέβαλαν στόν πλανήτη τήν "θρησκεία" των. Σήμερα, μέ άλλες μεθόδους, συνεχίζουν τό ίδιο έργο : "Όλα τά έθνη θέλουσι δουλεύει δι' εσέ ", πού γράφει καί τό "άγιο" βιβλίο τους!!!

Καί τό αποκορύφωμα αυτής τής φάρσας: Τήν διεκδικούν καί οι …. Βούλγαροι. Μήπως θά τσακωθούν μέ τούς Σκορπιανούς γιά τό θέμα αυτό ;;;

http://www.bulgarmak.org/
http://www.youtube.com/watch?v=M6vvGrN5gV4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SeODAmIEBeQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jsH7nvvlmL8&feature=related

ΕΠΙΛΟΓΟΣ:
Ελπίζουμε νά αποκτήσωμε Μακεδόνα πρωθυπουργό στίς επερχόμενες (πρόωρες) εκλογές, γιά νά αναλάβη νά λύση τό πρόβλημα! Ή Σπαρτιάτη, ή Κρητικό ! Η Ελλάς εγέννησε πολλούς ήρωες. Δέν είναι δυνατόν νά … στείρωσε !
Φτάνει πιά τόσος ξεπεσμός καί τόση ξεφτίλα ! Καί νά αναλογισθούν κάποιοι τίς ευθύνες των καί τούς όρκους πού έδωσαν πρός τήν πατρίδα. Γιατί θά είναι πολύ λυπηρό καί οδυνηρό νά ξεπέσωμε σέ "άλλες καταστάσεις".(Καί νά σπεύδουν στήν αλλοδαπή μεταμφιεσμένοι).

Πηγή: ASTRON

 


Για να μην ξεχνάμε, ο πολιτικός εκείνος που αναγνώρισε την Βαρδάρσκα ως FYROM που σημαίνει Πρώην Γιουγκοσλαυική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αυτός έκανε την πρώτη παραχώρηση και τώρα δυστυχώς η κόρη του Ντόρα Μπακογιάννη (δηλαδή Μητσοτάκη-Μπακογιάννη) θέλει να κάνει ένα ακόμα βήμα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε γιατί σύντομα θα έλθει η ώρα της τιμωρίας.

 

Λυκόφρων


 

Βάσει του άρθρου 120 του συντάγματος η τήρηση τούτου επαφίεται στον Eλληνικό λαό (στην φιλοπατρία των Eλλήνων) σε περίπτωση δε παραβιάσεως του ενεργεί με κάθε μέσο για την τήρηση του.

Σύμφωνα με την ερμηνεία του νομομαθούς καθηγητού κ. Κυριακόπουλου στο high tv, στις 23/2 από 00.15-01.00 τούτο δεν αποκλείει οποιοδήποτε μέσον, ακόμη και την βία κατά των παραβατών του συντάγματος.

Γι' αυτό πρέπει να τους υπενθυμίζουμε ότι αν προδώσουν θα λογοδοτήσουν και θα έχουν την τύχη του Mεντερες.

Προτείνουμε την διενέργεια δημοψηφίσματος και επικροτούμε την πρόταση του ΛΑΟΣ όπως παρόμοιες συμφωνίες εντάξεως στους διανθείς οργανισμούς να τις κυρώνει ο λαος με δημοψήφισμα.

Και τούτο διότι οι πολιτικοί μας και ηττοπαθείς και ψοφοδεείς είναι και επιδεκτικοί σε πιέσεις λόγω σκανδαλώδους ζωής.

Αμφικτύων

 


0 0 ψήφοι
Article Rating

Συνδρομή
Ειδοποίηση για
guest

0 Comments
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
0
Θα θέλαμε τις σκέψεις σας, σχολιάστε.x